Středoškolská odborná činnost

 • 20.6.2022
  Správce

  Naši úspěšní absolventi v celostátní přehlídce SOČ nezklamali

  Ve dnech 10. až 12. června 2022 se na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře konal již 44. ročník celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČky). Do něho postoupili naši již úspěšní maturanti Matyáš Buryanec a Štěpán Vávra. Se svými vysoce kvalitními pracemi školu důstojně reprezentovali.

  Soutěž má dlouholetou tradici a je velice prestižní. V poslední době se však konala v odlišném formátu, takže se letošní ročník, po dvouleté pauze, uskutečnil v obvyklé prezenční rovině. Problematická byla kapacita ubytovacích prostor pro soutěžící, takže byl zvolen kompromis, který soutěžící akceptovali a kluci přespávali v tělocvičně a ženy v jednotlivých učebnách, obvykle ve vlastních spacácích. Tyto podmínky, i když byly náročné, tak celkově přispěly k lepší atmosféře mezi soutěžícími i k budování nových vazeb.

  se jedná o velice prestižní soutěž, kdy jsem se poprvé účastnil celostátního kola, rozdělil jsem informace ze soutěže do podkapitol. V každé se dají nalézt zajímavé podněty, aby si čtenář mohl vybrat oblast, která ho nejvíce zajímá.

  Slavnostní zahájení

  Slavnostní zahájení soutěže započalo v pátek 10. června v podvečer v aule školy. Prostory auly byly úplně zaplněné, protože se soutěže účastnilo v 18 kategoriích celkem 260 žáků, případně již úspěšných maturantů z různých škol ze všech krajů České republiky. Na úvod zazněla neoficiální studentská hymna Gaudeamus igitur, o kterou se postaral sbor Gaudeamus pod vedením Zdeňka Licka.

  Úvodní slovo připadlo řediteli pořádajícího gymnázia, panu RNDr. Vladislavu Slavíčkovi, který přivítal všechny účastníky, seznámil je s krátkou historií SOČky v souvislosti s pořádáním na zdejším gymnáziu, poukázal na současné problémy s organizací, především po stránce ubytování, a jmenovitě přivítal přední představitele soutěže. Hejtmanka Středočeského kraje, paní Mgr. Petra Pecková, vyzdvihla soutěžící, kteří podle ní toho dokázali opravdu hodně a jsou do budoucna elitou národa v tom nejlepším slova smyslu. Pro paní hejtmanku není příliš podstatné, jestli na soutěži účastníci uspějí nebo ne, protože v jejích očích soutěžící udělali něco ohromného. Daleko podstatnější je, jestli soutěžící budou v životě dělat, co je baví, co je naplňuje a co dělají s láskou a vášní. Potom se účastníci mohou probouzet s tím, že to má smysl a pak se do povolání budou těšit. Dále je i důležité, aby potenciál soutěžících v budoucnu obdržela i společnost. Mgr. Lukáš Seifert, zástupce ředitele odboru vzdělávací politiky MŠMT, zdůraznil, že soutěžící jsou inspirací ministerstvu, protože SOČka byla v loňském roce motivací pro pokusné ověřování alternativní podoby maturitní zkoušky profilové části na středních školách prostřednictvím absolventské práce a její obhajoby. Práce v týmu a obhajoba jsou prvky a dovednosti kompetenčního vzdělávání, které je cílem vzdělávací strategie ČR. Všichni soutěžící jsou již úspěšní, protože udělali něco navíc a budou v životě úspěšní.

  Jednotlivá milá slova vybraných představitelů byla oživena dvěma vystoupeními studentské rockové kapely Upsidedown. Mezi jejich vystoupeními promluvil představitel Pedagogického národního institutu. Rektor Univerzity Pardubice, prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., mj. zdůraznil, že všichni soutěžící uspěli již tím, že se dostali do celostátní přehlídky. Starosta Kutné Hory, Ing. Josef Viktora, pozval soutěžící na prohlídku Kutné Hory. Podle něj je důležitá již jen účast v této soutěži a v tomto kole. Předseda ústřední komise SOČ, prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., poděkoval všem, kdo se na této soutěži podílejí a následně „odpálil“, tj. zahájil soutěž, po které následovala česká hymna, o kterou se postaral sbor Gaudeamus. Jednotlivé výstupy daných představitelů byly velice zajímavé a dá se z nich čerpat inspirace. Navíc panovala v aule opravdu uvolněná a příjemná atmosféra.

  Prezentace prací

  V sobotu 11. června probíhaly obhajoby prací. Z každého kraje v každé z 18. kategorií mohl prezentovat jeden představitel. Nejlepší kraje podle umístění soutěžících z minulého ročníku mohly nominovat o jednoho soutěžícího více a nejlepší práce z krajských kol z druhých míst šly do tzv. licitace, kde komise mohly vybrat ještě jednotlivá zajímavá a zdařilá témata. Každá komise měla pět členů. Jednalo se o vysokoškolské a středoškolské vyučující a odborníky z praxe. Komise byly opravdu po odborné i lidské stránce na vysoké úrovni a jejich členové měli podmětné připomínky.

  Každý soutěžící měl cca 5 minut na představení své práce, kde následně mohla začít až 15 minutová diskuze, kdy se do diskuze kromě porotců mohli zapojit i ostatní soutěžící, případně i další návštěvníci obhajob. V oboru informatika předseda komise soutěžícím pokládal i otázky v angličtině, na které museli odpovídat, kdy většině to nedělalo větší problémy, i když soutěžící mohli být trochu nervóznější. V kategorii Elektrotechnika byli tohoto soutěžící ušetřeni. Šestým členem komise, který rozhodoval o pořadí jednotlivých prací, byli samotní soutěžící, kteří hodnotili práce svých spolubojovníků.

  Matyáš ani Štěpán při obhajobách nezklamali. Jejich projev byl velice dobrý a srozumitelný. Jejich prezentace měly logickou strukturu a oba dva vystihli a představili hlavní myšlenku práce i samotnou práci. I s dotazy porotců i spolu soutěžících z publika si poradili velice dobře. V této fázi o konečném umístění rozhodují opravdu detaily a komise má přetěžkou úlohu, kdy musí stanovit konečné pořadí prací, které jsou obvykle velice rozličné.

  Prezentaci Štěpána o jeho práci na okresní a krajské kolo si můžete připomenout na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=bRxX5LXDc80.

  Prezentaci Matyáše o jeho práci si můžete připomenout na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=QZELEV9be-g.

  Kritérii celkového hodnocení komisí byla kvalita práce, vytvořené prezentační video, obhajoba před komisí, jestli daná práce je inovativní a odbornost v práci.

  Slavnostní vyhlášení výsledků

  Slavností vyhlášení se uskutečnilo opět v prostorách auly, stejně jako slavnostní zahájení. Na úvod zazněla opět neoficiální studentská hymna Gaudeamus igitur, o kterou se postaral opět sbor Gaudeamus. Moderátor na úvod představil vzácné hosty, kteří v jednotlivých kategoriích předávali ceny a vyhlašovali vítěze. Při vyhlašování se nejdříve všichni účastníci dostavili na pódium, kde byla následně vyhlášena první tři místa, případně byla ve vybrané kategorii ještě vyhlášena zvláštní cena. Oproti obvyklým zvyklostem proběhlo vyhlašování výsledků od kategorie 18. Informatika až po první kategorii. Náš zástupce, Štěpán Vávra, obsadil v kategorii 18. Informatika, 11. místo celkem z 16 účastníků. V kategorii 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace obsadil Matyáš Buryanec celkové 10. místo, také z 16 soutěžících. I když jsme možná, vzhledem ke kvalitě prací i umístěním v předchozích kolech, očekávali o něco lepší umístění v celkovém pořadí, celkové výsledky kluků nejsou vůbec špatné, nezklamali, ale potěšili a patří jim veliký dík a uznání. Prezentace i následná obhajoba jejich prací byla na vynikající úrovni, takže se rozhodně nemají za co stydět. Konkurence byla ale opravdu příliš velká.

  že tento úspěch může být dalším posunem v následujícím obdobím již našich úspěšných maturantů, kdy dané zkušenosti i náměty mohou kluci uplatnit ve svém dalším směřování. Po vyhlášení výsledků následovala malá statistika soutěže i jednotlivých krajů a pomyslné předání štafetového kolíku (sovy) pro pořadatele celostátního kola SOČky v příštím roce, kterou bude hostit Gymnázium Luďka Pika v Plzni. Soutěž byla oficiálně ukončena českou hymnou, o kterou se opět postaral sbor Gaudeamus.

  Proč soutěžit v SOČce?

  Účastí v této soutěži mohou účastníci získat neocenitelné zkušenosti a mohou nastartovat vědeckou kariéru při svém dalším působení, např. na vysoké škole. Navíc soutěžící může zaujmout účastníky z vysokých škol, na kterých pak mohou započíst svoji další kariéru. Dále mohou soutěžící získat nová přátelství, spolupráci se svými vrstevníky. Úspěšní soutěžící se mohou účastnit v ČR dalších aktivit, např. Sdružení pro talentovanou mládež, Česká hlava atd. Možná je i účast v zahraničí na soutěži, nejen ze SOČky, ale i z dalších soutěží. Celkem se letošního ročníku SOČky účastnilo 1188 studentů, v celostátní přehlídce ve všech kategoriích bylo celkem 90 porotců a ve statistikách by se určitě dalo pokračovat dále.

  Názory žáků na soutěž

  Určitě jsou velice zajímavé také názory našich reprezentantů na soutěž i celkovou atmosféru. Matyáš Buryanec k soutěži uvádí: „Ačkoliv jsem byl požádán, abych na gymnáziu Jiřího Ortena nepřespával z důvodu omezené kapacity ubytování (Matyáš do Kutné Hory jezdil), stihl jsem poznat v průběhu soutěže hodně chytrých lidí, kteří mají podobné zájmy jako já a to je nejspíše hlavní přínos SOČky. I porotci nás brali jako sobě rovné, a proto jsme i měli jako soutěžící určitou váhu v hodnocení prací ostatních. Atmosféra byla vskutku přátelská a všechny práce velmi inspirativní. Co se týče organizace, tak to pořadatelé zvládli velmi slušně. Škoda že se nemůžu příští rok zúčastnit znova.“

  Štěpán Vávra k soutěži uvádí: „Zprvu jsem byl velice překvapen, jak moc kvalitní práce byly součástí tohoto ročníku SOČ. Jsem rád, že jsem mohl soutěžit po boku projektů, které sahají svoji odborností do zdravotnictví a už jsou aktuálně velice efektivně využívány v praxi. Realisticky říkám, že moje práce má k rovnání s ostatním ještě velice daleko, přesto to pro mě byla velká zkušenost a čest. Co se týče poroty, byl jsem rád za jejich odbornost a schopnost porozumět každé z prací, ačkoliv se jich našlo pár, u kterých bylo několik značných nedostatků, porota se vždy snažila vyzdvihnout jen to nejlepší a každého uklidnit, aby panovala uvolněná atmosféra. Dále oceňuji komunikaci a pokládání dotazů na soutěžící v anglickém jazyce, člověk si rád vyzkouší něco nového. Celkově své působení v soutěži hodnotím kladně, takové umístění je pro mě nad očekávání a za všechny ty přínosy a zkušenosti to určitě stálo.“

  Ondřej Kořínek

  202 Celostátní kolo SOČ 202 Celostátní kolo SOČ
  202 Celostátní kolo SOČ 202 Celostátní kolo SOČ
 • 16.5.2022
  Správce

  Vynikající úspěch našich žáků v krajském kole SOČky

  V úterý 10. května 2022 se již tradičně na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové, jako v minulých letech, kdy soutěž SOČ (Středoškolská odborná činnost) probíhala ve standardním režimu, konalo krajské kolo 44. ročníku. Umístění z okresního kola naši žáci v krajském kole potvrdili. Pro naši školu získali žáci skvělá dvě 1. místa, jedno umístění na 2. příčce a jedno umístění na 4. příčce.

