Výchovně-vzdělávací projekt „Zpátky ni krok!“


Blíží se 17. listopad 2009, kdy si připomeneme dvacáté výročí sametové revoluce. v našich dějinách představuje významný historický mezník, který však pro současnou mládež znamená hlubokou minulost.


Naše škola se v souvislosti s tímto výročím zapojila do projektu „Zpátky ni krok!“, jehož patrony jsou Mgr. Jaromír Gottlieb, někdejší ředitel Regionálního muzea v Jičíně, PhDr. Eva Bílková, kronikářka města Jičína a zaměstnankyně jičínského okresního archivu, a Mgr. Petr Hamáček, učitel ZŠ. Smyslem celého projektu bylo nahlédnutí našich studentů do doby před jejich narozením. Studenti, kteří se dobrovolně rozhodli do projektu zapojit, potřebovali především pomoc svých rodičů – hlavní zdroj informací pro ně představovali jejich vzpomínky na vlastní školní léta, na dobu jejich dospívání. Svým dětem vyhledali staré fotografie a předměty, které byly součástí života v době normalizace, a zavzpomínali nad nimi. Celý projekt si však od počátku nekladl za úkol zdůrazňovat politickou situaci, naopak zajímal nás především běžný život s každodenními problémy typickými pro 70. a 80. léta 20. století. Proto jsme se orientovali především na otázky typu: Kam se jezdilo na dovolenou? Co byla výjezdní doložka a devizový příslib? Co dělali Vaši rodiče ve volném čase? Jak prožívali povinné brigády (chmel, brambory, sena aj.)? Jak se nakupovalo? na co se stály fronty? Co byl Tuzex a bony? Jaké byly tehdejší taneční? apod.


Od září studenti neúnavně shromažďovali ve škole vyhledané fotografie, zapsané vzpomínky rodičů a prarodičů i jiné dokumentární předměty, ze kterých bylo ve škole sestaveno výsledné tablo. Celý projekt vyvrcholil 11. 11. 2009. Od rána jsme si v „normalizační třídě“ připomínali výše zmíněnou dobu. Především jsme si o této době povídali na základě pročítání vzpomínek rodičů. Atmosféru doby jsme si navíc dokreslili trezorovým filmem Ucho, který studenty zaujal. Nakonec se studenti zúčastnili i hodiny ruštiny, kterou pro ně velmi poutavou formou připravila PaedDr. Táňa Chlumská. Poté jsme se přesunuli na náměstí, kde od 12:00 probíhal program sestavený z vystoupení jičínských škol. SPŠ a její studenti dostali v celé akci důležitou funkci – starali se o hudební režii celého pásma vystoupení, pomáhali navíc při instalaci a úklidu zvukové aparatury. Během programu jsme měli možnost vidět na podiu ukázku spartakiádního cvičení, slib pionýrů, módní přehlídku dobových modelů apod. na závěr se všichni účastníci pobavili při diskotéce sestavené našimi studenty. Završením celého projektu byla vernisáž zhotovených tabel na arkádovém nádvoří zámku, které bylo studenty instalováno z přinesených fotografií, zapsaných vzpomínek rodičů a jiných dokumentárních materiálů. Celá výstava bude k vidění do 25. 11. 2009.


Hlavním cílem a smyslem celého projektu bylo seznámit studenty s dobou normalizace tou nejpřístupnější a nejúčinnější formou – studenti nepřijímali informace pouze pasivně, jak bývá obvykle ve vyučování zvykem, ale vytvářeli si o době obraz interaktivní formou založenou na vlastní aktivitě. Nakonec velmi často je mladým vyčítáno, že o době před rokem 1989 vědí příliš málo a neváží si dnešních hodnot. i tento projekt přispěl tomu, že doba normalizace vešla do hlubšího povědomí jičínské mládeže.


Je však pravda, že ani dnešní realita není ideální. Srovnáním obou historických období vyšla najevo mnohá negativa, ale i pozitiva obou dob. To osobně pokládám za nejhodnotnější, protože žádná doba není černobílá! Ale v závěru jsme se však shodli na jednom – řečeno ústy klasika: „Největší, co vymyslíš, je svoboda.“ a všichni naši studenti pochopili, že je to svoboda, která neomezuje druhého a přináší i odpovědnost za vlastní činy. Snad i tímto projektem jsme tedy přispěli k rozvoji mladých duší, které by se neměly orientovat pouze na hodnoty materiální, ale i duchovní.


Za spolupráci patří poděkování PaedDr. Táně Chlumské, našim studentům, bez jejichž vydatné pomoci by realizace projektu nebyla vůbec možná, i jejich rodičům za laskavou vstřícnost a trpělivost při sepisování vzpomínek a vyhledávání dokumentárního materiálu.


Studenti zapojení do projektu

David Hrdlička (S2), Petr Papež (S2), Bohumil Pleskač (S2), David Šťovíček (S2), Adam Antonín (S4b), Ondřej Laube (S4b), Filip Holan (P4b, video-dokumentace), Jan Kaňka (P4b), Jan Tima (P4b), Petr Polák (P4b).

Děkuji!

Helena Jandová

Fotogalerie:

náhled náhled náhled
náhled náhled náhled
náhled náhled náhled
náhled náhled náhled
náhled náhled