Vybavení školy - hardware

Učebna kontroly a měření strojních součástí s digitálním profilprojektorem


Digitální měřicí projektor

Digitální měřicí projektor umožňuje efektivní měření různých profilů.

Na VOŠ a SPŠ Jičín je projektor využíván žáky 3. a 4. ročníků strojních oborů průmyslové školy, 3. ročníků učebních oborů a studentů 2. a 3. ročníků vyšší odborné školy.

Projektor slouží k snadnému měření s digitálním odečítáním na displeji, prozkoumání různých druhů povrchu, obrysu složitých tvarů. Je používán žáky a studenty např. k měření velkých a malých průměrů závitů šroubu, stoupání závitů, délkových rozměrů, středové vzdálenosti, poloměrů, zaoblení, úhlů a tvarů. Na profilovém projektoru lze měřit obrysy komplikovaných obrobků, např. šablony, vačky, ozubených kol apod.

Měřicí přístroj je připojen pomocí USB k počítači, na kterém je nainstalován zobrazovací měřící software. Výsledky měření lze konvertovat do jiných programů, např. MS Excel.LAB1
Měření hřídele se závitem