  Soutěž tradičně započala slavnostním zahájením s představiteli soutěže, představiteli kraje a s představiteli pořádající školy, kde oživením bylo instrumentální vystoupení absolventů školy, kteří zahráli skladby od zpěvačky Adele, zpěváka Pharrella Williamse a zpěváka Michaela Jacksona. I když celková účast oproti minulým ročníkům byla slabší, o to byla kvalita prací vyšší. Odborné komise měly mnohdy přetěžký úkol vybrat nejlepší práci, která postoupí do celostátní přehlídky, která se bude konat 10.-12. června 2022 na Gymnáziu J. Ortena v Kutné Hoře.

  Naši školu reprezentovali v oboru Elektrotechnika Matyáš Buryanec (EA4) s prací Zahradní fontána. V kategorii Tvorba učebních pomůcek naši školu reprezentoval Michal Trýzna (I4A) s prací Výuková aplikace skládání PC pro VR. V nejpočetnější kategorii, Informatice, naši školu reprezentovali Michal Syřiště (I4A) s prací Testování softwaru a Štěpán Vávra (I4B) s prací Mobilní aplikace, průvodce zájmových bodů.

  Skvělé první místo ve svých kategoriích z okresního kola úspěšně v krajském kole obhájili Matyáš Buryanec a Štěpán Vávra a postoupili zaslouženě do celostátní přehlídky. Ve své kategorii se na druhém místě umístil Michal Trýzna a Michal Syřiště skončil na čtvrtém místě. Pro kluky a pro školu je to opravdu vynikající úspěch, kterým žáci navázali na předcházející úspěšná vystoupení spolužáků z naší školy z minulých let.

  Celkově se naši reprezentanti shodli, že prostředí na hradeckém gymnáziu bylo velmi příjemné a soutěž se po organizační stránce vydařila. Matyáše velice potěšilo, že „porota byla opravdu odborná a bylo znát, že moji práci četli celou a velmi pečlivě ji prostudovali. Tomu odpovídaly i dotazy…“. Musím říci, že Matyášova prezentace byla, stejně jako jeho práce, velice zdařilá a poradil si i s dotazy komise. Michal Trýzna podle mého názoru doplatil na velikou odbornost své práce, kterou komise dle mého názoru úplně nedocenila. S položenými dotazy si Michal poradil velice dobře. Asi nejtěžší rozhodování měla komise v kategorii Informatika, kde byly celkově čtyři velice kvalitní práce, kde každá pokrývala jinou problematiku, např. programování pomocí testování SW, naprogramování hry, vytvoření mobilní aplikace a čtvrtá práce byla z oboru teoretické informatiky. Komise v této kategorii několikrát zdůraznila, že rozhodování je velice těžké, všechny práce jsou velice kvalitní a není jednoduché vybrat tu nejlepší. Komise se soutěžících ptala, co jim jejich práce přinesla a v čem se zlepšili. Štěpánova práce oproti podobným pracím se lišila v tom, že využívá QR kód. To v jiných podobných aplikacích nemají. Ostatní aplikace jsou pouze informativní, v této je možný přístup, že příspěvky mohou přidávat i lidé. O celkovém vítězství Štěpána v této kategorii rozhodla i dokumentace práce, která je nedílnou součástí praktické části práce a měl ji velice hezky sepsanou, s minimem chyb a perfektními citacemi. Dokonce Štěpán dostal nabídku, jestli by nechtěl spolupracovat s doktorandkou z Přírodovědecké fakulty UHK. Ani Michal Syřiště nezklamal, ale jeho praktická práce oproti ostatním nepřinášela poznatky, které by se daly obecně využít, protože byla zaměřená na konkrétní požadavky firmy. Oba žáci měli ale prezentaci velice kvalitní a poradili si i s dotazy.

  V této soutěži rozhodují detaily, i když to nemusí být zřejmé. Žádná část práce se nesmí podcenit. Při odborné práci je důležitá názorná ukázka, která může rozhodnout o konečné podobě umístění.

  Všem našim žákům děkujeme za vzornou a příkladnou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů na celostátním kole!

  Ondřej Kořínek

  2022 SOČ krajské kolo 2022 SOČ krajské kolo
  2022 SOČ krajské kolo 2022 SOČ krajské kolo
  2022 SOČ krajské kolo 2022 SOČ krajské kolo
  2022 SOČ krajské kolo 2022 SOČ krajské kolo
 • 12.4.2022
  Správce

  Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

  Ve středu 6. dubna 2022 proběhlo okresní kolo oblíbené SOČky. Po úspěchu v kole školním se jej účastnilo několik našich studentů, kteří své škole rozhodně neudělali ostudu.

  Okresní kolo SOČ bylo letos poprvé pořádáno na půdě VOŠ a SPŠ, Jičín. Je to pozitivní změna, protože zastoupení v této oblasti studentské aktivity je v posledních letech z této školy dominantní. Také poslední ročník to dokazuje.

  První dvě práce však patřily našim hostům. Na úvod byla představena práce z oblasti politologie, která se týkala rozboru výsledků voleb na Ukrajině v roce 2019. Toto téma silně rezonuje se současnou mezinárodně politickou atmosférou. Druhá práce bylo z oblasti teoretické chemie a řešila vliv vhodných katalyzátorů na snížení podílu CO2 v ovzduší. I když je to zajímavé ekologické téma, k jeho praktickému využití je ještě daleko.

  A pak již nastoupili „domácí“. Jejich práce se vyznačovaly dobrou technickou úrovní s praktickou využitelností. Student Matyáš Buryanec (EA4) se pochlubil rodinnou fontánou, která byla inspirována zpívající fontánou v Mariánských Lázních. Trysky fontány a světelné efekty byly řízeny zvolenou hudební skladbou. Prezentováno bylo konečné řešení, které prokázalo nejen odbornou, ale i řemeslnou zručnost.

  Další práce byla z oblasti virtuální reality. Michal Trýzna (I4B) představil aplikaci, která se týkala skládání imaginární počítačové sestavy s volbou vhodných komponentů a jejich správného umístění do finálního produktu. To je řešení, které by umožnilo zábavnou a moderní formou zapojit studenty do praktických oblastí jejich studovaného oboru.

  V poslední kategorii byly přihlášeny dvě práce. První byla aplikace k testování programů a odhalování případných nedostatků, kterou představil Michal Syřiště (I4A). To je oblast, která je velmi žádána a jeho aplikace je dle autora již prakticky využívána. Jeho konkurentem byl Štěpán Vávra (I4B) s ukázkou audio průvodce. Tato práce umožnuje předat uživateli zajímavé informace z oblasti turisticky v zajímavých lokalitách. Domnívám se, že zájem o cestování v blízkém regionu a získání vědomostí je dobrá alternativa k našemu uspěchanému životnímu stylu. Jeho práce byla po delším zvažování komisí v této kategorii uznána jako vítězná.

  Hodnoticí komise uznala všechny prezentované práce jako zdařilé a doporučila je k postupu do krajského kola. Všichni účastníci obdrželi diplomy a malou sladkou pozornost s přáním mnoha úspěchů v dalších kolech soutěže.

  Ing. Miroslav Vavroušek, předseda hodnoticí komise okresního kola

   

 • 7.3.2022
  Správce

  SOČKA SE VRACÍ

  Po covidových letech, kdy se také v SOČ soutěžilo pouze ve virtuálním prostředí, se vrátila doba vzájemného setkávání. Naši letošní soutěžící a jejich hodnotitelé se sešli na půdě VOŠ a SPŠ, Jičín, aby si vzájemně představili a zhodnotili dlouhodobou odbornou práci.

  Ve středu 2. 3. 2022 proběhlo na naší škole první kolo SOČ (Středoškolská odborná činnost). Garantem této soutěže se nově stal pan učitel Tomáš Pavlíček, do týmu porotců si mezi svými kolegy letos vybral pana Miloslava Breta, pana Jana Janečka a pana Ondřeje Kořínka.

  Zúčastnění studenti naší školy, jmenovitě Michal Trýzna (I4B) a Šimon Cerman (I3A) v kategorii Učební pomůcky, Michal Syřiště (I4A) a Štěpán Vávra (I4B) v kategorii Informační technologie a Matyáš Buryanec (EA4) v kategorii Elektrotechnika, předvedli své práce, které byly obecně hodnoceny jako nadprůměrně zdařilé.

  Nadmíru zajímavé nápady a kvalitním zpracování zajistilo všem našim soutěžícím postup do okresního kola, které se bude konat 6. dubna 2022 na jičínské Základní škole, Železnická. Všem našim klukům budeme držet palce, ať dotáhnou svou cestu soutěží co možná nejdále. A kdyby jim další úspěch přece jen o vlásek unikl, přesto jim už nyní děkujeme nejen za reprezentaci naší školy!

  Kluci, přejeme hodně štěstí v dalších kolech!

  Tomáš Pavlíček

   

  2022 školní kolo SOČ 2022 školní kolo SOČ
 • 26.3.2021
  Správce

  Školní kolo SOČky 2021

  Každým dnem se mění situace, mění se ministři zdravotnictví, mění se jarní počasí. Oblíbená SOČka však zůstává. Je stálicí mezi soutěžemi, kterých se naši studenti úspěšně účastní. Také letos nabídne zajímavé klání nejen na půdě naší školy. Letošní práce dosahují vysoké kvality. Potenciál je veliký. Nejen vzhledem k soutěži, ale i k praxi, kde si mnohé projekty jistě najdou své uplatnění.

  Ve středu 24. března 2021 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti, tentokrát vzhledem k pandemické situaci pouze on-line formou. Odborná komise ve složení Ing. Zdeněk Zikeš, Mgr. Jaromír Vaníček, pánové Jan Janeček a Jiří Klíma hodnotila práce z oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a Informatika. Podle daného soutěžního klíče mohly postoupit do krajského kola z každého oboru pouze dvě nejlepší práce. Postup přímo do krajského kola byl umožněn proto, že vzhledem k pandemické situaci bylo okresní kolo zrušeno.

