Evropské projekty

Programové období 2014-2020

Realizujeme projekty:

 • Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín
 • Podporujeme profesní rozvoj učitelů a studentů
 • Přeshraniční vzdělávání žáků technických oborů
 • Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I
 • Zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků
 • Zkvalitnění praktického vyučování VOŠ a SPŠ Jičín


Programové období 2007-2013

Evropské dotace ve výši více než 30 mil. Kč jsme použili na:

 • rekonstrukce učeben využívaných pro praktickou výuku a jejich vybavení (rekonstrukcí prošla obrobna i zámečnická dílna, učebny mechatroniky, robotiky, elektrotechniky, zřídili jsme svářečskou školu)
 • vybavení odborných učeben moderními technologiemi, vytvoření nových učebních materiálů, e-learningového systému, odborné vzdělávání pedagogů, exkurze a odborné semináře pro žáky
 • zahraniční pobyty a stáže (Anglie, Německo)
 • přípravu programů pro další vzdělávání (UNIV2, UNIV3)
 • kroužky a workshopy pro žáky základních škol

Přehled evropských projektů, které VOŠ a SPŠ, Jičín realizovala v v letech 2007-2013

Aplikovaná elektrotechnika
Blended learning v mechatronice
Cesta k uplatnění na současném na současném trhu práce – praktická znalost obrábění CNC technologií
Environmentální vzdělávání v technických oborech
Interaktivní výuka
Leonardo da Vinci
Mechatronika prakticky
Modulový vzdělávací program zámečník podle NSK
Praktické dovednosti – klíč ke konkurenceschopnosti
Vzdělávání v zahraničí

Projekty, ve kterých jsme participovali jako partneři

10 lekcí techniky
Hodnocení kvality
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Story line approach
UNIV2
UNIV3

Projekty EU Projekty EU
Projekty EU Projekty EU
Projekty EU Projekty EU