Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín


Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_039/0004488
Operační program životní prostředí 2014-2020
Zahájení stavebních prací: 4. 6. 2018
Ukončení stavebních prací: 4. 11. 2018
Termín ZVA: 30. 4. 2020

Cíle projektu:

Zateplení objektu školy, včetně nového opláštění a střechy tělocvičny včetně rekuperace, které povede k energetickým úsporám na objektu.


Slavnostní zakončení projektu Zateplení objektu školy

V úterý 3. 12. 2019 proběhlo na budově elektro oddělení na VOŠ a SPŠ, Jičín slavnostní zakončení projektu, v jehož rámci došlo k zateplení budovy v ulici Pod Koželuhy, vybavení učeben rekuperacemi a rekonstrukci tělocvičny.

Projekt byl zahájen v roce 2014, jeho realizace v červnu roku 2018. Úpravy tedy probíhaly několik měsíců a bylo proinvestováno bezmála 19 milionů korun. Částečně se na investicích podílely evropské fondy, větší měrou však přispěl krajský rozpočet. Cílem projektu je zlepšení klimatu ve třídách a celková úspora energií vynaložených na provoz této školní budovy.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili a symbolickou pásku přestřihli hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová, radní pro investice Václav Řehoř, starosta města Jičína Jan Malý a ředitelka školy Alena Žalská.

Společenská akce k zakončení projektu se odehrála v učebně 35e. Průvodního slova se ujala paní Vojtěchová, která přítomné nejprve požádala o přestřižení pásky před budovou školy. V jejím projevu zaznělo poděkování všem zúčastněným za finanční podporu a pomoc s realizací projektu, za vstřícnost, s jakou se všichni snažili přispět k uskutečnění dobré věci i přes počáteční obtíže s projektovou dokumentací.

Ve škole pak následoval slavnostní program, který svým přednesem zpestřil pan učitel Pavel Velešovský a David Adam Leahy ze 4. ročníku s hudebním vystoupením.

„Jestli dovolíte, rád bych vám nabídl malý postřeh ze života naší školy z pohledu obyčejného poddaného. A jestli také předem prominete, bude tento můj přednes tak trochu nekonvenční. Samozřejmě v přijatelné míře, protože bych hrozně nerad, aby kvůli mně přišla škola o případné další dotace.“ (Pavel Velešovský)

Na kulturní vystoupení navázali svými proslovy hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který poděkoval paní ředitelce i vedení města za spolupráci. Dále hovořila paní náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, pozitivně zhodnotila aktivitu naší školy, města jako partnera a popřála studentům, ať si užívají nové klima v budově.

„Dílo se podařilo. Ať slouží vám, studentům i pedagogickému sboru.“ (Václav Řehoř, krajský radní pro majetek a investice)

Starosta města Jan Malý pochválil vysokou úroveň školy i nové vybavení, které povede ke kvalitnímu vzdělávání v Jičíně, „městě středních škol“. Zmínil i záslužnou spolupráci s firmou Stav-Agency s. r. o., která celou stavební část projektu realizovala. Na závěr se svou děkovnou řečí vystoupila paní ředitelka Alena Žalská, která vyslovila přání:

„Doufáme, že se bude prostředí studentům líbit a budou podávat lepší a lepší výkony. Také věříme, že nová podoba školy přiláká nejen další studenty, ale i nové učitele.“ (Alena Žalská)


Zateplení školy Zateplení školy
Zateplení školy Zateplení školy