Cisco Akademie

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je revoluční - inovativní - modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.


Součástí Netacad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. To umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky.


Netacad díky kombinaci několika složek, které jako celek tvoří systém podpory studia, efektivně nahrazují klasickou formu vzdělávání:

 • online studium a přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu (kurikulu) přes portál na internetu (24x7)
 • systém průběžného testování znalostí pro podporu procesu vyhodnocení úspěšnosti osvojování obsahu, režim zpřístupnění testů je řízen lektorem a studentům je umožněn přístup v daném čase prostřednictvím internetu
 • praktické cvičení v laboratoři na reálních zařízeních simulujících provoz v sítích s cílem získat praktické zkušenosti s konfigurací, instalací, údržbou síťových prvků a také návrhem designu pro síťová řešení
 • individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia s cílem vytvořit prostor pro vyhodnocování úspěšnosti studia
 • závěrečný test, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky, úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco

Celek umožňuje individuální přístup studenta k osvojování znalostí, praktických zkušeností a podporuje jeho všestrannou přípravu pro využití znalostí v praxi.


Program a jeho úspěch jsou důkazem toho jak může být implementována fungující e-learningová strategie do současně existujících forem vzdělávání s cílem poskytnout vysoce atraktivní obsah a formu studia vzdělávacím institucím v ČR.


Cisco ve školním roce 2017-18

Výuka, která má vazbu na vzdělávací program CNAP (Cisco Networking Academy Program), je realizována především u žáků studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie. Výuka v tomto školním roce v předmětu Počítačové sítě přešla na kurikula verze 6, která respektují vývoj v oblasti IT od vzniku předchozí verze. U kurzu IT Essentials pokračovala výuka dle výukových materiálů verze 5. V tomto školním roce jsme výuku u žáků 4. ročníku oboru IT doplnili o modul Introduction to IoT reprezentující úvod do světa Internetu věcí.

Lektoři:

IT Essentials – výuka probíhá v rámci předmětu Technické vybavení v 1. ročníku oboru IT – výuku zajišťoval lektor J. Klíma.

CCNA R&S Introduction to Networks - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 2. ročníků. Výuku zajišťovala lektorka J. Špicarová.

CCNA R&S Routing and Switching Essentials - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 3. ročníků. Výuku zajišťovali lektoři J. Vaníček a V. Vik.

CCNA R&S Scaling Networks - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 4. ročníků. Výuku zajišťovali lektoři J. Vaníček a V. Vik.

Introduction to IoT – výuka probíhá v rámci cvičení předmětu Elektronické počítače ve 4. ročníku. Výuku zajišťoval lektor V. Vik.

20. února 2018 proběhlo školní kolo soutěže Networking Academy Games, která prověřuje dovednosti žáků v oblasti počítačových sítí. Do národního finále tříčlenných hlídek HS3 byli vysláni žáci Antonín Říha a Stanislav Svoboda ze třídy I4B, které doplnil Vítek Vaníček ze třídy I3A. Národní kolo se konalo v pátek 22. března v prostorách SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Naši zástupci tentokrát obsadili dělené 4. místo z devatenácti soutěžních týmů.

V tomto školním roce se konal 3. ročník soutěže NAG-IoE (Internet of Everything). Je zaměřena na plnění nejrůznějších úkolů s využitím rozličných periferií řízených minipočítačem řady Arduino. Soutěž probíhala od poloviny listopadu 2017 do března 2018, kdy 23. března proběhlo finální kolo této týmové soutěže opět v prostorách SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Náš tým tvořili žáci 4. ročníku studijního oboru informační technologie Antonín Říha, Leoš Tobolka a Zdeněk Vaníček a opět jsme se stali celkovými vítězi soutěže.

V dubnu 2018 jsme v naší Cisco akademii úspěšně certifikovali externího studenta z modulu CCNA R&S - Connecting Networks.


