Svářečská škola na VOŠ a SPŠ, Jičín

Osvědčení svářeče získali žáci 2. ročníku oboru Zámečník

Svářečské kurzy mají na naší škole již dlouholetou tradici. Ani v letošním školním roce tomu není jinak. Kurzy pořádáme pro naše žáky učňovských oborů i pro pracovníky z firem. Právě zaměstnanci z podniků absolvovali v roce 2019 kurz a všech 7 účastníků jej zdárně zakončilo.

Od září do prosince 2019 probíhala další podoba kurzu, tentokrát pro naše žáky učňovských oborů. Zkoušku ze sváření úspěšně vykonalo 8 žáků ze SZ2 metodou ZK311.1 a 5 žáků ze SZ3 metodou ZK111.1. Jistě pro ně bude přínosem při uplatnění v praxi.


Závěrečné zkoušky

Šest žáků 2. ročníku ve čtvrtek 14. 12. 2017 úspěšně složilo všechny části závěrečné zkoušky (test z technologie, test z bezpečnosti, praktickou zkoušku). Úspěšně tak zakončili základní kurz svařování kyslíko-acetylénovým plamen (ZK 311.1.1).

 Svářečská škola  Svářečská škola
 Svářečská škola

Zámečníci získali osvědčení svářeče

Poslední březnový den úspěšně zakončili žáci 2. ročníku oboru Zámečník základní kurz svařování kyslíko-acetylénovým plamenem. V dubnu 2017 složilo 5 žáků 3. ročníku oboru Zámečník úspěšně zkoušku svářeče dle ČSN 05 0705 svařování obalenou elektrodou (ZK 111 1.1).

 Svářečská škola  Svářečská škola

Strojní mechanici úspěšně zakončili kurz svařování

V prosinci 2016 završili úspěšně svoje několika měsíční úsilí žáci 2. a 3. ročníku oboru strojní mechanik. Složili úspěšně teoretickou a praktickou zkoušku, kterou zakončili základní kurz svařování.

15. 12. 2016 4 žáci 3. ročníku učebního oboru strojní mechanik získali osvědčení o základní zkoušce svářeče dle ČSN 05 0705 svařování obalenou elektrodou (ZK 111 1.1).

21. 12. 2016 6 žáků 2. ročníku učebního oboru strojní mechanik úspěšně složilo zkoušku základního kurzu svařování kyslíko-acetylénovým plamenem (ZK 311 1.1).

Zkoušky probíhaly za přítomnosti zkušebního komisaře ze zkušební organizace DOM-ZO 13 se sídlem v České Třebové.


Strojní mechanici z 2. ročníku šk. roku 2015/16 úspěšně zakončili kurz ručního svařování

Ve středu 9. 12. 2015 5 žáků 2. ročníku učebního oboru strojní mechanik úspěšně zakončilo zkouškou základní kurz svařování kyslíko-acetylénovým plamenem (ZK 311 1.1).

V úterý 5. 4. 2016 4 žáci 2. ročníku učebního oboru strojní mechanik úspěšně složilo zkoušku základního kurzu svařování kyslíko-acetylénovým plamenem (ZK 311 1.1).

Zkouška se skládala ze dvou teoretických testů z bezpečnosti a technologie svařování. Praktická část zkoušky probíhala dle ČSN 05 0705. V této části žáci prováděli šest druhů svárů. Všichni žáci obě části zkoušky úspěšně složili.


 Svářečská škola  Svářečská škola
 Svářečská škola  Svářečská škola