Technická univerzita v Liberci o spolupráci s VOŠ a SPŠ, Jičín

logo-fm-cmyk-cz.png, 24kB

Spolupráce Technické univerzity v Liberci zvláště Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (TUL-FM) s VOŠ a SPŠ, Jičín má již několikaletou tradici. Je realizována na bázi výměny zkušeností v oblasti odborné i metodické. Společně jsme úspěšně realizovali projekt financovaný z Evropské unie CZ.1.07/1.1.05/03.0036 „ Blended learning v mechatronice“, který prohloubil spolupráci pedagogů a vedení obou škol. Úloha Technické univerzity, Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v tomto projektu spočívala v supervizi projektu a podílu na následujících činnostech: kurikula výukových modulů, definování potřeb cílových skupin, připomínkování a hodnocení výstupů projektu, zajištění kooperace mezi TUL-FM (partnerem) a VOŠ a SPŠ, Jičín (příjemcem projektu).


Významným prvkem spolupráce jsou pravidelné informační prezentace pracovníků TUL-FM na VOŠ a SPŠ, Jičín s cílem získat kvalitní uchazeče do studijních oborů bakalářského studia na TUL. v té souvislosti vidíme jako velmi užitečnou výměnu názorů na připravenost absolventů VOŠ a SPŠ, Jičín a jejich úspěšnost při studiu na TUL.


Dobrou spolupráci mezi oběma školami stvrzuje značný počet absolventů VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, kteří se hlásí na TUL, Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, případně na Fakultu strojní této univerzity. v tomto ohledu můžeme konstatovat, že VOŠ a SPŠ, Jičín je jednou z nejvýznamnějších partnerů TUL. Velmi dobrá kvalita absolventů VOŠ a SPŠ, Jičín je prokázána nejen úspěšnými studenty vysoké školy a jejich závěrečnými pracemi v oblasti mechatroniky, informatiky a robotiky, ale i výsledky v soutěžích Kyber Robot, pořádaných fakultou. v letošním ročníku této soutěže získal žák SPŠ Jičín Vít Dohnal 3. místo v kategorii Libovolný robot. Takový výsledek znamená, že uchazeč o studium na naší fakultě je přijat přímým rozhodnutím děkana. Mnozí absolventi inženýrského studia pokračují dále v nejvyšší formě vzdělání - v doktorském studiu oboru Technická kybernetika. Příkladem může být absolvent VOŠ a SPŠ Jičín, nyní doktorand Ing. Marián Lamr.


v Liberci dne 11. 3. 2015

  prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.
proděkan
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
TU v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec 1


foto_2016_tul
prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. na setkání partnerských škol pod patronací firmy Siemens, které hostila naše škola VO a SPŠ, Jičín v říjnu 2014, představuje spolupráci Technické unvierzity v Liberci, VOŠ a SPŠ, Jičín a firmy Siemens.