Výsledky 1. a 2. kola přijímacího řízení 2017/18


Výsledky přijímacího řízení naleznete:

  • v PDF souboru umístěném vpravo -->
  • Ve výsledcích je uvedeno Vaše registrační číslo
  • Vaše registrační číslo pro druhé kolo je uvedeno v našem oznamovacím dopise (součást čísla jednacího)

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

V případě přijetí odevzdejte zápisový lístek nejpozději do deseti pracovních dnů.

Rozhodnutí o přijetí nejsou zasílána poštou.

Převzetí rozhodnutí a přijetí a odevzdání zápisového lístku můžete provést osobně od 24. dubna vždy od 7.30 do 16.00 hodin.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.


V případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte:

  • ředitelka Ing. Alena Žalská - 736 441 706
  • hospodářka Bohuslava Kořínková - 493 532 686