Učebna Mikroprocesorové techniky

V rámci rekonstrukce učebny MIT získali žáci komfortní prostředí pro výuku technického vybavení a mikroprocesorové techniky. Rekonstrukce přinesla značné zlepšení prostředí, zvláště osvětlení a organizace učebny.

Žáci se v této učebně vzdělávají v oblasti hardwarových komponent PC, kompletaci počítače a uvedení do provozu. Následným testováním pomocí analytických nástrojů zjišťují výkonnost jednotlivých komponentů.

Při výuce mikroprocesorové techniky kromě programování Intelu 8051 v assembleru pracujeme i s novodobými mikrokontrolery - Arduinem a Raspberry. Žáci se seznamují se základním ovládáním těchto mikrokontrolerů a připojováním a ovládáním různých periferií. Kromě práce na zadaných úlohách od nejjednodušších (např. blikání LED diodou) po složitější (např. bezdrátová komunikace více zařízení) si vymýšlejí a řeší i úlohy svoje, komplexnější a často s praktickým využitím. Uvedené mikrokontrolery je totiž možné využít v IoT.

Další oblastí, na kterou je učebna zaměřena, se stala technologie IQRF firmy Microrisc z Jičína. Jde o technologii používající bezdrátovou paketově orientovanou komunikaci pracující na rádiových frekvencích ve volných pásmech 868 a 916 MHz. Představuje výbornou základnu pro řešení na bázi IoT, protože umožňuje komunikaci mezi širokou škálou bezdrátově ovládaných komponent v síti s vysokou spolehlivostí přenosu informací. Naši žáci se zde seznamují se základy vytváření těchto sítí a s ovládáním základních periferií ze světa IoT.


Nová učebna MIT v roce 2018 Nová učebna MIT v roce 2018
Nová učebna MIT v roce 2018 Nová učebna MIT v roce 2018 Nová učebna MIT v roce 2018 Nová učebna MIT v roce 2018