Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I


logo_irop_2017_lo.jpg, 22kB
Jsme partnerem projektu


Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I
I-KAP KHK I)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
Celkové náklady projektu: 94 980 191,80 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)


Popis projektu:

Projekt přispěje ke zkvalitnění výuky v oblasti IoT a Smart technologií, zlepšení materiálně technického zázemí pedagogických pracovníků v těchto oborech. Bude realizován kroužek pro žáky SŠ (jednoduchá tvorba aplikací pro Android, vytváření vlastního projektu podle zájmu žáků současně s využitím 3D tisku, algoritmizace).

Nezbytným předpokladem realizace této aktivity je rekonstrukce učebny mikroprocesorových technologií, její vybavení novým softwarem a její využívání pro pravidelné 2-3hodinové bloky pro žáky základních a mateřských škol.

Dále v této aktivitě dojde ke zkvalitnění výuky CAD/CAM technologií ve vazbě na 3D tisk a ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů, rozšíření portfolia dovedností pedagogických pracovníků, realizaci kroužku „3D modelování a 3D tisk“ (návrh vlastních objektů – konstrukce v CAD systému – realizace 3D tisku), využívání nových technologií pro dlouhodobé individuální maturitní práce, práce pro SOČ, absolventské práce apod. Pro naplnění tohoto cíle bude učebna vybavena počítači a monitory, a to nejen pro práci žáků ve vyučování, ale také pro pravidelné 2-3 hodinové bloky pro žáky základních a mateřských škol.


Realizace projektu:

Co děláme ve volném čase?
Podívejte se, jak modelujeme a tiskneme na 3D tiskárně.

Co děláme v roce 2018 Co děláme v roce 2018
Co děláme v roce 2018 Co děláme v roce 2018
Co děláme v roce 2018

Kroužek AppInvertor
Lektor: Mgr. Ilona Hamanovák
Termín konání: říjen 2018 – červen 2019 každá středa
Náplň kroužku:

Programování aplikací pro Android, základy algoritmizace. Vhodné i pro úplné začátečníky.


Kroužek 3D modelování a 3D tisku
Lektor: Ing. Jiří Mašek
Termín konání: září 2018 – červen 2019 každé úterý
Náplň kroužku:

Navrhování 3D modelů pomocí CAD programů 3D tisk vytvořených modelů Nastavení a ovládání 3D tiskárny a 3D pera Analýza a testování vytisknutých modelů Skenování objektů pomocí 3D scanneru


Kroužek – Postav robota - Realizace vlastního projektu s využitím 3D tisku a programovatelné platformy Arduino
Lektorka: Mgr. Ilona Hamanová
Termín konání: leden 2018 – květen 2018 (úterý a čtvrtek)
Náplň kroužku:

Práce na stavbě robota dle vlastního návrhu (osazení částí z 3D tisku elektronikou, časování akcí, způsoby řešení multitaskingu, využití bluetooth, ovládání bipolárního krokového motoru, rozdělení zdrojového kódu do funkcí, vytvoření funkce, funkce s parametry, funkce s návratovou hodnotou, optimalizace programu, odhalování a ladění chyb, určení druhu neznámých motorů, dohledání dokumentace, způsoby ovládání a jejich vyzkoušení, zapojení a řízení stejnosměrného motoru, využití H-můstku).


3D modelování pro děti z jičínské mateřské školy

Ve čtvrtek 22. 03. 2018 nás v rámci projektu IKAP navštívily děti z Mateřské školy Fügnerova, Jičín. Připravené aktivity byly zaměřeny na 3D modelování a 3D tisk, takže si děti mohly vyzkoušet práci s nejrůznějšími obrázky a modely. Ty byly přizpůsobeny jejich schopnostem a zájmům, a tak si vyzkoušely stavbu robota z papírové krabice, lepení papírových „mimoňů“, skládání puzzle vyrobeného na 3D tiskárně a vytváření modelů z plastelíny. Na závěr ještě proběhla prezentace našich robotů a předání odměn (model rybičky z 3D tiskárny) za vzorné chování a pracovní zápal. Akce byla zajímavou zkušeností pro obě strany a i z přiložených fotografií je patrné, že byla velmi úspěšná.


3D modelování pro MŠ 3D modelování pro MŠ
3D modelování pro MŠ 3D modelování pro MŠ