Modulový vzdělávací program zámečník podle NSK


Název projektu:
Modulový vzdělávací program zámečník podle NSK

Poskytovatel dotace:
Královéhradecký kraj

Název programu:
OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Přidělená dotace:
2 267 098,87 Kč

Realizace projektu:
leden 2011 – leden 2013

Anotace projektu:

Projekt navazuje na národní projekt UNIV2 Kraje, jeho cílem je rozšíření nabídky programů dalšího vzdělávání směřující ke zvýšení odborných kompetencí v oblasti strojírenství. Naše škola VOŠ a SPŠ, Jičín je jedinou autorizovanou osobou v Královéhradeckém kraji pro uznávání dílčí kvalifikace Zámečník (23-003-H) podle zákona č. 179/ 2006 Sb. Projekt se zaměřuje na tvorbu vzdělávacích modulů pro dílčí kvalifikaci Zámečník v návaznosti na obor Strojní mechanik 23-51-H/01, který realizujeme v rámci počátečního vzdělávání. V rámci projektu chceme vytvořit vzdělávací moduly podle kvalifikačního standardu NSK a alespoň tři z modulů pilotně ověřit.


Výstupy klíčových aktivit:

1. Prohlubování kompetencí pedagogických pracovníků

Odborní členové realizačního týmu absolvují seminář zaměřený na podrobnější seznámení se zákonem č. 179/2006 Sb., o Národní soustavě kvalifikací o uznávání vzdělání.


Budou vyškoleni dva instruktoři pro výuku modulu sváření, o který je ze strany účastníků dalšího vzdělávání na základě našeho průzkumu největší zájem (z důvodu kvalifikovaného zajištění praktické výuky - svářečská škola).2. Příprava modulového programu

Výstupem klíčové aktivity je nově vzniklý vzdělávací program, který bude obsahovat 7 modulů. Při koncipování výukových modulů jsme vycházeli z kvalifikačního standardu kvalifikace zámečník. Výstupem každého modulu jsou konkrétní a reálné kompetence, které je možné ověřit a hodnotit na základě kritérií předem stanovených v modulu. Vzdělávací program bude obsahovat tyto části:

  1. pojetí a cíle programu
  2. charakteristika obsahu programu
  3. organizace výuky
  4. metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky
  5. vstupní předpoklady
  6. učební plán

Dovybaveny budou prostory pro praktickou výuku příslušným zařízením (svářecí poloautomat 2 ks, sušící pícka na elektrody, autogenní pálící hořák, svařovací stůl 6 ks, zástěny ke svařovacím stolům 6 ks, odsávání svařovny). Svařovna bude vybavena tak aby, odpovídala hygienickým normám a požadavkům na bezpečnost práce. Pro teoretickou výuku bude zakoupena prezentační technika (PC, dataprojektor).3. Pilotní ověřování

Alespoň tři z modulů budou pilotně ověřeny, po ověření budou na základě hodnocení účastníků dále inovovány. Pilotní ověření bude realizováno v nově vybavených prostorách pro praktickou výuku. Výběr modulů pro pilotáž bude proveden na základě jednání se sociálními partnery školy.


loga_op_vk_2.gif, 12kB