Partneři školy


kralovehradecky-kraj-logo, 2kB

Spojení teorie s praxí - zapojení studentů do řešení praktických úkolů přímo z praxe

Současný dynamický rozvoj průmyslu se zaváděním stále novějších moderních technologií klade vysoké nároky na technické pracovníky. To by se samozřejmě mělo odrazit na přípravě budoucích pracovníků. Odborné školství stojí tedy před nelehkým úkolem, jak zajistit u studentů nejen teoretické předpoklady, ale i návaznost na jejich budoucí uplatnění v praxi. Nezbývá než spolupracovat s firmami, pro které budoucí pracovníky připravuje. Jednou z nejprogresivnějších metod spolupráce je možnost zapojit studenty do řešení praktických úkolů přímo z praxe. Již nyní je možné pozorovat, že některé praktické dlouhodobé maturitní práce mají témata přímo z průmyslu. Ještě výraznější je tato symbióza u studentů vyšší odborné školy. Jejich pětiměsíční odborná praxe přímo evokuje, že téma diplomové práce bude na tuto praxi navazovat. Přesto že tato forma zadávání a zpracování praktických témat klade vyšší nároky na školu, je z přiloženého seznamu patrné, že se to na SPŠ a VOŠ v Jičíně daří.

Kraj ocenil příkladnou práci naší školy se zaměstnavateli

Královéhradecký kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou již po páté ocenily školy a firmy, které nejlépe propojují výuku s praxí. Naše škola byla opět i v roce 2018 mezi nominovanými za příkladnou spolupráci s firmami, ocenění navrha firma Seco Group Jičín.

Diplom Diplom Diplom


Spolupracujeme s řadou významných firem, vysokými školami, zahraničními středními školami a dalšími subjekty a to v oblasti:

  • zajištění odborných praxí na pracovištích partnerských firem žáky 2. a 3. ročníku učebních oborů, studenty 3. ročníku vyšší odborné školy a žáky 2. a 3. ročníku střední průmyslové školy
  • zajištění exkurzí žáků a studentů ve firmách, jejichž cílem je seznámit žáky a studenty s možnostmi jejich dalšího uplatnění po ukončení studia, s prostředím reálných provozů, s nároky na jejich odborné dovednosti a znalosti, s technickými novinkami
  • konání odborných přednášek pro žáky a studenty
  • definování kompetencí, které žákům podle názoru zaměstnavatelů chybí
  • realizování oboustranných odborných konzultací
  • poskytování materiálu pro praktickou výuku
  • zavádění nových technologií do vyučování, zlepšení prostředí pro výuku a nákup učebních pomůcek prostřednictvím sponzoringu
  • partnerství při realizaci projektů EU

foto_2016_partneri foto_2016_partneri