Cisco ve školním roce 2016-17

Výuka, která má vazbu na vzdělávací program CNAP (Cisco Networking Academy Program), je realizována především u žáků oboru 18-20-M/01 Informační technologie. Výuka v tomto školním roce pokračovala dle kurikula verze 5, která respektují vývoj v oblasti IT od vzniku předchozí verze.

Lektoři:

IT Essentials – výuka probíhá v rámci předmětu Technické vybavení v 1. ročníku oboru IT – výuku zajišťoval lektor J. Klíma

CCNA R&S Introduction to Networks - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě ve 2. ročníku, výuku zajišťovala lektorka J. Špicarová

CCNA R&S Routing and Switching Essentials - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě ve 3. ročníku, výuku zajišťovali lektoři J. Vaníček a V. Vik

CCNA R&S Scaling Networks - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě ve 4. ročníku, výuku zajišťoval lektor J. Vaníček

Začátkem března proběhlo školní kolo soutěže Networking Academy Games, která prověřuje dovednosti žáků v oblasti počítačových sítí. Na základě výsledků se do národního finále tříčlenných hlídek HS3 nominovali studenti Jan Rulc a Pavel Marx ze třídy I4A, ke kterým se připojil Antonín Říha ze třídy I3B. Národní kolo se konalo v pátek 24. března v prostorách SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Naši zástupci tentokrát obsadili 13. místo z dvaceti soutěžních týmů.

V tomto školním roce se konal 2. ročník soutěže NAG-IoE (Internet of Everything). Je zaměřena na plnění nejrůznějších úkolů s využitím rozličných periferií řízených minipočítačem řady Arduino. Soutěž probíhala od poloviny listopadu 2016 do března 2017, kdy 25. března proběhlo finální kolo této týmové soutěže opět v prostorách SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Náš dvojčlenný tým tvořili studenti 3. ročníku studijního oboru informační technologie Antonín Říha a Leoš Tobolka. Třetí člen se z důvodu nemoci nemohl finále zúčastnit. Zadána byla úloha zabezpečení automobilu pomocí modulů ESP12 a gyroskopického senzoru. V závěrečném součtu ale náš tým i přes oslabení zvítězil a získal odměnu 20 tisíc korun.

Velice pěkného umístění dosáhli i někteří naši žáci ve 2. kole soutěže NetRiders. V soutěžním regionu Evropa, Ruská Federace a CIS byl v kategorii CCNA žák 4. ročníku oboru IT Pavel Marx 173. (4. místo z ČR), v kategorii CCENT byli žáci 3. ročníku oboru IT Antonín Říha 81. (7. místo z ČR) a Lukáš Seliger 191. (9. místo z ČR). V kategorii ITE naši žáci 2. ročníku oboru IT také úspěšně soutěžili. Daniel Beneš se v rámci ČR umístil na 9. místě, Anastazie Tothová na 10. místě a Daniel Mikš na 15. místě.


Cisco ve školním roce 2015-16

Výuka, která má vazbu na vzdělávací program CNAP (Cisco Networking Academy Program), je realizována především u žáků studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie. Výuka tomto školním roce pokračovala již zcela dle nových kurikulí verze 5, která respektují vývoj v oblasti IT od vzniku předchozí verze.

Lektoři:

IT Essentials – výuka probíhá v rámci předmětu Technické vybavení v 1. ročníku oboru IT – výuku zajišťoval lektor M. Bret

CCNA R&S Introduction to Networks - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 2. ročníků. Výuku zajišťovala lektorka J. Špicarová.

CCNA R&S Routing and Switching Essentials - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 3. ročníků. Výuku zajišťovali lektoři J. Vaníček a V. Vik.

CCNA R&S Scaling Networks - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 4. ročníků. Výuku zajišťovali lektoři J. Vaníček a V. Vik.

