Schulen: Partner der Zukunft

schulen_logo_s.gif

Goethe –Institut, mezinárodní organizace zabývající se šířením a podporou německého jazyka a německé kultury, představil na jaře 2008 svůj nový projekt – iniciativu „Školy:Partneři budoucnosti“ („Schulen:Partner der Zukunft“ / PASCH-Initiative/). Cílem této iniciativy je vybudovat celosvětovou síť partnerských škol, v rámci tohoto projektu podporuje Goethe-Institut zúčastněné školy při rozvíjení němčiny jako školního předmětu. K tomuto účelu poskytuje moderní multimediálně využitelné materiály pro výuku jazyka i reálií a formou vzdělávacích seminářů podporuje školu v úsilí o zvýšení úrovně výuky německého jazyka.


V rámci iniciativy oslovil Goethe-Institut mnohé školy v České republice, aby se ucházely o přijetí do projektu. Na základě výsledků užšího výběrového řízení byla do sítě škol iniciativy „Školy:Partneři budoucnosti“ vybrána i VOŠ a SPŠ, Jičín. Pro žáky partnerské školy představuje tento program možnost účastnit se letních jazykových kurzů pro mládež v Německu. I zde byla naše škola úspěšná – mezi 5 vybranými studenty z České republiky byl i Martin Slepička, student třídy S 3A. Učitelům nabízí iniciativa vzdělávací semináře v Česku nebo v Německu, škola je součástí celosvětové sítě a je tedy možné účastí na mezinárodních projektech vytvářet kontakty s ostatními partnerskými školami.


17. září 2008 proběhlo v Praze na velvyslanectví Spolkové republiky Německo (Lobkovický palác) slavnostní zahájení iniciativy „Schulen: Partner der Zukunft“.Přítomni byli i zástupci naší školy. Kromě oficiálního podpisu dohod s partnerskými školami byly zhlédnuty i prezentace studentů z jazykových kurzů v Německu / PASCH-Jugendkurs Oppurg, PASCH- Jugendkurs Bad Sachsa /.


Věříme, že účast v iniciativě „Schulen.Partner der Zukunft“ přinese naší škole další možnosti a konkrétní výsledky ve výuce německého jazyka.schulen img 1 schulen img 2
schulen palac schulen velvyslanectvi
schulen projekt schulen projekt
schulen projekt schulen pozvanka
schulen program