  V oboru Elektrotechnika se do soutěže přihlásil Michal Sojka (EA4) s prací Inteligentní skleník a Adam Pudil (EA4) s prací Servomotor. Do krajského kola postoupili oba tito soutěžící. Úroveň jejich prací komise zhodnotila jako velice dobrou.

  V oboru Informatika soutěžili Martin Fanta (I4A) s prací Simulátor pro Intel 8051, Jiří Janďourek (I4A) s prací Meteostanice s webovou aplikací, Vojtěch Kuchař (I4B) s prací In-Trace Platform – Platforma pro sdílení a správu orientačních plánků, Tomáš Weiss, (I4B) s prací Continental Showroom Platform a Matěj Pour (I4B) s prací Počítačová hra v prostředí Godot. Do krajského kola postupují se svými pracemi Tomáš Weiss a Vojtěch kuchař. Zejména práce Tomáše Weisse měla velmi vysokou úroveň, snadno se vyrovná profesionálnímu projektu firem.

  Všechny práce prezentované na školním kole SOČ měly velice dobrou úroveň, všem soutěžícím tak patří naše poděkování, že i v tak složité době dokázali samostatně pracovat na věcech navíc, které mají smysl. Je nutné rovněž poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou práci. Velice nás mrzí, že soutěž nemohla být vzhledem k epidemii veřejná. Jistě by motivovala i mladší studenty.

  Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční virtuálně 28. dubna 2021. Věříme, že stejně jako v loňských letech také letos postoupí některá z prací do celostátní přehlídky SOČ.

 • 25.5.2020
  Správce

  SOČka úplně jinak

  Po školním kole 42. ročníku středoškolské odborné činnosti 2020 jsme očekávali standardní průběh okresního a krajského kola. Nečekaně ale i do školního prostředí zasáhla koronavirová epidemie a vyhlášení nouzového stavu, kvůli kterému bylo okresní kolo soutěže zrušeno, všechny práce automaticky postoupily do kola krajského, které proběhlo v online prostředí neveřejně.

  Soutěžící vložili videa svých prezentací na portál YouTube. 10. května se pak na fóru SOČ představila tato videa jednotlivým hodnotitelským komisím. Ve fóru byly pro soutěžící zveřejněny doplňující otázky s termínem jejich zodpovězení. Porota pak 11. května v rámci neveřejného jednání stanovila pořadí prací s postupem do celostátního kola.

  školu reprezentovalo 7 studentů ve čtyřech oborech. V oboru 9. Strojírenství, hutnictví a doprava soutěžil Jiří Šírek (SM4A), který se umístil na velmi pěkném 2. místě. V oboru 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace jsme měli dva soutěžící. Jakuba Junka (EA4) s umístěním na výborném 2. místě a Miroslava Folprechta (I4B), který skončil na 3. místě. V oboru 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie soutěžil Jan Nykl (I3A), obsadil 3. místo. Konečně v oboru 18. Informatika jsme měli jednoho soutěžícího, kterým byl Lukáš Trkan (I4B), se svou prací obsadil 3. místo. Jediným soutěžním týmem byli Jiří Svěcený a Jakub Havelka (I4A), tato dvojice vybojovala 2. místo. Současně tento tým půjde do tzv. licitace, kdy bude na základě kvality soutěžní práce celostátní komise rozhodovat o jejím postupu do celostátního kola SOČ. I když oproti loňskému ročníku máme jen naději na postup jedné práce do celostátního kola, může nás těšit, že v oborech, ve kterých jsme soutěžili, obsadili naši studenti přední místa.

  Můžeme konstatovat, že tento ročník byl pro naši školu opět úspěšným ročníkem, i když byl poznamenán koronavirovou epidemií a lze si jen přát, abychom takového výsledku docílili i příští rok. Také letos se našim studentům podařilo dosáhnout velice pěkných umístění ve svých kategoriích. Patří za to dík nejen soutěžícím, ale i učitelům, kteří soutěžící pečlivě připravili. Velmi dobré hodnocení prací našich studentů porotci je velkým oceněním práce soutěžících. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě.

  Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 • 9.3.2020
  Správce

  Školní kolo SOČ 2020

  V úterý 3. března 2020 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti označované mezi studenty jako SOČka, která bývá tradičně oblíbenou prezentací toho, co dělají studenti navíc, co je baví a co je mnohdy náplní jejich individuální maturitní práce ve čtvrtém ročníku.

  Odborná komise ve složení Ing. Zdeněk Zikeš, Mgr. Ondřej Kořínek, Ph.D. a pan Jan Janeček hodnotila práce z oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace; Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie; Informatika a z oboru Strojírenství. Do okresního kola mohly postoupit vždy pouze dvě nejlepší práce z každé kategorie.

  V obru Elektrotechnika se do soutěže přihlásili Jakub Junek (EA4) s prací Regulovaný spínaný zdroj, Anastázie Tóthová (I4A) s prací Herní konzole řízená Arduinem a Miroslav Folprecht (I4B) s prací IOT-chytrá domácnost. Do okresního kola postoupili se svými pracemi Jakub Junek a Miroslav Folprecht.

  V oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie se do soutěže přihlásil pouze Jan Nykl (I3A) s prací Webové aplikace pro podporu výuky číslicové techniky. Protože neměl konkurenta, postoupil přímo do okresního kola.

  V oboru Informatika soutěžili Lukáš Trkan (I4B) s prací VR prezentace firmy Continental. Jeho konkurenty byli Jiří Svěcený s Jakubem Havelkou (I4A) se společnou prací Data platforem. Do okresního kola postupují jak Lukáš Trkan, tak i tým Jiří Svěcený, Jakub Havelka.

  V oboru Strojírenství vystoupil Jiří Šírek (SM4A) s prací Elektromotorem poháněný Longboard. Ani on neměl konkurenta, tudíž postoupil přímo do okresního kola.

  Všechny práce prezentované na školním kole SOČ měly velice dobrou úroveň a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou práci. Soutěž byla opět veřejná.

  Potěšilo nás, že se letos zúčastnil také student 3. ročníku, který tak bude mít možnost svoji práci zdokonalit pro příští rok.

  Všem postupujícím přejeme úspěch a pěkné umístění v okresním kole, které se uskuteční 5. dubna 2020 na 4. ZŠ v Jičíně. Práce, které postoupily, mají velkou šanci i na účast v krajském kole.

  2020 školní kolo SOČ 2020 školní kolo SOČ
  2020 školní kolo SOČ 2020 školní kolo SOČ
  2020 školní kolo SOČ 2020 školní kolo SOČ
 • 20.6.2019
  Správce

  Naši skvělí SOČkaři v celostátním kole

  „Vědecká práce je naší jedinou cestou k poznání okolní reality.“ (Sigmund Freud)

  David Dlouhý a Vítek Vaníček, dnes již naši úspěšní absolventi z odcházejících tříd I4A a I4B, svojí vědeckou prací nejen poznali další kus okolního světa, ale dali poznat i nám ostatním, jakých kvalit lze dosáhnout, když má člověk o něco zájem, pracuje pilně a s plným nasazením.

  O víkendu 14. – 16. 6. 2019 se oba naši studenti po skvělém umístění v krajském kole SOČ (https://www.vos-sps-jicin.cz/?main=akce_soc) zúčastnili celostátní přehlídky v Opavě, kde prezentovali své práce. Vítek Vaníček obsadil ve své kategorii krásné 10. místo. David Dlouhý se svojí prezentací ke Tvorbě výukových materiálů pro výuku PowerShellu dosáhl na 4. místo, sice trochu nepopulární těsně „pod bednou“, ale v celostátním kontextu je to obrovský úspěch! 

  Davidovo autentické svědectví z facebookového profilu:
  „Nakonec jsem se umístil na 4. místě z 16 prací, které zvítězily v krajských kolech soutěže a byly také nominovány do celostátního kola.

  Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě během mého půlročního snažení podporovali. Patří mezi ně mí rodiče Janna Dlouhá a Marek Dlouhý. ⟮…⟯ Dík patří samozřejmě i panu Janu Janečkovi. To díky němu jsem se SOČ vůbec zúčastnil a jeho kritika mi pomohla práci zlepšit a dostat až takhle daleko. Jiří Klíma mi pomohl s kontrolou odborné práce. ⟮…⟯ Také bych chtěl poděkovat mému trenérovi Michalu Šolcovi (taktéž náš absolvent – pozn. autora), který mi předal do života spoustu cenných rad.

  Všem moc děkuji a velice si Vás vážím. Bez Vás to takhle dopadnout nemuselo.“

  Škola děkuje vám za příkladnou reprezentaci, kterou jste prokázali, že jste nejen odborníky ve svých tématech, ale i úctyhodnými lidmi, kteří k práci i k životu přistupují s odhodláním i pokorou. I díky vám můžeme s jistotou tvrdit, že mladá generace vůbec není tak zkažená, jak se mnohdy traduje. Blahopřejeme k velkému úspěchu!

   

  2019 celostátní kolo SOČ 2019 celostátní kolo SOČ
 • 15.5.2019
  Správce

  Naši studenti kralovali 41. ročníku SOČky ve svých oborech

  13. května 2019 se konalo na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo 41. ročníku Studentské odborné činnosti. Již v kole okresním dokázali studenti kvality svých prací, které se potvrdily skvělým umístěním i na kraji. Pro naši školu získali studenti senzační dvě 1. místa a jedno umístění na 3. příčce.

  Slavnostní zahájení krajského kola soutěže provedl její garant, PaedDr. Luboš Hodný, a garant celostátního kola SOČ, PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia, Mgr. Matěj Havel, Ph.D., zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje a Mgr. Marcela Nováková, ředitelka ŠZ DVPP Hradec Králové. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.

  Naši školu reprezentovali v tomto kole tři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ to byl David Dlouhý (I4B) s prací „Tvorba výukových materiálů pro výuku PowerShellu“. V oboru „Informatika“ jsme měli dva zástupce, Vítka Vaníčka (I4A) s prací „VoIP controller“ a Martina Lešáka (I4B) s prací „Zpracování opendat Královéhradeckého kraje pomocí PWA aplikace“. Na rozdíl od loňského ročníku byla v obou oborech vyšší účast a tím i větší konkurence. O to více potěšující je umístění našich soutěžících. David Dlouhý a Vítek Vaníček obsadili ve svých kategoriích 1. místa a postupují do celostátního kola této soutěže. Martin Lešák získal za svou práci 3. místo ve své kategorii.

  Tento ročník byl pro naši školu opět velmi úspěšným a lze si jen přát, abychom podobného výsledku dosáhli i příští rok. Také letos se našim studentům podařilo obsadit nejvyšší příčky ve svých kategoriích. Patří za to dík nejen soutěžícím, ale i panu učiteli Janečkovi, který je velice pečlivě připravil. Velmi dobré hodnocení prací našich studentů porotci je velkým oceněním práce soutěžících. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným. Kromě vysokého umístění přinesl studentům zcela jistě nové zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě.

  Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim dobré umístění v celostátním kole, které se bude konat 14. -16. června 2019 na Mendelově gymnáziu v Opavě.

   

  2019 krajské kolo SOČ 2019 krajské kolo SOČ
 • 11.4.2019
  Správce

  Se SOČkou pojedeme na kraj!

  V pondělí 8. dubna 2019 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Vavroušek, hodnotila 4 práce z oborů „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Informatika“ a „Chemie“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.

  Naši studenti, Martin Lešák (I4B) a Vítek Vaníček (I4A), soutěžili v oboru „Informatika“, do krajského kola postoupili oba. Rovněž David Dlouhý (I4B), který svou práci představil v oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, postoupil do krajského kola.

  Bohužel ani v letošním ročníku okresního kola soutěže neměli naši studenti konkurenci z jiných škol. Ta se projeví až v krajském kole, bude proto nutné, aby se na něj postupující důkladně připravili. I přes nízký počet soutěžících v okresním kole dosáhla kvalita soutěžních prací vysoké úrovně. Pro studenty naší školy bylo toto kolo úspěšné už proto, že všichni postupují do krajského kola. Není totiž nutné, aby dále postoupily všechny práce. Tím se potvrdily výsledky z kola školního, již tam byly práce hodnoceny velmi pozitivně.

  Poděkování patří i všem pedagogům, kteří studentům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla studenty zúročena dobrým výsledkem.

  Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 13. 5. 2017 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce postoupí některý z našich studentů do celostátního kola 14. - 16. června 2019 v Mendelově gymnáziu Opava.

   

  2019 okresní kolo SOČ 2019 okresní kolo SOČ
  2019 okresní kolo SOČ
 • 27.3.2019
  Správce

  Také v letošním školním roce jedeme v oblíbené SOČce

  Středoškolská odborná činnost má na naší škole již dlouholetou tradici. I letos se ve školním kole představili studenti maturitních oborů se svými nápady.

  V pondělí 18. března 2019 se konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Z pozice komise hodnotili Ing. Zikeš, Ing. Vancl a pan Janeček práce v oblastech Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, práci z Tvorby učebních pomůcek, didaktické technologie a práce z okruhu Informatiky. Podle postupového klíče mohly pokračovat do okresního kola pouze dvě nejlepší práce z každé jmenované oblasti.

  V oboru Elektrotechnika se do soutěže přihlásil Adam Pudil (ET2) s prací „Robotická ruka“. Slibně vyhlížející práce však nakonec nabyla dokončená, proto nemohla postoupit do okresního kola. Po letošní zkušenosti však svou tvorbu zdokonalí a přihlásí se do příštího ročníku SOČ.

  V oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie se do soutěže přihlásil jako jediný David Dlouhý (I4B) s prací „Tvorba výukových materiálů pro výuku PowerShellu“. Protože neměl konkurenta, postoupil přímo do okresního kola. Kvalitou provedení své práce si to však postup plně zaslouží.

  V oboru Informatika soutěžili David Laušman (I3B) s prací „Dynamické vytvoření internetového obchodu“, Martin Lešák (I4B) s prací “Zpracování Opendat Královéhradeckého kraje pomocí PWA aplikace“ a Vítek Vaníček (I4A) s prací „VoIP Controller“. Do okresního kola postupují Martin Lešák a Vítek Vaníček.

  Všechny práce prezentované na školním kole SOČ měly velice dobrou úroveň a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou pomoc. Soutěž byla jako každý rok veřejná.

  Doufáme, že zejména studenti nižších ročníků se zapojí do soutěže v příštím školním roce, aby se pochlubili výsledky své práce v některém z oborů SOČ a přispěli tak k tomu, aby příští ročník byl v porovnání s letošním bohatší, kvalitnější a aby studenti prokázali svoji konkurenceschopnost ve větším počtu.

  Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 8. dubna 2019 ve 4. ZŠ v Jičíně. Práce, kterými budou naši studenti reprezentovat VOŠ a SPŠ, mají velkou šanci na postup do krajského kola, které se bude konat 13. května 2019 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.

  Věříme, že stejně jako v loňském roce postoupí naši studenti i do kola celostátního, které proběhne 14. - 16. června 2019 v Mendelově gymnáziu v Opavě.

  Školní kolo SOČ 2019
 • 21.2.2019
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti (SOČ)

  V pondělí 18. března 2019 se bude konat v laboratoři lab2 (vedle dílen) na strojním oddělení školní kolo studentské odborné činnosti. Zahájení přehlídky studentských prací je v 8 hod.

  Studenti, kteří se přihlásili do této soutěže předají do 8. března (nejdéle pak v den konání školního kola) písemné zpracování své práce Ing. Zikešovi a na vlastní soutěž si připraví prezentaci na cca 10 až 15 min. Připomínám, že i pro školní kolo je nutné se přihlásit na stránkách www.soc.cz a vyplnit oddíl A, včetně nahrání své práce do oddílu B. Jako garanta školního kola uvádějte v přihlášce Ing. Zikeše, včetně jeho mailu zikes@vos-sps-jicin.cz (nezapomeňte na uzavření přihlášení).

  Práce bude hodnotit odborná komise, která vyhodnotí vždy dvě nejlepší práci v daném oboru a ty pak postoupí do okresního kola, které se bude konat 8. dubna v Jičíně, v budově 4. ZŠ Jičín.

  Studenti, kteří postoupí do okresního kola musí nejdéle 19. března 2019 předat případnou korekci své práce v tištěném svázaném vyhotovení včetně podepsaného oddílu A Ing. Zikešovi, který zajistí přihlášení do okresního kola. Postupující práce musí mít všechny náležitosti, uvedené na stránkách www.soc.cz a musí být nahrány v oddílu B.

  V Jičíně 21.února 2019
  Ing. Zdeněk Zikeš

 • 27.6.2018
  Správce

  Celostátní kola soutěží SOČ a Programování – zazářil Antonín Říha

  Celostátní přehlídka prací SOČ se uskutečnila v termínu 15.-17. června 2018 v Olomouci. Nakonec nás v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace reprezentoval Jan Plucha a v kategorii Informatika Antonín Říha. Oba dva naši reprezentanti skončili v krajském kole ve svých kategoriích na prvním místě a měli tím zajištěn přímý postup. I přes zařazení prací z krajského kola z druhých míst žáků Libora Macáka a Tomáše Kracíka do licitace o postup do celostátní přehlídky, tyto práce našich žáků nakonec bohužel nepostoupily.

  Práce žáků ze všech krajů, které se probojovaly do celostátní přehlídky, se obhajují před příslušnými porotami celostátní přehlídky, kde členy porot jsou odborníci příslušných kategorií. Žáci mají možnost se po obhajobách účastnit posterové prezentace, kde svojí práci mohou představit ostatním soutěžícím i ostatním zájemcům.

  Jan Plucha se ve své kategorii s prací „Analogový stejnosměrný regulovatelný zdroj do 30V“ umístil na velice pěkném 8. místě z 16 účastníků. Ve velké konkurenci ostatních prací se jedná o veliký úspěch.

  Antonín Říha se ve své kategorii s prací „Implementace a rozbor algoritmu NEAT pro problémy reinforcement learningu“ umístil na fantastickém 3. místě z 16 účastníků. Konkurence byla obrovská a Antonín k pracím soupeřů uvedl, že „co se týče prezentací soupeřů tak se objevilo pár zajímavých projektů. Například hlasový asistent sloužící k ovládání počítače nebo umělá inteligence vyhodnocující správnost výslovnosti cizích slovíček.“ K tématům ostatních prací Antonín uvedl, že „celkově byla cca půlka prací zaměřená na umělou inteligenci“. Z toho je patrné, že tento obor se právem těší velkému zájmu a zcela jistě se bude dál rozvíjet a bude k sobě poutat stále více pozornosti. Antonín za svoji práci obdržel zvláštní cenu: Návrh na cenu Učené společnosti ČR. Toto umístění je opravdu fantastické.

  Výsledky jsou k dispozici na adrese http://www.soc.cz/dokumenty/vysledkove_listiny/2017-18.pdf

  Antonín Říha se navíc zúčastnil i Ústředního kolo Soutěže v programování kategorie Programování – mládež v Liberci konaného ve dnech 22. – 24. 6. 2018. Druhý náš zástupce, který se do ústředního kola probojoval, se bohužel nezúčastnil. Antonín chtěl zcela jistě vylepšit loňské 16. místo. A podařilo se mu to náramně. Celkově skončil na fantastickém 3. místě v konkurenci z celkového počtu 32 programátorů. Úloha nebyla jednouchá, její zadání je k dispozici na https://soutez.github.io/2018/finale/pgm/zadani.pdf a celkové výsledky jsou k dispozici na stránkách http://talentovani.cz/aktualni-rocnik-sp, kde je na stažení výsledková listina. K průběhu soutěže Antonín uvedl, že „soutěžní úloha byla sudoku, tedy vytvořit aplikaci pro její hraní s několika dalšími funkcemi (nápověda, undo, redo,...) a vytvořit k této aplikaci umělou inteligenci pro hraní sudoku. Na tuto úlohu jsme měli čtyři hodiny času…“ Podle Antonína byla úloha zajímavá. V rámci soutěže byl i další program, kde Antonín dále uvedl, že „po soutěži samotné jsme navštívili velmi zajímavou přednášku od Jiřího Bence vývojáře kernelu u Linuxové distribuce RedHat, ve které nám přiblížil zranitelnost současných procesorů (Meltdown, Spectre).“

  Našim reprezentantům děkuji za vzornou reprezentaci školy, kdy se díky nim ve velké konkurenci účastníků naše škola neztratila. Antonínovi děkuji i za postřehy ze soutěží. Antonín dosáhl opravdu fantastických a asi i těžko překonatelných výsledků, kdy jeho potencionální následovníci budou mít opravdu přetěžkou práci. Ale doufám, že to pro ně může být veliká motivace, protože dosažené výsledky jsou od toho, aby se překonávaly.

  Ondřej Kořínek

   

 • 22.5.2018
  Správce

  Krajské kolo studentské odborné činnosti 2018

  14. května 2018 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo 40. ročníku Studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a garant celostátního kola SOČ PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia Mgr. Novák, zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje a Mgr. Marcela Nováková – ředitelka ŠZ DVPP Hradec Králové. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.

  Naši školu reprezentovalo v tomto kole šest studentů, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „ Tvorba učebních pomůcek“ Miroslav Voborský (EA4) s prací – „Výukové shieldy pro Arduino“ a Tomáš Kracík (I4B) s prací „Výukové materiály UWP“. V oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ Libor Macák (EA4) s prací – „Automatická linka pro třídění na reálném modelu“ a Jan Plucha (EA4) s prací – „Analogový stejnosměrný regulovatelný zdroj do 30 V. V oboru „Informatika jsme měli dva zástupce, Antonína Říhu s prací „Implementace techniky NEAT a HyperNEAT v jazyce C# s rozlišením ES-HyperNEAT“ a Marka Novotného s prací „Nástroj pro navrhování efektivního algoritmu“. I když byla ve všech oborech poněkud menší účast než v předchozím ročníku, nic to neubralo na značné konkurenci. O to potěšující je umístění našich soutěžících. Jan Plucha a Antonín Říha obsadili ve svých kategoriích první místo a postupují do celostátního kola této soutěže. Libor Macák a Tomáš Kracík získali za své práce druhá místa ve svých kategoriích. Práce Libora Macáka půjde navíc ještě do licitace o postup do celostátního kola. Výborné je i umístění Marka Novotného a Miroslava Voborského na třetím místě.

