Zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků


Celkové předpokládané náklady: 1 223 062 Kč

Aktivity:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • Tandemová výuka na SŠ
  • Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

logo_irop_2017_lo.jpg, 22kB