Přípravný kurz ke studiu pro žáky 9. tříd ZŠ


Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Obsah kurzu:

Obsah kurzu: 20 vyučovacích hodin (10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka)

Termíny konání:

1. cyklus – 22. 2., 1. 3., 15. 3., 22. 3. a 5. 4. 2018 – vždy čtvrtek – 14.20 -17.30 hod.
2. cyklus – 24. 2., 3. 3., 17. 3., 24. 3. a 7. 4. 2018 – vždy sobota – 8.50 - 12.00 hod.

Místo konání - budova VOŠ a SPŠ, Jičín na Komenského náměstí 45.

Cena kompletního kurzu (20 hodin) je 1000,- Kč.
Platbu proveďte na náš bankovní účet č. 431550207/0100 nejpozději do 16. 2. 2018.
Jako variabilní symbol uveďte při platbě kód, který obdržíte e-mailem po vyplnění přihlášky.

Uzávěrka přihlášek je 12. 2. 2018.
Kurzy se budou konat, pokud bude přihlášeno minimálně 15 žáků.