Organizace vyučování od 24. 5. 2021

Z důvodu konání didaktických testů bude výuka všech tříd 1. - 3. ročníku bude probíhat v pondělí 24. 5. a v úterý 25. 5. pobíhat distančně.


Výjimkou bude konání odbornému výcviku od úterý 25. 5. tříd SZ1/OB1/SZ3/OB3.


Od středy 26. 5. bude veškerá výuka probíhat podle platného rozvrhu, případně suplování.
Po dobu ústních maturit (od 1. 6. do 11. 6.) bude rozvrh aktualizován.


Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování je podmínkou osobní účasti na vzdělávání.

Testování se neprovádí v případě, že žák nebo student prokáže, že:
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.