  Tento ročník byl pro naši školu vůbec nejúspěšnějším ročníkem za celou dobu účasti v této prestižní soutěži. Nikdy se našim studentům nepodařilo, aby všichni zúčastnění obsadili přední místa. Patří za to dík nejen soutěžícím, ale i pedagogům, kteří je připravovali, jmenovitě Mgr. Ondřeji Kořínkovi a Bc. Miroslavu Bretovi a všem, kteří studentům poskytovali cenné rady. Velmi dobré hodnocení prací našich studentů porotci je velkým oceněním práce soutěžících. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným, a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naši školy.

  2018 krajské kolo SOČ 2018 krajské kolo SOČ
  2018 krajské kolo SOČ 2018 krajské kolo SOČ
  2018 krajské kolo SOČ 2018 krajské kolo SOČ
  2018 krajské kolo SOČ 2018 krajské kolo SOČ

   

 • 24.4.2018
  Správce

  Okresní kolo Studentské odborné činnosti 2018

  V pondělí 9. dubna 2018 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Vavroušek, hodnotila 7 prací z oborů „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Fyzika“ a „Informatika“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.

  Naši žáci Libor Macák a Jan Plucha, oba z EA4, soutěžili v oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ a oba postoupili do krajského kola. Rovněž Miroslav Voborský z EA4 a Tomáš Kracík I4B, kteří soutěžili v oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ postoupili do krajského kola. V oboru „Informatika“ se do krajského kola kvalifikovali Marek Novotný I4B a Antonín Říha, rovněž z I4B.

  Bohužel v letošním ročníku okresního kola soutěže neměli naši žáci konkurenci z jiných škol. Ta se projeví až v krajském kole, a bude proto nutné, aby se na něj postupující důkladně připravili. I když bylo okresní kolo SOČ početně málo zastoupené, o to kvalitnější byly soutěžní práce. Pro žáky naší školy bylo toto kolo úspěšné už proto, že všichni postupují do krajského kola, protože ne všechny práce, prezentované v tomto kole, musí nutně postoupit. Práce, prezentované našimi žáky na okresním kole soutěže SOČ byly výborné úrovně, o čemž jsme se přesvědčili již ve školním kole, a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří žákům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla žáky zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že v příštím ročníku nás bude na okresním kole zastupovat více žáků zejména těch mladších.

  Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 14. 5. 2017 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich žáků do celostátního kola 15. - 17. června 2018, v Slovanském gymnáziu Olomouc.

   

  Okresní kolo SOČ 2018 Okresní kolo SOČ 2018
  Okresní kolo SOČ 2018 Okresní kolo SOČ 2018
  Okresní kolo SOČ 2018 Okresní kolo SOČ 2018

   

 • 24.4.2018
  Správce

  Okresní kolo Studentské odborné činnosti 2018

  V pondělí 9. dubna 2018 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Vavroušek, hodnotila 7 prací z oborů „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Fyzika“ a „Informatika“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.

  Naši žáci Libor Macák a Jan Plucha, oba z EA4, soutěžili v oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ a oba postoupili do krajského kola. Rovněž Miroslav Voborský z EA4 a Tomáš Kracík I4B, kteří soutěžili v oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ postoupili do krajského kola. V oboru „Informatika“ se do krajského kola kvalifikovali Marek Novotný I4B a Antonín Říha, rovněž z I4B.

  Bohužel v letošním ročníku okresního kola soutěže neměli naši žáci konkurenci z jiných škol. Ta se projeví až v krajském kole, a bude proto nutné, aby se na něj postupující důkladně připravili. I když bylo okresní kolo SOČ početně málo zastoupené, o to kvalitnější byly soutěžní práce. Pro žáky naší školy bylo toto kolo úspěšné už proto, že všichni postupují do krajského kola, protože ne všechny práce, prezentované v tomto kole, musí nutně postoupit. Práce, prezentované našimi žáky na okresním kole soutěže SOČ byly výborné úrovně, o čemž jsme se přesvědčili již ve školním kole, a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří žákům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla žáky zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že v příštím ročníku nás bude na okresním kole zastupovat více žáků zejména těch mladších.

  Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 14. 5. 2017 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich žáků do celostátního kola 15. - 17. června 2018, v Slovanském gymnáziu Olomouc.

   

 • 23.3.2018
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2018

  Ve středu 14. března 2018 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Zikeš, Ing. Kořínek a pan Janeček hodnotila 5 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, tři práce z oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ a dvě práce z oboru „Informatika“. Podle postupového klíče mohly postoupit do okresního kola z každého oboru pouze dvě nejlepší práce.

  V oboru „Elektrotechnika“ se do soutěže přihlásil Roman Dolanský, EA4 s prací „Elektronická časomíra pro požární sport pomocí Arduina“, Michal Kašpar, EA4 s prací „Digitální hodiny s teploměrem“, Libor Macák, EA4 s prací „Automatická linka pro třídění“, Jan Plucha, EA4 s prací „Analogový stejnosměrný zdroj do 30 V“ a Pavel Hampl, I4B s prací „Digitální hodiny s teploměrem“. Z této kategorie postoupili do okresního kola SOČ se svými pracemi Libor Macák a Jan Plucha.

  V oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ se do soutěže přihlásil Miroslav Voborský, EA4 s prací „Výukové shieldy pro Arduino“, Jan Korych, I4B s prací „Instruktážní pomůcka pro pořízení nízkonákladového videa“ a Tomáš Kracík, I4B s prací „Výukové materiály pro UWP“. Do okresního kola postoupil Miroslav Voborský a Tomáš Kracík.

  V oboru „Informatika“ soutěžili Marek Novotný s prací „Nástroj pro návrh efektivního algoritmu“, I4B a Antonín Říha, I4B s prací “Implementace techniky NEAT a HyperNEAT v jazyce C# s rozlišením ES-HyperNEAT“. Oba soutěžící postupují do okresního kola.

  Všechny práce, prezentované na školním kole SOČ měly velice dobrou úroveň, zejména práce postupujících a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou práci. Soutěž byla, ostatně jako každý ročník veřejná.

  Doufáme, že zejména studenti nižších ročníků se zapojí do soutěže v příštím školním roce, aby se pochlubili výsledky své práce v některém z oborů SOČ a přispěli tak k tomu, aby příští ročník byl v porovnání s letošním úspěšnějším a kvalitnějším.

  Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 9. 4. 2017 v Jičíně. Práce, které postoupily, mají velkou šanci na postup do krajského kola, které se bude konat 14. 5. 2018 v Gymnáziu J. K. Tyla, Hradec Králové a doufáme, že také do celostátního kola 15. - 17. června 2018 v Slovanském gymnáziu v Olomouci.

  Školní kolo SOČ 2018 Školní kolo SOČ 2018
 • 17.5.2017
  Správce

  Karel Marx postoupil do celostátního kola SOČ

  I v letošním roce se 11. května 2017 konalo v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a garant celostátního kola SOČ PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia Mgr. Novák, zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje a Mgr. Marcela Nováková – ředitelka ŠZ DVPP Hradec Králové. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.

  Naši školu reprezentovali v tomto kole tři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ Pavel Marx (I4A) s prací – „Výuková aplikace Java Skript Trainer“. V oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ Marek Štampoch (EA4) s prací – „Stereo zesilovač s rádiem FM“ a Martin Tejchman (EA4) s prací – „Meteostanice řízená Arduinem“. I v letošním ročníku byla v kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ značná konkurence. Všechny soutěžní práce měly velmi dobrou úroveň. Umístění Marka Štampocha na pátém místě a Martina Tejchmana na šestém místě tak lze považovat za velmi dobrý výsledek.

  Oproti předchozím ročníkům měl letošní ročník soutěže poměrně silné obsazení v oboru „Tvorba učebních pomůcek“ a tak nás velice potěšilo výborné umístění Pavla Marxe na druhém místě. Toto umístění mu zajistilo postup do celostátního kola SOČ.

  Letošní ročník byl pro nás úspěšnější než ročník loňský už proto, že jeden náš student postoupil do celostátního kola. Velké poděkování patří všem zúčastněným studentům za jejich vzornou reprezentaci naší školy. Práce všech studentů, a tedy i našich, byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jejich práce. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným, a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme.

  Poděkování patří i všem pedagogům, kteří studenty vzorně a obětavě připravovali do všech kol soutěže.

  Krajské kolo SOČ 2017 Krajské kolo SOČ 2017
  Krajské kolo SOČ 2017 Krajské kolo SOČ 2017
 • 10.4.2017
  Správce

  V krajském kole SOČ budeme mít trojnásobné zastoupení

  Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Vavroušek, hodnotila 5 prací z oborů „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Historie“ a „Ochrana a tvorba životního prostředí“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.

  Naši studenti Marek Štampoch a Martin Tejchman, oba z EA4, soutěžili v oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ a oba postoupili do krajského kola. Rovněž Pavel Marx z I4A, který soutěžil v oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ postoupil do krajského kola.

  V letošním ročníku okresního kola soutěže neměli naši studenti konkurenci z jiných škol. Ta se projeví až v krajském kole a bude proto nutné se na něj důkladně připravit. I když bylo okresní kolo SOČ početně málo zastoupené, o to kvalitnější byly soutěžní práce. Pro studenty naší školy bylo toto kolo úspěšné už proto, že všichni postupují do krajského kola. Práce, prezentované našimi studenty na okresním kole soutěže SOČ byly výborné úrovně, o čemž jsme se přesvědčili již ve školním kole, a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří studentům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla studenty zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že v příštím ročníku nás bude na okresním kole zastupovat více studentů zejména těch mladších.

  Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 11. 5. 2017 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich studentů do celostátního kola 16. - 18. června 2017, ve Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice.

 • 30.3.2017
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2017

  Ve čtvrtek 16. března 2017 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Havlík, Ing. Zikeš, Ing. Vik a pan Janeček hodnotila 6 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ a jednu práci z oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“. Podle postupového klíče mohly postoupit do okresního kola z každého oboru práce, pouze dvě nejlepší práce.

  V obru Elektrotechnika se do soutěže přihlásil Ondřej Kolář, EA4 s prací „Inteligentní digitronové hodiny“, Marek Štampoch, EA4 s prací „Stereozesilovač s FM“, Jiří Štěpánek, EA4 s prací „Zdroj 0 – 24V/2A SML 338T“, Martin Tejchman, EA4 s prací „Meteostanice řízená Arduinem“, Josef Zívr, EA4 s prací „Gravírovací laser řízený Arduinem“ a Lukáš Knap, ES4 s prací „Mixážní pult pro směšování signálů“. Z této kategorie postoupily do okresního kola SOČ se svými pracemi Marek Štampoch a Martin Tejchman.

