Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I


logo_irop_2017_lo.jpg, 22kB
Jsme partnerem projektu


Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I
(I-KAP KHK I)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)


Popis projektu:

Projekt přispěje ke zkvalitnění výuky v oblasti IoT a Smart technologií, zlepšení materiálně technického zázemí pedagogických pracovníků v těchto oborech. Bude realizován kroužek pro žáky SŠ (jednoduchá tvorba aplikací pro Android, vytváření vlastního projektu podle zájmu žáků současně s využitím 3D tisku, algoritmizace).

Nezbytným předpokladem realizace této aktivity je rekonstrukce učebny mikroprocesorových technologií, její vybavení novým softwarem a její využívání pro pravidelné 2-3hodinové bloky pro žáky základních a mateřských škol.

Dále v této aktivitě dojde ke zkvalitnění výuky CAD/CAM technologií ve vazbě na 3D tisk a ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů, rozšíření portfolia dovedností pedagogických pracovníků, realizaci kroužku „3D modelování a 3D tisk“ (návrh vlastních objektů – konstrukce v CAD systému – realizace 3D tisku), využívání nových technologií pro dlouhodobé individuální maturitní práce, práce pro SOČ, absolventské práce apod. Pro naplnění tohoto cíle bude učebna vybavena počítači a monitory, a to nejen pro práci žáků ve vyučování, ale také pro pravidelné 2-3 hodinové bloky pro žáky základních a mateřských škol.


Realizace projektu:

16. 12. 2019 - Základní škola Hořice, Komenského 338
2019 ikap4 ZS 2019 ikap4 ZS
2019 ikap4 ZS 2019 ikap4 ZS
2019 ikap4 ZS 2019 ikap4 ZS
2019 ikap4 ZS 2019 ikap4 ZS
2019 ikap4 ZS

21. 11. 2019 - Mateřská škola, Jičín, Fügnerova 750
2019 ikap5 ZS 2019 ikap5 ZS
2019 ikap5 ZS 2019 ikap5 ZS

Nuda v Jičíně? S moderní technikou rozhodně ne!
Ve středu 27. března 2019 proběhl na našem strojním oddělení workshop pro Základní školu Hořice, Komenského 338. Jako již tradičně se naši pedagogové pokusili přiblížit některé technické zajímavosti hravou a poutavou formou.


Na začátku byli žáci rozděleni do dvou skupin, aby mohli pohodlně absolvovat všechny naplánované aktivity. Ty byly zaměřené na práci s roboty a na 3D tisk. První skupina navštívila pracovní stanoviště s roboty, kde si žáci mohli vyzkoušet ovládat, ale i programovat roboty Edison a Ozobot. Žáci si vyzkoušeli ovládání robotů pomocí čárových kódů a barev, jízdu po čáře, sledování světla nebo ovládání robota dálkovým ovladačem. Diskutovali také nad možnostmi využití robotů podobného typu (sledujících čáru) a nad vývojem robotiky a IoT. Zájemci měli možnost vyzkoušet si i programování obou typů robotů pomocí počítače, největší úspěch sklízelo využití světelných a zvukových efektů. Druhá skupina se přemístila do učebny lab1, kde byla připravena stanoviště zaměřená na 3D tisk. Zájemci si tak mohli vyzkoušet skenování obličeje 3D skenerem, stavbu modelů vytisknutých na 3D tiskárně a také práci s 3D pery, která sklidila mezi návštěvníky největší úspěch.

Po krátkém občerstvení došlo k výměně skupin, aby každý měl možnost vyzkoušet si všechny aktivity. Abychom plně využili i náš potenciál a předali návštěvníkům co nejvíce informací, byla součástí workshopu i prohlídka specializovaných učeben. Zde se žákům naskytla možnost získat zajímavé poznatky z oblasti mechatroniky, robotiky, CNC obrábění a měření. Pevně věříme, že získané zkušenosti budou žákům přínosem do života a možná pomohou i při rozhodování o dalším studiu.

2019 IKAP3 ZS 2019 IKAP3 ZS
2019 IKAP3 ZS 2019 IKAP3 ZS

Být připraven představuje významnou součást úspěchu pro budoucí studium na SŠ
Pro žáky základních škol pořádáme workshopy

V úterý 12. 2. 2019 a ve středu 13. 2. 2019 proběhly na našem strojním oddělení další tradiční workshopy pro základní školy.

