Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2018/19


Výsledky přijímacího řízení naleznete:

  • v PDF souboru umístěném vpravo -->
  • Ve výsledcích je uvedeno Vaše registrační číslo
  • Vaše registrační číslo naleznete v pozvánce od Cermatu

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

V případě přijetí odevzdejte zápisový lístek nejpozději do deseti pracovních dnů.

Rozhodnutí o přijetí nejsou zasílána poštou.

Převzetí rozhodnutí a přijetí a odevzdání zápisového lístku můžete provést osobně od 2. května od 7.30 do 16.00 hodin.

V pondělí 7. května je škola UZAVŘENA !!!

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.


V případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte:

  • ředitelka Ing. Alena Žalská - 736 441 706
  • hospodářka Bohuslava Kořínková - 493 532 686