Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I


logo_irop_2017_lo.jpg, 22kB
Jsme partnerem projektu


Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I
(I-KAP KHK I)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)


Popis projektu:

Projekt přispěje ke zkvalitnění výuky v oblasti IoT a Smart technologií, zlepšení materiálně technického zázemí pedagogických pracovníků v těchto oborech. Bude realizován kroužek pro žáky SŠ (jednoduchá tvorba aplikací pro Android, vytváření vlastního projektu podle zájmu žáků současně s využitím 3D tisku, algoritmizace).

Nezbytným předpokladem realizace této aktivity je rekonstrukce učebny mikroprocesorových technologií, její vybavení novým softwarem a její využívání pro pravidelné 2-3hodinové bloky pro žáky základních a mateřských škol.

Dále v této aktivitě dojde ke zkvalitnění výuky CAD/CAM technologií ve vazbě na 3D tisk a ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů, rozšíření portfolia dovedností pedagogických pracovníků, realizaci kroužku „3D modelování a 3D tisk“ (návrh vlastních objektů – konstrukce v CAD systému – realizace 3D tisku), využívání nových technologií pro dlouhodobé individuální maturitní práce, práce pro SOČ, absolventské práce apod. Pro naplnění tohoto cíle bude učebna vybavena počítači a monitory, a to nejen pro práci žáků ve vyučování, ale také pro pravidelné 2-3 hodinové bloky pro žáky základních a mateřských škol.


Realizace projektu:

Děti z mateřské školy tvořily s obrovským nadšením

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 nás, v rámci projektu IKAP, opět navštívily děti z Mateřské školy Fügnerova, Jičín. Připravené aktivity byly zaměřeny na 3D modelování a 3D tisk. Děti si tak mohly vyzkoušet práci s 3D perem, 3D tiskárnou, modelovací hmotou, obrázky a papírovými či plastovými modely. Součástí návštěvy byla i ukázka práce se stroji a roboty, ale také aktivita zaměřená na poznávání strojních součástí. Kromě vlastnoručně vyrobených výtvorů si děti na památku odnesly i modely motýlků, rybiček a dinosaurů vytvořených na 3D tiskárně. I tentokrát se akce nesla v duchu dobré nálady, pracovního zápalu a radosti. A tak není divu, že byly dojmy, všech zúčastněných, velmi pozitivní.

2018 IKAP1 MS 2018 IKAP1 MS
2018 IKAP1 MS 2018 IKAP1 MS


Co děláme ve volném čase?
Podívejte se, jak modelujeme a tiskneme na 3D tiskárně.

Co děláme v roce 2018 Co děláme v roce 2018
Co děláme v roce 2018 Co děláme v roce 2018
Co děláme v roce 2018

Kroužek AppInvertor
Lektor: Mgr. Ilona Hamanová
Termín konání: říjen 2018 – červen 2019 každá středa
Náplň kroužku:

Programování aplikací pro Android, základy algoritmizace. Vhodné i pro úplné začátečníky.


Kroužek 3D modelování a 3D tisku
Lektor: Ing. Jiří Mašek
Termín konání: září 2018 – červen 2019 každé úterý
Náplň kroužku:

Navrhování 3D modelů pomocí CAD programů 3D tisk vytvořených modelů Nastavení a ovládání 3D tiskárny a 3D pera Analýza a testování vytisknutých modelů Skenování objektů pomocí 3D scanneru


Kroužek – Postav robota - Realizace vlastního projektu s využitím 3D tisku a programovatelné platformy Arduino
Lektorka: Mgr. Ilona Hamanová
Termín konání: leden 2018 – květen 2018 (úterý a čtvrtek)
Náplň kroužku:

Práce na stavbě robota dle vlastního návrhu (osazení částí z 3D tisku elektronikou, časování akcí, způsoby řešení multitaskingu, využití bluetooth, ovládání bipolárního krokového motoru, rozdělení zdrojového kódu do funkcí, vytvoření funkce, funkce s parametry, funkce s návratovou hodnotou, optimalizace programu, odhalování a ladění chyb, určení druhu neznámých motorů, dohledání dokumentace, způsoby ovládání a jejich vyzkoušení, zapojení a řízení stejnosměrného motoru, využití H-můstku).


3D modelování pro děti z jičínské mateřské školy

Ve čtvrtek 22. 03. 2018 nás v rámci projektu IKAP navštívily děti z Mateřské školy Fügnerova, Jičín. Připravené aktivity byly zaměřeny na 3D modelování a 3D tisk, takže si děti mohly vyzkoušet práci s nejrůznějšími obrázky a modely. Ty byly přizpůsobeny jejich schopnostem a zájmům, a tak si vyzkoušely stavbu robota z papírové krabice, lepení papírových „mimoňů“, skládání puzzle vyrobeného na 3D tiskárně a vytváření modelů z plastelíny. Na závěr ještě proběhla prezentace našich robotů a předání odměn (model rybičky z 3D tiskárny) za vzorné chování a pracovní zápal. Akce byla zajímavou zkušeností pro obě strany a i z přiložených fotografií je patrné, že byla velmi úspěšná.


3D modelování pro MŠ 3D modelování pro MŠ
3D modelování pro MŠ 3D modelování pro MŠ