Kritéria přijímacího řízení


Bodové hodnocení pro přijímací řízení:

 • za průměrný prospěch v jednotlivých obdobích  (za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)
  průměrný prospěch 1,00 = 20 bodů
  za každou setinu nad průměr odečteno 0,1 bodu
 • za hodnocení (známky) v předmětech matematika a český jazyk v jednotlivých obdobích:

  Hodnocení (známka) Bodové hodnocení
  český jazyk matematika cizi jazyk chování
  1 + 5 b + 5 b + 5 b 0 b
  2 + 2 b + 2 b + 2 b - 2 b
  3 0 b 0 b 0 b - 4 b
  4 - 2 b - 2 b - 2 b -
  5 - 5 b - 5 b - 5 b -

 • za 1.– 3. místo v krajském kole olympiády z matematiky, fyziky, českého jazyka a cizího jazyka 5 bodů

Výsledný počet bodů uchazeče je dán součtem bodů z jednotlivých kritérií.  Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout je 110. Uchazeči budou přijati na základě počtu získaných bodů.