Dny otevřených dveří, veletrhy vzdělávání

Kdy se k nám můžete přijít podívat?
  • v pátek 12. ledna 2018 od 9,00 do 16,00 hodin
  • v sobotu 13. ledna 2018 od 9,00 do 12,00 hodin

Den otevřených dveří se koná na všech budovách školy (Pod Koželuhy 100, Komenského náměstí 45, Denisova 212). Získáte zde informace o otevíraných oborech, přijímacím řízení a přijímacích zkouškách, přípravných kurzech pro přijímací zkoušky, o možnostech vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto a o všem ostatním co Vás zajímá.


V hlavní budově školy v ulici Pod Koželuhy 100 vás naši pedagogové seznámí s:
  • programováním jednočipů pomocí Arduino Uno
  • modelem výrobní linky řízeným PLC Siemens LOGO!
  • bezdrátovou platformou IQRF – předvedení komunikace
  • aplikací PIC mikrořadičů
  • daty naměřenými školní meteostanicí
  • solárními vozítky - výrobky našich žáků
  • moderními operačními systémy – Windows 10, Linux
  • Cisco Networking Academy - prezentací počítačové sítě (simulace, prohlídka fyzického zařízení)
  • testováním PC
  • prezentací programů na přípravcích z individuálních maturitních prací
  • úlohami z elektrotechnických měření, zapojováním obvodů
  • s výukou počítačové grafiky a prací s digitální fotografií

Pedagogové v budově školy na Komenského náměstí 45 pro vás připravili:

  • ukázku úloh na pneumatických obvodech, programování PLC automatů
  • prezentaci úloh zaměřených na senzoriku a regulaci
  • prezentaci realizace hydraulických obvodů - základní obvod pro ovládání přímočarého hydromotoru a rotačního hydromotoru, regulace otáček rotačního hydromotoru, elektroovládání rozvaděče
  • ukázku programu pro simulaci hydraulického obvodu
  • prezentaci simulátorů na programování CNC strojů v našem školicím středisku, které certifikovala firma Siemens
  • ukázky modelování v systému CREO - tvorba výkresů, mechanizmů, pevnostních výpočtů a dalších možností moderních technologií CAD
  • ukázku prací v CAD systémech – praktická ukázka tvorby modelů, sestav a výkresové dokumentace v CAD systémech Solid Edge a SolidWorks, ukázka různých postupů při 3D modelování, ukázka renderování 3D modelů, praktická ukázka tvorby mechanizmů a animací, prezentace prací studentů
  • ukázku práce v systému CAM – praktická ukázka simulace obrábění (soustružení/frézování) v CAM systému HSMWorks, praktická ukázka různých technologií obrábění, ukázka generování CNC kódu v CAM systému HSMWorks, ukázky prací studentů
  • ukázky praktického měření strojních součástí (měření délek, průměrů, úhlů, radiální házivosti, závitů), používání měřicích přístrojů – posuvných měřítek, mikrometrů, výškoměrů, úchylkoměrů, základních měrek, úhloměrů
  • ukázky souborných prací žáků učebního oboru zámečník
  • předvedení činnosti svářečské školy - ukázky svarů, metod svařování, technické dokumentace svaru

Návštěvu budovy školy v Denisově ulici 212 zvolte v případě, že si chcete prohlédnout prostory domova mládeže a školní jídelny.