Memoriál Petra Letošníka

Petr Letošník
Petr Letošník
(18.12.1959 - 8.7.2001)

Učitel na SOU v Hlušicích, Gymnáziu v Turnově a na SPŠ a VOŠ v Jičíně. Nejen pedagog českého jazyka a občanské nauky, i uznávaný vychovatel mladé generace a vůdčí osobnost pedagogického sboru.


Studentům, jichž dovedl k maturitě stovky, nepředával jen souhrn učební látky daný osnovami. Připravoval je do života tak, aby se dovedli o sebe postarat, aby dokázali pomoci ostatním. Pěstoval v mladých lidech ušlechtilé morální vlastnosti, cit pro pravdu, pro čest. Pomocníkem mu v tom byl i sport, jemuž se od mládí vytrvale věnoval.


Svou houževnatost a smysl pro právo a spravedlnost osvědčil v době demokratických změn ve společnosti. Jako jeden z prvních dokázal pojmenovat zlo a nekompromisně se postavit na stranu dobra. Tak tomu bylo i v období posledním, kdy ve prospěch pravdy a spravedlnosti vydal víc energie a síly, než mu bylo dáno...Memoriál Petra Letošníka - ročník 2018