Povinně zveřejňované informace

Schválený finanční plán školy usnesením č. RK/12/677/2017 ze dne 15. 5. 2017

částky v tis. Kč
Vlastní výnosy hlavní činnost 5531,623
Výnosy doplňková čininnost 2581,000
Vlastní výnosy celkem 8112,623
 
Náklady hlavní činnost 44052,436
Náklady doplňková činnost 2374,300
Náklady celkem 46426,736
 
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem
(hlavní činnost)
38520,813
Výsledek hospodaření
(doplňková činnost)
206,700
Investiční dotace a příspěvky 400,000