Harmonogram pro školní rok 2017/2018


1. pololetí: 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018
2. pololetí: 1. 2. 2018 - 29. 6. 2018
Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018
Jarní prázdniny: 5. 3. – 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny: 29. a 30. 3. 2018


 • přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období do 24. 11. 2017
 • 1. čtvrtletní klasifikační porada: 7. 11. 2017
 • třídní schůzky SRPŠ: 13. 11. 2017 elektro oddělení a 14. 11. 2017 strojní oddělení
 • maturitní ples: 2. 2. 2018
 • pololetní klasifikační porada: 29. 1. 2018
 • dny otevřených dveří: 12. 1. a 13. 1. 2018
 • lyžařský kurz 1. roč.: 24. 2. – 3. 3. 2018
 • odevzdání IMP: 2. 3. 2018
 • odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy do 31. 3. 2018
 • 6. 4. 2018 pedagogická rada
 • třídní schůzky SRPŠ: 9. 4. 2018 elektro oddělení a 10. 4. 2018 strojní oddělení
 • písemná práce z ČJL – 11. 4. 2018
 • přijímací řízení do denního studia SPŠ: 1. kolo – 12. 4. a 16. 4. 2018
 • přijímací řízení VOŠ: 4. 6. 2018, 21. 6. 2018
 • závěrečná klasifikační porada 4. ročníky: 25. 4. 2018
 • předávání ročníkových vysvědčení 4. ročníkům 27. 4. 2018
 • volba zaměření (1. ročník strojírenství, 2. ročník elektrotechnika): 30. 4. 2018
 • volba seminářů pro 4. ročník: 27. 4. 2018
 • praktické maturitní zkoušky profilové části: 23. a 24. 4. 2018
 • ústní maturitní zkoušky společné a profilové části:
  - 21. 5. – 25. 5. 2018 I4B, EA4
  - 28. 5. – 1. 6. 2018 SM4A, SC4A, SM4B, SC4B
 • didaktické maturitní testy a písemné maturitní práce společné části: 2. 5. – 4. 5. 2018
 • předání maturitních vysvědčení: 31. 5. 2018 (I4B, EA4), 6. 6. 2018 (SC4A, SM4A, SC4B, SM4B)
 • písemná ZZ učňů 4. 6. 2018
 • praktická ZZ učňů 6. 6. – 7. 6. 2018
 • ústní ZZ učňů 18. 6. 2018
 • absolutoria 18. 6. – 19. 6. 2018
 • vodácký kurz 14. 5. – 18. 5. 2018 SC2A, SM2A, SC2B, SM2B, ET2
  28. 5. – 1. 6. 2018 I2A, I2B
 • praxe tříd I2A, I2B 15. 5. – 25. 5. 2018
 • praxe tříd SC2A, SM2A, SC2B, SM2B, ET2, I3A, I3B, ES3, SC3, SM3 21. 5. – 1. 6. 2018
 • exkurze: 26. - 27. 6. 2018
 • závěrečná klasifikační porada: 25. 6. 2018
 • sportovní den: 28. 6. 2018
 • slavnostní zakončení školního roku: 29. 6. 2018