Povinně zveřejňované informace

Schválený finanční plán školy usnesením č. RK/12/677/2017 ze dne 15. 5. 2017

částky v tis. Kč
Vlastní výnosy hlavní činnost 5531,623
Výnosy doplňková čininnost 2581,000
Vlastní výnosy celkem 8112,623
 
Náklady hlavní činnost 44052,436
Náklady doplňková činnost 2374,300
Náklady celkem 46426,736
 
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem
(hlavní činnost)
38520,813
Výsledek hospodaření
(doplňková činnost)
206,700
Investiční dotace a příspěvky 400,000

Schválený střednědobý výhled školy usnesením č. RK/35/1966/2017 ze dne 11. 12. 2017

ROK 2019 částky v tis. Kč
Vlastní výnosy hlavní činnost 5036,000
Výnosy doplňková čininnost 2516,000
Vlastní výnosy celkem 7552,000
 
Náklady hlavní činnost 44979,300
Náklady doplňková činnost 2363,000
Náklady celkem 47342,300
 
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem
(hlavní činnost)
39943,300
Výsledek hospodaření
(doplňková činnost)
153,000
Investiční dotace a příspěvky 0,000

ROK 2020 částky v tis. Kč
Vlastní výnosy hlavní činnost 5044,00
Výnosy doplňková čininnost 2516,000
Vlastní výnosy celkem 7560,000
 
Náklady hlavní činnost 44960,300
Náklady doplňková činnost 2363,000
Náklady celkem 47323,300
 
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem
(hlavní činnost)
39916,300
Výsledek hospodaření
(doplňková činnost)
153,000
Investiční dotace a příspěvky 0,000