Žákům 9. tříd a jejich rodičům: In VOŠ a SPŠ, Jičín I am happy!

Ať je moje škola i Tvojí školou!

V roce 2015 dosáhli naši maturanti vynikajících výsledků


Výsledky maturitních zkoušek svědčí o tom, že naši žáci jsou velmi dobře připraveni. Podle výsledků zveřejněných firmou CERMAT dosáhli naši maturanti mnohem lepších výsledků než většina škol v našem kraji a dokonce i v celé České republice. Např. v matematice naši maturanti dosáhli mezi technickými školami v našem kraji bezkonkurenčně nejlepšího výsledku.

Výsledky maturitní zkoušky ve školním roce 2014/15

škola

průměrné percentilové umístění v %

ČJL

didakt. test

ČJL

písemná práce

ČJL

ústní zkouška

MAT

didakt. test

ANJ

didakt. test

ANJ

písemná práce

ANJ

ústní zkouška

SOČ technické v celé ČR

40,8685

37,3463

41,3065

51,4578

53,5287

44,9602

48,3322

Králové hradecký kraj

49,3601

48,8537

46,1722

54,0158

46,5689

45,9939

46,3624

VOŠ a SPŠ, Jičín,

Pod Koželuhy 100

50,8348

30,7549

35,5107

71,3373

70,3306

66,0297

41,5784

Integrovaná střední škola, Nová Paka

45,1779

33,2768

47,8221

54,59

69,0212

43,6462

67,8588

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s

47,5098

46,9749

40,7669

66,0775

57,1749

52,861

56,3882

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

33,4006

38,6643

41,3853

37,3352

41,8047

35,0288

34,6632

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338

24,5718

38,954

35,829

21,3786

36,07

43,3787

34,1046

Střední průmyslová škola, Trutnov,

Školní 101

40,1722

56,5417

49,7038

49,9451

57,7744

42,7623

37,8457

zdroj: https://vysledky.cermat.cz/data/Default.aspx

Jako malý jsem chtěl být popelářem, pilotem, kosmonautem. Časem jsem ale pochopil, že volba střední školy je natolik zodpovědným rozhodnutím, že bych měl uvažovat reálně. Jasně mě nasměroval zájem o techniku, už jen zbývalo vybrat správně – kde mi dají kvalitní vzdělání, které pro mě bude dobrým základem pro případná další studia i pro praxi? Kde dokážu obstojně odmaturovat? Cesta k maturitnímu vysvědčení může být snadná, ovšem se značně nejistým výsledkem v cíli, nebo možná o malinko obtížnější, ovšem o to zajímavější a především procházená s jistotou, že pokud se budu snažit, cíle dojdu mnohem spíš.

Teď je na Tobě, kterou z cest si zvolíš pro sebe. Já vsadil na jistotu. Protože dobrá škola formuje osobnost v lepšího člověka.

Proč mám svoji školu rád?

 • Máme bohatou historii (školu založil v roce 1871 dědeček Václava Čtvrtka Václav Fejfar), jsme škola s tradicí.
 • Sídlíme v pohádkovém městě Jičíně s malebným okolím Českého ráje.
 • Máme vlastní jídelnu i internát s plným pokrytím internetem.
 • Naši učitelé jsou odborníci s vysokoškolským vzděláním i dlouholetou praxí, stále se dále vzdělávají.
 • Organizují pro nás odborné exkurze.
 • V odborných učebnách máme nejmodernější vybavení, které nás obstojně připravuje pro praxi.
 • Ve všech třídách jsou diaprojektory nebo interaktivní tabule.
 • Pro tělocvik i jiné pohybové aktivity máme nové sportoviště.
 • Na kvalitní úrovni se vyučují oba světové jazyky (jeden povinně, druhý volitelně).
 • To nám umožňuje studijní pobyty a stáže v zahraničí garantované evropským projektem Leonardo da Vinci (v Londýně, v Lipsku), navštěvujeme německé firmy Siemens, Emuge - Lauf, Deprag – Amberg, účastníme se naučných zájezdů do Anglie, Paříže, Drážďan, Holandska.
 • Abychom poznali trhy sousedních zemí, družíme se se středními odbornými školami ve slovenském Martině a polské Swidnici.
 • Spolupracujeme na krajských i evropských projektech.
 • Škola nám nabízí několik kroužků i jiné zájmové činnosti.
 • Na soutěžích i ve středoškolské odborné činnosti dosahujeme obvykle dobrých výsledků i na celostátní úrovni.
 • Účastníme se olympiád a konverzačních soutěží v cizích jazycích.
 • Protože se těšíme na nové spolužáky, pořádáme s našimi učiteli workshopy i jiné akce pro žáky základních škol.
 • Ač jsme školou technicky zaměřenou, získáváme všeobecný přehled – pravidelně navštěvujeme kino a divadla.
 • Víme, že se na trhu práce můžeme jednou dobře uplatnit, protože máme pravidelně každý rok vysokou, téměř vždy 100% úspěšnost u státních maturit.
 • Většina z našich absolventů je úspěšná v přijímacích řízeních na vysoké školy.
 • Napomáhá tomu i úzká spolupráce s TUL Liberec, která nabízí přímou návaznost zejména strojařských oborů.
 • Kdo se rozhodne, že studií už bylo dost, dobře se uplatňuje v praxi i díky intenzivní spolupráci naší školy s podniky v regionu (Continental s. r. o., VAPOS spol s r. o., Seco Group a. s., Emuge DEPRAG CZ a.s., Sklopísek Střeleč, a.s., SWELL spol. s r. o., COFELY a.s. aj.)

Chceš-li se dozvědět víc, důkladně probádej naše webovky. Nebo se na nás přijď podívat!