Začátkem března proběhlo školní kolo soutěže Networking Academy Games, která prověřuje dovednosti studentů v oblasti počítačových sítí. Na základě výsledků se do národního finále tříčlenných hlídek HS3 nominovali studenti Petr Hotovec, Jan odvárko a Ondřej Šimeček ze třídy I4A. To proběhlo v pátek 18. března v prostorách Smíchovské střední průmyslové školy v Praze. Naši zástupci tentokrát obsadili 11. místo.

V tomto školním roce byla poprvé organizována soutěž NAG-IoE (Internet of Everything). Je zaměřena na plnění nejrůznějších úkolů s využitím rozličných periferií řízených minipočítači typu Raspberry Pi či Arduino. K programování naši soutěžící použili jazyky Python a Java. Soutěž probíhala od prosince 2015 do března 2016, kdy se 19. března konalo finální kolo této týmové soutěže opět ve Smíchovské střední průmyslové škole v Praze. Náš trojčlenný tým tvořili studenti 3. ročníku studijního oboru elektrotechnika Ondřej Kolář, Martin Tejchman a Marek Štampoch. Umístili se na krásném pátém místě ze 35 soutěžících týmů.

V lednu jsme v naší Cisco akademii poprvé úspěšně certifikovali externího studenta z úvodního modulu CCNA R&S - Introduction to Networks. Tento externí zájemce o studium CCNA zároveň od února zahájil studium druhého modulu CCNA R&S - Routing and Switching Essentials.


Cisco akademie při VOŠ a SPŠ Jičín – absolventi kurzů ve školním roce 2014-15

Ve školním roce 2014-15 bylo na naší Cisco akademii otevřeno celkem 15 tříd a to konkrétně tyto kurzy:
 • IT Essentials – 1. ročníky studijního oboru Informační technologie – 2 Cisco třídy
  Kurz úspěšně dokončilo a certifikát získalo 34 studentů.
 • CCNA Routing and Switching
  R&S: Introduction to Networks – 2. ročníky studijního oboru Informační technologie – 4 Cisco třídy
  Kurz úspěšně dokončilo a certifikát získalo 12 studentů.
  R&S: Routing and Switching Essentials – 3. ročníky studijního oboru Informační technologie – 3 Cisco třídy
  Kurz úspěšně dokončilo a certifikát získalo 8 studentů.
 • CCNA Exploration
  Accessing the WAN – nepovinné studium zájemců ze 4. ročníků studijního oboru Informační technologie – 1 Cisco třída
  Kurz úspěšně dokončili a certifikát získali 4 studenti.
  LAN Switching and Wireless - 4. ročníky studijního oboru Informační technologie
  – 4 Cisco třídy
  Kurz úspěšně dokončilo a certifikát získalo 21 studentů.
 • Internet of Everything – nepovinné studium zájemců ze 4. ročníků studijního oboru Informační technologie
  – 1 Cisco třída
  Kurz úspěšně dokončili a certifikát získali 2 studenti.

Celkem bylo ve školním roce 2014-15 certifikováno v naší Cisco akademii 71 studentů.
V. Vik

Cisco ve školním roce 2014-15

Výuka, která má vazbu na vzdělávací program CNAP (Cisco Networking Academy Program), je realizována u žáků studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie. V uplynulém školním roce dobíhala výuka CCNA (Cisco Certified Network Associate) verze 4 již pouze čtvrtém ročníku. Výuka v prvém a druhém ročníku pokračovala dle nových kurikulí verze 5, která respektují vývoj v oblasti IT od vzniku předchozí verze.

Lektoři:

IT Essentials – výuka probíhá v rámci předmětu Technické vybavení v 1. ročníku oboru IT – výuku zajišťovali lektoři M. Bret a J. Špicarová

CCNA Exploration 3 – LAN Switching and Wireless (verze 4) – výuka dobíhá v rámci předmětu Počítačové sítě ve 4. ročníku. Výuku zajišťovali lektoři J. Vaníček a V. Vik.