Tentokrát byly aktivity směřovány na práci s roboty a na 3D tisk. Workshopů se účastnili žáci 9. ročníků ze 3. základní školy v Jičíně, kteří se rozdělili do dvou skupin. Na prvním pracovním stanovišti si žáci vyzkoušeli především práci s roboty Edison. Prováděli jejich nastavení pomocí čárových kódů a ovládali roboty tleskáním, světlem nebo dálkovým ovladačem, vyzkoušeli si také robotí zápas sumo. Možné bylo zkusit si i programování těchto robotů z počítače. K dispozici byl i jeden Ozobot, který se dá ovládat pomocí barevných kódů. Kromě samotné práce s roboty žáky také zajímaly možnosti využití různých druhů robotů v současnosti i budoucnosti a v souvislosti s tím i užitečnost takovýchto aktivit ve škole i volném čase. Pro představu o vývoji v robotice, automatizaci a IoT bylo možné se podívat i na Arduino s jednoduchými shieldy a výukovou IQRF sadu a seznámit se s možnostmi jejich využití.

Druhé pracoviště nabídlo žákům činnosti zaměřené na 3D tisk. Zde si mohli zájemci vyzkoušet skenování obličeje pomocí 3D skeneru, stavbu modelů vytisknutých na 3D tiskárně a také práci s 3D perem, ať už s pomocí připravených šablon nebo podle vlastní fantazie.

Obě skupiny se postupně vystřídaly, každý z návštěvníků měl tak příležitost vyzkoušet si práci s těmito moderními technologiemi, které se u nás ve výuce používají a následně se s nimi naši absolventi setkávají i v praxi. Zajímavé zkušenosti a pozitivní dojmy, které zde zájemci získaly, budou jistě přínosem do života a možná pomohou i při rozhodování o zaměření dalšího jejich studia.


2019 IKAP2 ZS 2019 IKAP2 ZS
2019 IKAP2 ZS 2019 IKAP2 ZS

Děti z mateřské školy tvořily s obrovským nadšením

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 nás, v rámci projektu IKAP, opět navštívily děti z Mateřské školy Fügnerova, Jičín. Připravené aktivity byly zaměřeny na 3D modelování a 3D tisk. Děti si tak mohly vyzkoušet práci s 3D perem, 3D tiskárnou, modelovací hmotou, obrázky a papírovými či plastovými modely. Součástí návštěvy byla i ukázka práce se stroji a roboty, ale také aktivita zaměřená na poznávání strojních součástí. Kromě vlastnoručně vyrobených výtvorů si děti na památku odnesly i modely motýlků, rybiček a dinosaurů vytvořených na 3D tiskárně. I tentokrát se akce nesla v duchu dobré nálady, pracovního zápalu a radosti. A tak není divu, že byly dojmy, všech zúčastněných, velmi pozitivní.

2018 IKAP1 MS 2018 IKAP1 MS
2018 IKAP1 MS 2018 IKAP1 MS


Co děláme ve volném čase?
Podívejte se, jak modelujeme a tiskneme na 3D tiskárně.

Co děláme v roce 2018 Co děláme v roce 2018
Co děláme v roce 2018 Co děláme v roce 2018
Co děláme v roce 2018

Kroužek AppInvertor
Lektor: Mgr. Ilona Hamanová
Termín konání: říjen 2018 – červen 2019 každá středa
Náplň kroužku:

Programování aplikací pro Android, základy algoritmizace. Vhodné i pro úplné začátečníky.


Kroužek 3D modelování a 3D tisku
Lektor: Ing. Jiří Mašek
Termín konání: září 2019 – červen 2020 každé pondělí
Náplň kroužku:

Navrhování 3D modelů pomocí CAD programů 3D tisk vytvořených modelů Nastavení a ovládání 3D tiskárny a 3D pera. Analýza a testování vytisknutých modelů Skenování objektů pomocí 3D scanneru


Kroužek Arduino a spol.
Lektorka: Mgr. Ilona Hamanová
Termín konání: říjen 2019 – červen 2020 pondělí jednou za 14 dní
Náplň kroužku:

Programování aplikací pro Android, základy algoritmizace. Vhodné i pro úplné začátečníky.


3D modelování pro děti z jičínské mateřské školy

Ve čtvrtek 22. 03. 2018 nás v rámci projektu IKAP navštívily děti z Mateřské školy Fügnerova, Jičín. Připravené aktivity byly zaměřeny na 3D modelování a 3D tisk, takže si děti mohly vyzkoušet práci s nejrůznějšími obrázky a modely. Ty byly přizpůsobeny jejich schopnostem a zájmům, a tak si vyzkoušely stavbu robota z papírové krabice, lepení papírových „mimoňů“, skládání puzzle vyrobeného na 3D tiskárně a vytváření modelů z plastelíny. Na závěr ještě proběhla prezentace našich robotů a předání odměn (model rybičky z 3D tiskárny) za vzorné chování a pracovní zápal. Akce byla zajímavou zkušeností pro obě strany a i z přiložených fotografií je patrné, že byla velmi úspěšná.


3D modelování pro MŠ 3D modelování pro MŠ
3D modelování pro MŠ 3D modelování pro MŠ