  V oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ se do soutěže přihlásil Pavel Marx s prací „Výuková aplikace – Java skript“. I tuto práci doporučila odborná komise k postupu do okresního kola.

  Všechny práce, prezentované na školním kole SOČ měly velice dobrou úroveň, zejména práce postupujících a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou práci. Soutěž byla, ostatně jako každý ročník veřejná.

  Doufáme, že zejména studenti nižších ročníků se zapojí do soutěže v příštím školním roce s výsledky své práce v některém z oborů SOČ, aby příští ročník byl v porovnání s letošním úspěšnějším a kvalitnějším.

  Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 6. 4. 2017 v Jičíně. Práce, které postoupily, mají velkou šanci na postup do krajského kola, které se bude konat 11. května v Hradci Králové a doufáme, že také do celostátního kola 16.-18. června 2017 v Boskovicích.

  2017 školní kolo SOČ 2017 školní kolo SOČ
 • 17.5.2016
  Správce

  Druhé místo Antonína Říhy v krajském kole studentské odborné činnosti 2016


  11. května 2016 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a garant celostátního kola SOČ PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia Mgr. Novák, asistentka radní pro školství Mgr. Šormové a vedoucí ŠZ DVPP Mgr. Dana Beráková. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.


  Naši školu reprezentovali v tomto kole čtyři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „ Tvorba učebních pomůcek“ Vlastimil Laloušek (I4 A) s prací – „Učební pomůcka k výuce databázových systémů“. V oboru „Informatika“ Ondřej Šimeček a Petr Hotovec, (I4A) s prací –  „Multiplatformní aplikace – Správa požadavků na opravu“ a Antonín Říha, (I2B) s prací – „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C#  s rozlišením ES – Hyper NEAT“. I v letošním ročníku byla v kategorii „Informatika“ značná konkurence. Všechny soutěžní práce měli velmi dobrou úroveň. O to víc nás těší velmi pěkné druhé místo Antonína Říhy a čtvrté místo Ondřeje Šimečka a Petra Hotovce. Práce Antonína Říhy byla porotou označena jako velmi kvalitní, a zařazena do licitačního řízení. To dává Antonínu Říhovi velké šance k postupu do celostátního kola.


  Oproti předchozím ročníkům měl letošní ročník soutěže poměrně silné obsazení v oboru „Tvorba učebních pomůcek“. V tomto oboru obsadil Vlastimil Laloušek se svojí prací páté místo.


  I když letošní ročník nebyl pro nás tak úspěšný jako loňský, patří velké poděkování všem zúčastněným studentům za jejich reprezentaci naši školy. Práce všech studentů, a tedy i našich, byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jejich práce. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným, a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme.


  Poděkování patří pedagogům Mgr. Ondřeji Kořínkovi a Janu Janečkovi za vzornou a obětavou přípravu studentů do všech kol soutěže.
   

  SOČ 2016 - kraj SOČ 2016 - kraj
  SOČ 2016 - kraj SOČ 2016 - kraj
 • 26.4.2016
  Správce

  Okresní kolo SOČ 2016

  Ve středu 20. dubna 2016 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing.Kunc, hodnotila 4 práce z oboru „Informatika“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ a „Historie“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.


  V oboru Informatika soutěžili Ondřej Šimeček a Petr Hotovec, třída I4A, s prací „Multiplatformní aplikace – Správa požadavků na opravu“. Obsadili 2. místo a postoupili do krajského kola. První místo, rovněž s postupem do krajského kola, obsadil Antonín Říha, I2B, s prací „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C# s rozlišením ES – Hyper NEAT“. Jeho práce byla označena porotou za velmi hodnotnou.


  V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ soutěžil Vlastimil Laloušek, I4B, s prací – Učební pomůcka k výuce databázových systémů a obsadil 1. místo. Komise doporučila jeho práci k postupu do krajského kola.


  V letošním okresním kole soutěže neměli naši studenti konkurenci z jiných škol. Ta se projeví až v krajském kole a bude proto nutné se na něj důkladně připravit. I když bylo okresní kolo SOČ početně málo zastoupené, o to kvalitnější byly soutěžní práce. Pro studenty naší školy bylo toto kolo úspěšné už proto, že všichni postupují do krajského kola. Všechny práce, prezentované našimi studenty na okresním kole soutěže SOČ byly výborné úrovně, což se ukázalo již ve školním kole a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří studentům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla studenty zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že výsledky budou inspirovat zejména mladší studenty k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 11. 5. 2016 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich studentů do celostátního kola 17. až 19. června v SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební 1023, Hradec Králové. 
   

  Okresní kolo SOČ 2016 Okresní kolo SOČ 2016
  Okresní kolo SOČ 2016  
 • 16.3.2016
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2016

   

  V pátek 11. března 2016 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Evžen Havlík, Ing. Zdeněk Zikeš, Mgr. Ondřej Kořínek a Jan Janeček měla hodnotit 6 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“ a „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“. Podle letošního postupového klíče mohly postoupit do okresního kola z každého oboru práce, které se umístí na prvních dvou místech.

  V oboru Informatika soutěžil tým Ondřej Šimeček a Petr Hotovec, oba I4A, s prací „Multiplatformní aplikace – Správa požadavků na opravu“ a Antonín Říha I2B s prací „Implementace NEAT a Hyper NEAT v jazyce C# s rozlišením ES – Hyper NEAT“. V této kategorii postoupili do okresního kola se svými pracemi jak tým Šimeček, Hotovec, tak i Antonín Říha. Zmiňovaný tým obsadil první místo, Antonín Říha pak místo druhé.

  V oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ byly do soutěže přihlášeny tři práce. Jakub Navrátil s prací „Aplikace matematických úloh ZŠ v programování“, Patrik Netolický s prací „Učební pomůcka k výuce číslicové techniky“ a Vlastimil Laloušek s prací “Učební pomůcka k výuce databázových systémů“, všichni z I4A. K postupu do okresního kola odborná komise doporučila práci Vlastimila Lalouška.

  Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly mimořádně dobrou úroveň, zejména práce v oboru informatika a je nutné poděkovat pedagogům, kteří žáky vedli, za jejich obětavou práci. Soutěž byla, ostatně jako každý ročník, veřejná.

  Doufáme, že zejména mladší žáci se zapojí do soutěže v příštím školním roce a přijdou prezentovat své koníčky a výsledky své práce v některém z oborů SOČ, aby příští ročník byl v porovnání s letošním naplněn větším počtem velmi kvalitních prací.

  Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 20. 4. 2016 v Jičíně. Věříme, že i letos postoupí některý z našich studentů do krajského kola, které se bude konat 13. května v Hradci Králové a také do celostátního kola rovněž v Hradci Králové.

   

 • 25.1.2016
  Správce

  VOŠ a SPŠ, JIČÍN
  VYPISUJE VII. ROČNÍK SOUTĚŽE VE STUDENTSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI (SOČ)


  Do soutěže se může přihlásit každý student naší školy, který se chce pochlubit výsledky své práce, který chce spolužáky a učitele seznámit se svým koníčkem a ukázat nám všem, že v naší škole máme nadané studenty.
  Podrobné informace o soutěži naleznete na stránkách www.soc.cz. Ochotně je rovněž podá Ing. Zikeš – strojní oddělení, u kterého se můžete do soutěže přihlásit.


  Přihlášku můžete podat ústně nebo písemně na adresu: zikes@vos-sps-jicin.cz. Je třeba v ní uvést: jméno, třídu a název práce. Podle zvolené náplně bude práce zařazena do příslušné kategorie, ve které bude prezentována jak ve školní přehlídce, tak i v okresní nebo krajské přehlídce (pokud daná práce postoupí). Soutěžní obory je možné si rovněž vyhledat na www.soc.cz.


  Školní přehlídka SOČ se bude konat 11. března 2016. Termín okresního kola byl stanoven na 20. dubna 2016. Krajské kolo by se mělo konat 13. května 2016. Zpracované práce předají účastníci SOČ nejdéle 14 dní před vyhlášeným termínem školního kola Ing. Zikešovi. Návod na formu jejich zpracování naleznete na www.soc.cz. Při přihlášení je nutné vyplnit na stránkách SOČ alespoň oddíl A a před odevzdáním práce i oddíl B. Jako garanta soutěže uvádějte Ing. Zikeše. Elektronický formulář pro přihlášení do soutěže bude na www.soc.cz otevřen lednu 2016.


  Na studiu – účet „U“, složka „Soc“ najdete další informace, které budou průběžně doplňovány a to včetně výsledků jednotlivých kol. Najdete zde rovněž náměty na práce. Zájemci o zpracování těchto témat se mohou přihlásit u Ing. Zikeše.


  Zejména studenty 3. ročníků upozorňujeme na to, že práce prezentovaná v SOČ může pokračovat jako individuální praktická maturitní práce ve 4. ročníku. Studenti 4. ročníků se mohou zúčastnit této soutěže s pracemi dlouhodobé praktické maturitní práce.V loňském ročníku dosáhla naše škola velmi dobrých výsledků. Doufáme, že se nenecháte zahanbit, přihlásíte se do soutěže a dosáhnete minimálně stejně dobrých výsledků jako účastníci minulého ročníku. Je to pro vás i příležitost vyzkoušet si prezentaci své vlastní práce před odbornou porotou.

  Za organizátory: Ing. Zikeš
   

 • 14.5.2015
  Správce

  Mimořádně úspěšný ročník SOČ pro naši školu – obsadili jsme první místa ve třech kategoriích krajského kola


  12. května 2015 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a ředitel gymnázia Mgr. Novák. Tohoto aktu se rovněž zúčastnila radní pro školství Mgr. Šormová, člen ústřední komise SOČ za Královéhradecký kraj PaedDr. Pavel Jankovský a vedoucí ŠZ DVPP Mgr. Dana Beráková. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a předsedové a členové odborných hodnotitelských komisí.


