Rosnička


Ve snaze lépe motivovat naše studenty byl vytvořen zájmový kroužek ROSNIČKA, který obhospodařuje americkou meteorologickou stanici Davis Vantage Pro2 získanou v rámci krajského projektu (Zájmová práce se žáky mimo vyučování). V kroužku je 11 studentů 3. ročníku. Pětičlenná skupina se navíc zúčastňuje mezinárodního klimatického projektu.


Stanice se skládá z několika dílů a byla nakoupena v říjnu a je částečně zprovozněna. Plné zprovoznění stanice bude znamenat instalaci software na serveru školy, zveřejnění naměřených hodnot na Internetu a umístění konzoly u kopírky v I.p. elektroobjektu naší školy.


 • ISS (stanice)
 • Datový koncentrátor DC01
 • Operátorská konzola Vantage Pro 2
 • Weather Link (software pro zpracování dat)
 • Webové stránky (www.weatherlink.com)

foto_rosnicka foto_rosnicka
foto_rosnicka foto_rosnicka

Zdeněk Pokorný


Exkurze na pracovišti pro tvorbu předpovědi počasí, Český hydrometeorologický ústav Praha Komořany (projektu 12SMV04 Rosnička)

21. 6. 2013

Spoluúčastníci cesty: členové zájmového kroužku Rosnička

Kolarovský Milan I3B
Pavlová Michaela I3B
Přibyl Michal I3B
Soltysiak Petr I3B
Sucharda Martin I3B
Véle Jaroslav I3B
2013_rosnicka_komorany_1_lo.jpg, 12kB

Místo jednání: Praha Komořany, ČHMÚ

Jednáno s kým: F. Šopko, RNDr. Šír

2013_rosnicka_komorany_2.jpg, 22kB

Průběh exkurze:

Navštívili jsme klíčové pracoviště, kde se tvoří hlavní meteorologická předpověď pro všechna média a veřejnost. Pro členy meteorologického kroužku bylo zajímavé sledovat pokojnou činnost každého z dvacetičlenného týmu, který v systému 24/7 zajišťuje a kontroluje všechny naměřené údaje z geostacionárních družic a pozemních stanic. Předpověď se stanovuje 4x během 24 hodin dne (první ve čtyři ráno a poslední v deset večer) a účastní se jí superpočítač, který je schopen předpovědní mapu vyhodnotit po 4 hodinách nepřetržité práce (systém ALADIN).

ZÁVĚR:

Návštěva, která byla závěrečným krokem činnosti zájmového kroužku Rosnička, korunovala své úsilí o realizaci meteorologického měření profesionální stanicí Davis Vantage Pro na naší škole, která bude pokračovat i v příštím školním roce.

Jičín 21. 6. 2013
Zdeněk Pokorný, učitel odborných předmětů

2013_rosnicka_komorany_3_lo.jpg, 32kB

foto_rosnicka foto_rosnicka
foto_rosnicka foto_rosnicka


CESTOVNÍ ZPRÁVA

Datum: 29.11.2012 (11.00-14.00)

Akce: Modelová klimatická konference 2012-2013

Místo : Státní vědecká knihovna Liberec

Kdo: vybraní členové zájmového kroužku Rosnička (vedoucí : Zdeněk Pokorný,
 • Pavlová Michaela I3b
 • Kolarovský Milan I3b
 • Přibyl Michal I3b
 • Soltysiak Petr I3b
 • Vaňková Tereza I3b
 • Véle Petr I3b (náhradník)

Pořadatel akce: Středisko ekologické výchovy etiky Rýchory – SEVER a InterClimate Network – ICN

Cíl: „zahrát si“ na účastníky mezinárodní konference OSN právě probíhající v Dauhá (Katar), diskutovat spolu, odhlasovat si společné rozhodnutí, spojit se pomocí Skype s účastníky další konference v Londýně, UK a sdělit si výsledky jednání. Na závěr akce získali všichni účastníci certifikát o absolvování projektu s mezinárodní účastí. (Naši studenti velice úspěšně představovali delegáty EU, kteří jako první v historii iniciovali jednání o omezování plynů prohlubujících změny klimatu).¨

Jičín, 29.11.2012

foto_rosnicka foto_rosnicka