Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019/20


Výsledky přijímacího řízení naleznete:

  • v PDF souboru umístěném vpravo -->
  • Ve výsledcích je uvedeno Vaše registrační číslo
  • Vaše registrační číslo pro druhé kolo je uvedeno v našem oznamovacím dopise

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

V případě přijetí odevzdejte zápisový lístek nejpozději do deseti pracovních dnů.

Rozhodnutí o přijetí nejsou zasílána poštou.

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) si můžete převzít osobně v kanceláři školy dne 23. 4. 2019 v době od 8:30 do 16:00 hodin (nebo po telefonické domluvě i v jiném čase) a současně můžete odevzdat zápisový lístek.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.


V případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte:

  • ředitelka Ing. Alena Žalská - 736 441 706
  • hospodářka Bohuslava Kořínková - 493 532 686