CCNA R&S Routing and Switching Essentials (verze 5) - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 3. ročníků. Výuku zajišťovali lektoři J. Vaníček a V. Vik.

CCNA R&S Introduction to Networks - výuka probíhá v rámci předmětu Počítačové sítě 2. ročníků. Výuku zajišťovala lektorka J. Špicarová.

V březnu proběhlo školní kolo soutěže Networking Academy Games, která prověřuje dovednosti studentů v oblasti počítačových sítí. Na základě výsledků se do národního finále tříčlenných hlídek HS3 nominovali studenti Vojtěch Sajdl, Lukáš Vlček (oba ze třídy I4A) a Michaela Tauchmanová ze třídy I4B. To proběhlo v Praze na ČVUT FIT 27. března 2015 a naši zástupci obsadili 9. místo.

V červnu proběhla jednání s externími zájemci o studium CCNA v rámci naší Cisco akademie. Toto studium bylo připravováno tak, aby mohlo být zahájeno od školního roku 2015-2016.


Cisco ve školním roce 2013-14

Výuka, která má vazbu na vzdělávací program CNAP (Cisco Networking Academy Pragram), je realizována u žáků studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie. V uplynulém školním roce dobíhala výuka CCNA (Cisco Certified Network Associate) verze 4 ve třetím a čtvrtém ročníku. Zároveň odstartovala v prvém a druhém ročníku výuka dle nových kurikulí verze 5, která respektují vývoj v oblasti IT od vzniku předchozí verze.


Lektoři:

IT Essentials – výuka probíhá v rámci předmětu Technické vybavení v 1. ročníku oboru IT – výuku zajišťovali lektoři M. Bret a J. Špicarová

CCNA Exploration 3 – LAN Switching and Wireless (verze 4) – výuka dobíhá v rámci předmětu Počítačové sítě ve 4. ročníku. Výuku zajišťovali lektoři J. Vaníček a V. Vik.

CCNA Routing and Switching (verze 5) - do výuky předmětu Počítačové sítě 2. ročníků byl zařazen nový modul CCNA Routing and Switching - Introduction to Networks – vyučující J. Špicarová a M. Vaníček.


V březnu proběhlo školní kolo soutěže Networking Academy Games, která prověřuje dovednosti studentů v oblasti počítačových sítí. Na základě výsledků se do národního finále tříčlenných hlídek HS3 nominovali studenti Filip Nedbal, Martina Egrtová a Milan Vancl. To proběhlo v Praze na ČVUT FIT 4. dubna 2014 a naši zástupci obsadili 7. místo.


Další soutěží, na jejíž organizaci se podílí CNAP, byla NetRiders. Za naši školu se do celostátního finále v kategorii ITESS nominovali dva studenti ze třídy I4A, a to Filip Nedbal a Martina Egrtová. Konkrétní finálové umístění našich zástupců ale neznáme, poněvadž bylo uveřejněno pouze pořadí na stupních vítězů. Dále se do celostátního kola v kategorii CCENT nominoval Vojtěch Sajdl ze třídy I3A, který ve své kategorii zvítězil.


Cisco ve školním roce 2012-13

Výuka, která má vazbu na vzdělávací program CNAP (Cisco Networking Academy Pragram), je realizována u žáků studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie. V uplynulém školním roce dobíhala výuka CCNA (Cisco Certified Network Associate) a ITE (IT Essentials) ve verzi 4.


Pro následující školní rok se vyučující připravovali k přechodu na nová kurikula verze 5, která respektují vývoj v oblasti IT od vzniku předchozí verze.


Naše lokální akademie též prošla procesem Evolution, kdy byla převedena do nového systému a nové organizační struktury, a to od 16.3.2013. Následoval i přechod všech lektorů do nového systému pro správu ze starého Academy Connection na nové prostředí NetSpace. Tento přechod vyžadoval od všech lektorů přípravu formou samostudia, ve kterém se seznámili s vlastnostmi a novými možnostmi prostředí NetSpace. Přechod byl ukončen ke 30.6.2013. Od tohoto data již není staré prostředí funkční.


