Podporujeme profesní rozvoj učitelů a studentů


Celkové předpokládané náklady: 2 182 192 Kč

Aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Klub pro žáky
 • Projektový den ve škole i mimo školu
 • Školní kariérový poradce
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • Tandemová výuka na SŠ
 • CLIL
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

logo_irop_2017_lo.jpg, 22kB