Studijní obory VOŠ a SPŠ, Jičín

Vyšší odborná škola:

Strojírenství s využitím CAD a CAM 23-41-N/02

  • šestisemestrální denní studium zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS.
  • určeno úspěšným absolventům středních škol libovolného zaměření i gymnázií
  • studenti pracují se špičkovými CAD/CAM/CAE a CNC systémy
  • velká provázanost výuky s podniky, půlroční cílená praxe v podnicích

Střední průmyslová škola:

Elektrotechnika 26-41-M/01
Informační technologie 18-20-M/01
Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství

  • čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
  • určeno absolventům základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia.
  • velké procento absolventů pak po maturitě volí pokračování své profesní přípravy studiem na vysokých školách či na naší Vyšší odborné škole.

Učební obory:

Obráběč kovů 23-56-H/01
Strojní mechanik 23-51-H/01

  • tříleté denní studium zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou
  • určeno pro žáky, kteří absolvovali devět let školní docházky a dají přednost prakticky zaměřenému učení před studiem
  • učňové mohou získat i vybraná odborná profesní oprávnění, součástí výuky je praxe v podnicích regionu

Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou v tištěné podobě k nahlédnutí u paní ředitelky Ing. Aleny Žalské.

Předpokládané počty otevíraných tříd

Kód oboru
Název oboru
Délka
studia
(let)
Způsob
ukončení
studia
1. ročník
škol. roku 2015 - 2016
Počet žáků Počet tříd
23-41-N/02
Strojírenství s využitím CAD a CAM
3 ABS 40 1
18-20-M/01
Informační technologie
ŠVP: Informační technologie
4 M 90 3
26-41-M/01
Elektrotechnika
ŠVP: Automatizace a aplikovaná elektrotechnika
zaměření: Elektronické počítače
zaměření: Slaboproudá elektrotechnika
zaměření: Automatizační technika
4 M 30 1
23-41-M/01
Strojírenství
ŠVP: Mechatronika a programování CNC strojů
zaměření: Programování CNC strojů
zaměření: Mechatronika
4 M 60 2
23-56-H/01
Obráběč kovů
ŠVP: Obráběč kovů
3 ZZ 22 1
23-51-H/01
Strojní mechanik
ŠVP: Zámečník
3 ZZ 12 1

Vysvětlivky:
ABS - studium ukončeno zkouškou o absolutoriu
M - studium ukončeno maturitní zkouškou
ZZ - studium ukončeno závěrečnou učňovskou zkouškou