GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tomáš Urban, e-mail: tomas.urban@softbit.cz


Dokument Prohlášení o zpracování osobních údajů GDPR