Centrum celoživotního učení - UNIV 3


logo_univ3.gif, 4,5kB

Projekt je realizován od 1. 3. 2012 do 31. 7. 2014

UNIV3 - podpora procesů uznávání


Ke zkvalitnění a zpřehlednění rekvalifikací přispěje projekt UNIV3 vytvořením modulových rekvalifikačních programů podle standardů NSK, které budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání.


Příprava modulových programů dalšího vzdělávání

Cílem aktivity je připravit 350 modulově koncipovaných rekvalifikačních programů. Programy budou připraveny zejména podle kvalifikačních a hodnoticích standardů NSK, popř. podle potřeb odboru VOŠ a dalšího vzdělávání MŠMT (např. programy zaměřené na rozvoj klíčových/přenositelných kompetencí, jazykových kompetencí apod.). Uvedené programy budou po ukončení projektu veřejně přístupné všem žadatelům o akreditaci a budou využívány i pro potřeby akreditace programů dalšího vzdělávání. Programy budou připravovány do projektu zapojenými pracovníky vzdělávacích institucí - škol a vzdělávacích společností tak, aby vyhovovaly oběma skupinám poskytovatelů a přitom splňovaly požadavky kladené standardy NSK a zohledňovaly, pokud to bude možné, doporučení ÚP.


Realizace programů a pilotní ověřování standardů NSK

Připravené rekvalifikační programy budou pro potřeby projektu doplněny o úvodní informačně diagnostický modul. V tomto modulu se účastníci vzdělávání nejprve seznámí s možností ověřování výsledků předchozího učení a následně budou s využitím hodnoticího standardu NSK diagnostikovány jejich kompetence vztahující se ke konkrétnímu standardu. Na základě vstupní diagnostiky budou účastníci zařazováni do jednotlivých modulů připravených programů, výuky těchto modulů se budou účastnit tak, aby mohli celý program podle programem stanovených podmínek ukončit. V rámci informačně diagnostického modulu budou ověřovány i jiné možnosti realizace vstupní diagnostiky účastníka vzdělávání (metoda portfolia) tak, aby jedním z výstupů bylo doporučení pro práci ÚP.


Profesní kompetence pracovníků vzdělávacích institucí

Pro úspěšnou realizaci klíčových aktivit a projektových činností je nezbytné pracovníky škol i vzdělávacích institucí připravit. K tomu budou realizovány následující semináře.


Inovace systému akreditací rekvalifikačních programů

Cílem uvedené aktivity je inovovat systém akreditací rekvalifikačních programů tak, aby odpovídal zvyšujícímu se zájmu o akreditace, umožňoval rychlé, přehledné a transparentní zpracování žádostí a současně vytvořil potřebné kontrolní mechanismy.


Propagační kampaň na podporu procesů uznávání

Aktivity realizované v projektu UNIV 3 směřují k systémovému rozvoji dalšího vzdělávání v ČR mimo jiné tím, že ověřují, a tím uvádějí do života zatím ne příliš rozšířené přístupy uznávání (viz zákon č. 179/2006 Sb.).


Zapojení VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100

2012 – tvorba vzdělávacího programu Obsluha CNC strojů
2013 – tvorba hodnoticího standardu vzdělávacího programu Zámečník
2013 – pilotní ověřování programu Zámečník
2014 - pilotní ověřování Seřizovač konvenčních obráběcích strojů
2015 - pilotní ověřování Technik kontrolor jakosti ve strojírenství

loga_op_vk_2.gif, 12kB