Informace pro strávníky

 • 14.6.2021
  Správce

  PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY O PRÁZDNINÁCH

  studenti:
  - ŠJ vaří do 30.6.2021
  - Od 1.9.2019 jsou studenti přihlášeni ke stravování automaticky tak, jako před COVID 19.

  cizí strávníci:
  - ŠJ vaří do 16.7.2021
  - začíná vařit od 23.8.2021

  Cizí strávníci NEJSOU automaticky v tomto termínu přihlášeni ke stravování.
  Od 1.9.2021 budou cizí strávníci automaticky přihlášeni ke stravování jako před COVID 19.

  zaměstnanci VOŠ a SPŠ + MOA:
  - ŠJ vaří do 16.7.2021
  - začíná vařit od 23.8.2021

  Zaměstnanci obou škol NEJSOU automaticky v tomto termínu přihlášeni ke stravování.
  Od 1.9.2021 budou zaměstnanci škol automaticky přihlášeni ke stravování jako před COVID 19.

  Informace a přihlašování na :

  www.strava.cz
  mailem: klamrtova@spsjc.cz
  v kanceláři ŠJ

 • 16.3.2015
  Správce

  ALERGENY V POTRAVINÁCH

  Specifikace alergenů:

  Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
  Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

  Vysvětlení:

  Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku.
  V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

  Alergická reakce :

  Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí.
  Zpravidla 1 hodinu po požití.

  Projevy alergické reakce:

  kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, Svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.
  Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

  Intolerance – averze:

  Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

  Prahové hodnoty:

  Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

  Běžné potravinové alergeny:

  Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení

  Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,
  rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.