Lektoři:

IT Essentials – výuka probíhá v rámci předmětu Technické vybavení v 1. ročníku oboru IT –výuku zajiěťovali lektoři M. Bret a J. Špicarová


CCNA Exploration – výuka probíhá vrámci předmětu Počítačové sítě od 2. do 4. ročníku. Výuku zajišťovali lektoři J. Špicarová, J. Vaníček, M. Kněz a V. Vik. Do výuky 4. ročníků byl zařazen nový modul CCNA Exploration 3 – LAN Switching and Wireless – vyučující M. Kněz, M. Vaníček, V. Vik.


V únoru proběhlo školní kolo soutěže Networking Academy Games, která prověřuje dovednosti studentů v oblasti počítačových sítí. Na základě výsledků se do národního finále tříčlenných hlídek HS3 nominovali studenti Matěj Řehák, Daniel Kendík a Filip Nedbal. To proběhlo v Praze na ČVUT FIT 22. března 2013 a naši zástupci obsadili 12. místo.


Další soutěží, na jejíž organizaci se podílí CNAP, byla NetRiders. Za naši školu se do celostátního finále nominovali dva studenti ze třídy I3A, a to Filip Nedbal a Martina Egrtová. Konkrétní finálové umístění našich zástupců ale neznáme, poněvadž bylo uveřejněno pouze pořadí na stupních vítězů.


Výuka CNA ve školním roce 2011-12


Ve školním roce 2011-12 je do různých forem výuky CNAP (Cisco Networking Academy Program) zapojeno nejvíce žáků od zahájení fungování lokální CNA v roce 2006. Výuka probíhá v maturitním oboru Informační technologie již od 1. ročníku, v dobíhajícím oboru Elektronické počítačové systémy od 3. ročníku. Konkrétně se vyučují tyto moduly:


IT Essentials: PC Hardware and Software - třídy I1a, I1b, I2a, I2b - předmět Technické vybavení


CCNA Exploration 1 - třídy I2a, I2b - předmět Počítačové sítě,


CCNA Exploration 2 - třídy I3a, I3b - předmět Počítačové sítě, třídy IT4a, IT4b - předmět Informační a počítačové sítě


CCNA Discovery 1 - třídy Tl3 - předmět Informační a počítačové sítě a třída P4 - předmět Elektronické počítače


Celkem je tedy do výuky v rámci CNAP zapojeno deset tříd, což představuje 239 žáků. Výuku zajišťuje 6 certifikovaných lektorů.

Vybraní studenti školy se každoročně účastní celostátního kola soutěže Networking Academy Games.


Výuka CNA ve školním roce 2010-11


Ve školním roce 2010-11 je do různých forem výuky CNAP (Cisco Networking Academy Program) zapojeno nejvíce žáků od zahájení fungování lokální CNA v roce 2006. Výuka probíhá v maturitním oboru Informační technologie již od 2. ročníku, v dobíhajícím oboru Elektronické počítačové systémy od 3. ročníku. Konkrétně se vyučují tyto moduly:


IT Essentials: PC Hardware and Software - třídy I2a, I2b - předmět Technické vybavení, P3 - předmět Praxe


CCNA Exploration 1 - třídy I2a, I2b - předmět Počítačové sítě, IT3a, IT3b - předmět Internet a komunikace + Informační a počítačové sítě


CCNA Discovery 1 - třídy P4a, P4b - předmět Elektronické počítače


Celkem je tedy do výuky v rámci CNAP zapojeno sedm tříd, což představuje 172 žáků. Výuku zajišťuje 6 certifikovaných lektorů.


dekret_lcna_500.jpg, 39 kB