  Naši školu reprezentovalo v tomto kole devět studentů, kteří postoupili z okresního kola. V oboru Fyzika Tomáš Myslivec (EA4) a Jaromír Patočka (SM4), v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Jiří Kulich (EA4), v oboru Tvorba učebních pomůcek Daniel Zelenka (EA4) a Tomáš Blažek (SM4), v oboru Informatika Mojmír Křížek (I4B) a Vojtěch Sajdl spolu s Filipem Musalem (oba I4A). I v letošním ročníku byla poměrně silně zastoupena kategorie Informatika, tak že konkurence zde byla značná. Můžeme proto první místo Mojmíra Křížka s prací „Monitoring textilního provozu“ a druhé místo Vojtěcha Sajdla a Filipa Musala s prací „Vytvoření sociální sítě“, považovat za velký úspěch. Mojmír Křížek si svým umístěním zajistil postup do celostátního kola SOČ. Poměrně značná konkurence byla i v oboru Tvorba učebních pomůcek, ve kterém se Daniel Zelenka s prací „Třídicí linka“ umístil na prvním místě a Tomáš Blažek s prací „Robotická ruka“ na místě třetím. Daniel Zelenka rovněž postupuje do celostátního kola. Dalším úspěchem našich soutěžících v krajském kole bylo i umístění Martina Soukupa na prvním místě ve své kategorii s prací „Monitorování zkušebního stroje“. Stal se tak našim dalším postupujícím do celostátního kola této soutěže. V oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Jiří Kulich obsadil velmi pěkné druhé místo s prací: “Automatizovaný pojezd fotoaparátu pro časosběrný záběr“. V oboru Fyzika jsme nebyli již tak úspěšní. Hlavní vliv na toto umístění měla hodnotitelská komise, která označila práce jako špatně zařazené do oboru. Znamenalo to pak umístění Tomáše Myslivce s prací: „Měřič slunečního záření a UV záření“ na pátém a Jaromíra Patočku s prací: „Regulátor vlhkosti“ na šestém místě. I přesto byl letošní ročník pro studenty naší školy mimořádně úspěšný, o čemž svědčí postup do celostátního kola ve třech kategoriích z pěti, ve kterých jsme soutěžili.


  Za dosažené výsledky a vzornou reprezentaci naši školy patří velké poděkování všem zúčastněným studentům, ať již bylo jejich umístění jakékoliv. Práce našich studentů byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jak jejich práce, tak i práce pedagogů, kteří jim pomáhali. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a těm, kteří postupují do celostátního kola soutěže, přejeme přední umístění a budeme jim držet palce. Doufáme, že výsledky budou inspirací mladším kolegům našich soutěžících, k zapojení do této soutěže, abychom v příštím ročníku SOČ dosáhli stejného úspěchu jako letos.
   

  SOČ SOČ
  SOČ SOČ
  SOČ SOČ
  SOČ SOČ
  SOČ
 • 23.4.2015
  Správce

  Okresní kolo Studentské odborné činnosti 2015


  Z devíti prací našich žáků postoupilo do krajského kola osm z nich. Navíc práce Mojmíra Křížka ze třídy I4B „Monitoring textilního provozu“ byla označena porotou za nejhodnotnější práci okresního kola.

  V pondělí 20. dubna 2015 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo Studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Kunc, hodnotila 15 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Fyzika“, „Ochrana životního prostředí“, „Pedagogika“ a „Historie“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.


  V obru „ Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ soutěžili za naši školu Jiří Kulich (třída EA4) s prací: „Automatizovaný pojezd fotoaparátu pro časosběrný záběr“ a Roman Auersvald (třída I4A) s prací: „Stavba kvadrokoptéry“. V této kategorii obsadil Jiří Kulich 2. místo a postoupil do krajského kola. Roman Auersvald skončil na třetím, nepostupovém místě.


  V oboru Informatika soutěžili Filip Musal a Vojtěch Sajdl (třída I4A) s prací „Vytvoření sociální sítě“, obsadili 2. místo a postoupili do krajského kola. První místo, rovněž s postupem do krajského kola, obsadil Mojmír Křížek s prací „Monitoring textilního provozu“ (třída I4B). Jeho práce byla označena porotou za nejhodnotnější práci okresního kola.
   

  V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ soutěžil Daniel Zelenka (třída EA4) s prací „Třídicí linka“. Obsadil 1. místo a komise doporučila jeho práci k postupu do krajského kola. I jeho práce byla porotou vysoce hodnocena. Druhé místo obsadil Tomáš Blažek (třída SM4) s prací „Robotická ruka“. I on postupuje do krajského kola SOČ.


  Z oboru Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design postoupil se svou prací: „Monitorování zkušebního stroje“ Martin Soukup (třída EA4), který obsadil 1. místo s postupem do krajského kola.


  V oboru Fyzika jsme měli z naší školy dva soutěžící. Tomáš Myslivec (třída EA4) obsadil 1. místo s prací „Měřič slunečního záření a UV záření“. Druhé místo pak obsadil Jaromír Patočka (třída SM4) s prací „Regulátor vlhkosti“. Oba soutěžící postupuji do krajského kola SOČ.


  Letošní okresní kolo soutěže bylo pro studenty naší školy velice úspěšné, o čemž svědčí i ta skutečnost, že z devíti prací postoupilo osm do krajského kola. Všechny práce, prezentované našimi studenty na okresním kole soutěže SOČ byly velmi dobré úrovně, což se ukázalo již ve školním kole a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří studentům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla studenty zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že výsledky budou inspirovat zejména mladší studenty k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 12. 5. 2015 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich studentů do celostátního kola.
   

  soc2 soc2
  soc2 soc2
 • 19.3.2015
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2015

   

  V pátek 13. března 2015 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Havlík, Ing. Zikeš, Ing. Pokorný a Mgr. Kořínek hodnotila 10 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“, „Strojírenství“ a „Fyzika“. Z každého oboru mohla postoupit do okresního kola jedna nejlepší práce. Vzhledem k mimořádné kvalitě prezentovaných prací doporučila komise k postupu práce umístěné na prvních dvou místech.


  V obru Elektronika soutěžili Jiří Kulich (třída EA4) s prací: “Automatizovaný lineární pojezd fotoaparátu pro časoměrný záběr“, Auersvald Roman (třída I4A) s prací „Stavba kvadrokoptéry“ a Vít Dohnal s prací „Inteligentní automobil“ (třída SM4). Do okresního kola postoupil Jří Kulich a Roman Auersvald.


  V oboru Informatika soutěžil Filip Musal a Vojtěch Sajdl (oba třída I4A) s prací:“Vytvoření sociální sítě“ a Mojmír Knížek (třída I4B) s prací „Monitoring textilního provozu“. V této kategorii postoupili do okresního kola se svými pracemi jak Filip Musal a Vojtěch Sajdl, tak i Mojmír Knížek.


  Jedinou prací v oboru „Strojírenství“ byla soutěžní práce Martina Soukupa (třída EA4): “Monitorování zkušebního stroje“. I tuto prací odborná komise doporučila k postupu do okresního kola.


  Z oboru Fyzika postoupil se svou prací: „Měřič ÚV záření a slunečního záření“ Tomáš Myslivec (třída EA4) a Jaromír Patočka (třída SM4) s prací „Regulace vlhkosti“.


  Obor „Učební pomůcky“ byl zastoupen pracemi Daniela Zelenky: „Třídicí linka - PLC“ a Tomáše Blažka: „Robotická ruka“. Obě tyto práce postoupily do okresního kola.


  Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly mimořádně dobrou úroveň a je nutné poděkovat všem pedagogům, kteří studenty vedli za jejich obětavou práci. Soutěž byla veřejná, ale jen málo studentů využilo tuto příležitost k tomu, aby se přišli podívat, jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že zejména mladší studenty budou výsledky letošního kola inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 20. 4. 2015 v Jičíně. Doufáme, že i letos postoupí některý z našich studentů do krajského kola, které se bude konat 12. května v Hradci Králové a také do celostátního kola v Praze.

   

  SOČ 2015 SOČ 2015
  SOČ 2015 SOČ 2015
  SOČ 2015 SOČ 2015
 • 15.5.2014
  Správce

  Krajské kolo Studentské odborné činnosti 2014

   

  12. května 2014 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové krajské kolo studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a ředitel gymnazia Mgr. Novák. Tohoto aktu se rovněž zúčastnila radní pro školství Mgr. Šormová, člen ústřední komise SOČ za Královéhradecký kraj PaedDr. Pavel Jankovský a vedoucí ŠZ DVPP Mgr. Dana Beráková. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.


  Naši školu reprezentovali v tomto kole čtyři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru Fyzika Kamil Mádle (EA 4), v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Dominik Paulů (EA 4), v oboru Tvorba učebních pomůcek Martin Rusek ( I4A ) a v oboru Informatika Michal Klacík I4A). V letošním ročníku byla početně nejvíce zastoupena kategorie Informatika a tedy i konkurence zde byla značná. Můžeme proto šesté místo Michala Klacíka považovat za úspěch. Poměrně značná konkurence byla i v oboru Fyzika, ve kterém se Kamil Mádle umístil na šestém místě. Oproti předchozím ročníkům měl letošní ročník soutěže poměrně silné obsazení v oboru Tvorba učebních pomůcek. V tomto oboru obsadil Michal Rusek se svojí prací sedmé místo. Největšího úspěchu dosáhl se svojí prací „Absolutní snímač úhlu natočení“ v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Dominik Paulů, který obsadil druhé místo. V letošním ročníku se tedy žádnému našemu studentovi nepodařilo vybojovat postup do celostátního kola SOČ.


  I když letošní ročník nebyl pro nás tak úspěšný jako loňský, patří velké poděkování všem zúčastněným studentům za jejich reprezentaci naši školy. Práce všech studentů, a tedy i našich, byly porotci hodnoceny jako velice dobré a to je velkým oceněním jak jejich práce, tak i práce pedagogů, kteří jim pomáhali. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a doufáme, že budou inspirací mladším kolegům, abychom v příštím ročníku SOČ dosáhli alespoň takových výsledků jako letos.


  Ing. Zdeněk Zikeš
   

  SOČ SOČ
  SOČ SOČ
 • 11.3.2014
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2014

   

  V pátek 7. března 2014 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Ing. Havlík, Ing. Zikeš, Ing. Pokorný a Mgr. Vaníček hodnotila 10 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Robotika“ a „Fyzika“. Z každého oboru mohla postoupit do okresního kola jedna nejlepší práce.


  V obru Elektronika soutěžili Kamil Mádle (třída EA 4) s prací: “Chladicí box s Peltierovými články“ a dvojice Čestmír Škréta, Mojmír Knížek (třída I3 B) s prací „Cyklistický trenažer“. Do okresního kola postoupil Kamil Mádle.
  V oboru Informatika soutěžil Michal Klacík (třída I4A) s prací:“Tvorba počítačové hry s důrazem na vývoj umělé inteligence“ a Adam Valenta (třída I4B) s prací „Vývoj aplikace pro Android“. V této kategorii postoupil do okresního kola se svojí prací Michal Klacík.


  Jedinou prací v oboru Tvorba učebních pomůcek byla soutěžní práce Martina Ruska (třída I4A): “Výukový materiál pro HTML 5 a CSS 3“. I tuto prací odborná komise doporučila k postupu do okresního kola.


  Z oboru Fyzika postoupil se svou prací: „Absolutní snímač úhlu natočení“ Dominik Paulů (třída EA4).
  Obor „Robotika“ byl zastoupen pracemi Tomáše Kučery: „Robot na pásovém podvozku“, Matěje Kleina: „Chodící robot“, Jakuba Košťáka: „Solární formule“ a Romana Voldána: „Robotický fotbalista“. Z těchto prací zvítězila a do okresního kola postoupila práce Tomáše Kučery.


  Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly velmi dobrou úroveň a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou práci. Soutěž byla veřejná a mnozí studenti se přišli podívat, jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že zejména mladší studenty bude toto letošní kolo inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 7. 4. 2014 v Jičíně. Doufáme, že i letos postoupí některý z našich studentů do krajského kola, které se bude konat 12. května2014 v Hradci Králové a také do celostátního kola v Plzni.
   

 • 3.5.2013
  Správce

  Krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti 2013


  Krajské kolo se uskutečnilo se 30. dubna 2013 tentokrát v gymnáziu J. K. Tyla Hradec Králové. Slavnostní zahájení soutěže v aule školy provedl její ředitel Mgr. Novák. Tohoto aktu se rovněž zúčastnila radní pro školství Mgr. Šormová a vedoucí odboru školství kraje JUDr. Šulcová. Přítomni byli rovněž zástupci sponzora a členové odborných hodnotitelských komisí.


  Naši školu reprezentovalo pět studentů ve třech soutěžních oborech. Ve velké konkurenci středoškoláků Královéhradeckého kraje byli soutěžící z naší školy velice úspěšní. Výrazného úspěchu dosáhl v oboru „Informatika“, kde bylo nejvíce soutěžících a tedy velká konkurence, Matěj Řehák (I4A) s prací „Regulace vytápění pomocí mikroprocesorové techniky“, který obsadil 1. místo a postoupil tak do celostátního kola v Brně. Výsledek je o to cennější, že práce Matěje Řeháka byla lepší než práce studentů SŠ aplikované kybernetiky. Druhým soutěžícím v tomto oboru byl Tomáš Biheler (I4 A), který obsadil 7. místo. Rovněž v oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ dosáhl nejvyššího ohodnocení a tím i 1. místa David Novotný (EA4) s prací „Analogový robot“. Také on postupuje do celostátního kola SOČ. I jeho práce měla lepší úroveň než práce studentů SŠ aplikované kybernetiky. V oboru „Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“ soutěžili Ondřej Lemberk a Vít Šanda (oba I4 B), kteří se umístili na velmi pěkném 4. místě.


  Všem studentům, kteří se zúčastnili krajského kola, gratulujeme a postupujícím přejeme, aby jejich práce „zabodovala“ i v náročné celorepublikové konkurenci. Poděkování patří i těm pedagogům naší školy, kteří soutěžícím studentům v jejich práci pomáhali odbornou radou.
   

     
     
     
     
     

   

 • 29.4.2013
  Správce

  Okresní kolo studentské odborné činnosti 2013.

   

  V pátek 19. dubna 2013 se v prostorách DVPP Jičín,Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Mgr.Lüftnerová, Ing.Kunc a Ing.Zikeš hodnotila 8 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“, Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, „Stavebnictví, architektura a design interiérů“ a Fyzika. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.


  V oboru Elektronika soutěžili David Novotný (třída EA 4) s prací:“Analogový robot“ a Ludvík Saska (třída EA 4) s prací:“Digitálně nastavitelný zdroj 0-29,9 V/3 A “ . Z této kategorie postoupili do krajského kola oba soutěžící s tím, že David Novotný obsadil první a Ludvík Saska druhé místo.


  V oboru Informatika soutěžil Tomáš Biheler (třída I 4A) s prací:“Tvorba aplikace pro školní informační panel v pokročilém program. jazyce“. A ten také postoupil do krajského kola.


  V oboru Strojírenství soutěžil Jakub Hůlek (třída EA 4) s prací :“Polohování pákového servopohonu. I jeho práce postupuje do krajského kola.


  V oboru Problematika volného času soutěžili jako jediní Ondřej Lemberk a Vít Šanda (třída I4 B) s prací:“Dokumentarní video“ . I oni dostali šanci postoupit do krajského kola s tím, že svoji práci doplní o informace z průzkumu dat a video přiloží k práci.


  Jedinou prací byla rovněž i soutěžní práce Matěje Řeháka (třída I4 A):“Regulace vytápění pomocí mikroprocesorové techniky“ v oboru „Stavebnictví“. I tuto prací odborná komise doporučila k postupu do krajského kola. Komise konstatovala, že tato práce nepatří do deklarovaného oboru a přeřadila ji pro krajskou soutěž do oboru „Informatika“.


  V oboru Tvorba učebních pomůcek soutěžil Ladislav Bíba s prací: „Generátor funkcí, řízený mikroprocesorem“ (třída ES 4). Tuto práci komise nedoporučila k postupu do krajského kola vzhledem k tomu, že soutěžící vložil do práce oproti ostatním účastníkům okresní soutěže málo své vlastní práce.


  Z oboru Fyzika postoupil se svou prací: „Meteostanice“ Michal Rychlý (třída EA 4).


  Všechny práce, prezentované na okresním kole soutěže SOČ měly velmi dobrou úroveň, což jsme konstatovali již na školním kole a zcela určitě si postup do krajského kola zaslouží. Je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli za jejich obětavou práci, která přinesla i v okresním kole své ovoce . Soutěž byla veřejná , ale bohužel se nikdo ze studentů nepřišel podívat jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že výsledky budou zejména mladší studenty inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 30.4.2013 v budově Gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce postoupí některý z našich studentů do celostátního kola v Brně.
   

     
     
     
     

   

 • 22.3.2013
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2013

   

  V pondělí 18. března 2013 se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Mgr. Poláková, Ing. Havlík, Ing. Zikeš, Ing. Blažek, Ing. Vik a p. Pour hodnotila 12 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, „Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“, Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, „Stavebnictví, architektura a design interiérů“ a Fyzika. Z každého oboru mohla postoupit do okresního kola jedna nejlepší práce.


  V obru Elektronika soutěžili David Novotný (třída EA4) s prací: “Analogový robot“ a Ludvík Saska (třída EA4) s prací: “Digitálně nastavitelný zdroj 0-29,9 V/3 A “ . Z této kategorie postoupil do okresního kola se svou prací student David Novotný. Komise doporučila požádat o postup i pro Ludvíka Sasku vzhledem ke kvalitě práce.


  V oboru Informatika soutěžil Tomáš Biheler (třída I4A) s prací: “Tvorba aplikace pro školní informační panel v pokročilém program. jazyce“. A ten také postoupil do okresního kola.
  V oboru Strojírenství soutěžil Jakub Hůlek (třída EA4) s prací : “Polohování pákového servopohonu“. I jeho práce postupuje do okresního kola.


  V oboru Problematika volného času soutěžili jako jediní Ondřej Lemberk a Vít Šanda (třída I4B) s prací: “Dokumentarní video“ a tím dostali šanci postoupit do okresního kola.
  Jedinou prací byla rovněž i soutěžní práce Matěje Řeháka (třída I4 A): “Regulace vytápění pomocí mikroprocesorové techniky“ v oboru Stavebnictví. I tuto práci odborná komise doporučila k postupu do okresního kola. V oboru Tvorba učebních pomůcek soutěžili: Jakub Čada s prací: „NF Wobbler 10-100 Hz“, Jiří Hlušička rovněž s prací: „NF Wobbler 10-100 Hz“, Radek Pilař s prací: „Nízkofrekvenční výkonový zesilovač“, Radek Vagenknecht s prací: „Laboratorní zdroj 0-30 V,2 – 3 mA“ a Ladislav Bíba s prací: „Generátor funkcí, řízený mikroprocesorem“ (všichni třída ES4). Z této kategorie postoupil do okresního kola Ladislav Bíba. Z oboru Fyzika postoupil se svou prací: „Meteostanice“ Michal Rychlý (třída EA4).
  Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly velmi dobrou úroveň a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli za jejich obětavou práci. Soutěž byla veřejná a mnozí studenti se přišli podívat, jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že zejména mladší studenty bude toto letošní kolo inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 19.4.2013 v Jičíně. Doufáme, že i letos postoupí některý z našich studentů do krajského kola, které se bude konat 15. května v Hradci Králové a také do celostátního kola v Brně. 

     
     
     
     
     
     

   

 • 25.6.2012
  Správce

  Vítězové krajského kola SOČ v oboru Informatika absolventi R. Strnad a P. Hazdra prezentovali svou webovou hru Swords of Destiny v celostátním kole SOČ, které se konalo 15. – 17. 6. 2012 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Ve velké konkurenci prací s různou obtížností, chytrými nápady nebo praktickými aplikacemi ocenila porota práci Radka a Petra devátým místem. Oběma řešitelům blahopřejeme a přejeme jim v dalším studiu mnoho štěstí.


  Do hry si můžete zapojit i vy na http://www.swordsofdestiny.cz/
   

 • 14.5.2012
  Správce

  Krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti 2012


  se uskutečnilo 10. května 2012 jako každoročně v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové za účasti sponzorů a členů odborných komisí.


  Naši školu úspěšně reprezentovalo v krajském kole osm studentů. V konkurenci středoškoláků Královéhradeckého kraje byli všichni naši studenti oceněni.


  1. místo – obor Informatika – Radek Strnad a Petr Hazdra
  2. až 3. místo - obor Teorie kultury a umění – Petr Binhak
  3. místo – obor Strojírenství – Marek Kejklíček a Petr Hrdlička
  3. místo – obor Sociologie – L. Šebela, Michal Antoš, J. Pokorný
   

  Vítězové R. Strnad a P. Hazdra, studenti třídy P4, si svou webovou hrou Swords of Destiny zajistili také postup do celostátního kola, které se koná 15. – 17. 6. 2012 na Gymnáziu v Kutné Hoře.
   

  Všem úspěšným studentům gratulujeme a postupujícím přejeme, aby jejich práce „zabodovala“ i v náročné celorepublikové konkurenci.
   

     
     
     
     

   

 • 11.4.2012
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti 2012.

   

  V pondělí 2. dubna se na naší škole konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Odborná komise ve složení Mgr.Poláková, Ing.Havlík, Ing.Zikeš, Ing.Zajac, Ing.Vik a Mgr.Vaníček hodnotila 8 prací z oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Informatika“, „Strojírenství, hutnictví doprava a průmyslový design“, Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“ a „Teorie kultury, umění a umělecké tvorby“. Z každého oboru mohla postoupit do dalšího kola, a tím bylo vzhledem k nekonání okresního kola v Jičíně kolo krajské, jedna nejlepší práce.


  V obru Elektronika soutěžili Jan Šír (třída M4) s prací:“Aplikace bezdotykových snímačů pro řízení výtahu“, Zdeněk Rydval (třída M4) s prací:“Inteligentní elektroinstalace“ a Jan Soukup (třída P4) s prací:“Měření bezdotykového snímače“. Z této kategorie postoupil do krajského kola se svou prací student Jan Šír.


  V oboru Informatika soutěžili Milan Vostrý (třída IT 4A) s prací:“Vinotéka pro iPad“ a Radek Strnad a Petr Hazdra (třída P 4) s prací:“Swords of destiny“. Do krajského kola postoupili Radek Strnad a Petr Hazdra.


  V oboru Strojírenství soutěžili pouze Marek Kejklíček a Petr Hrdlička s prací :“Lis na brikety“ a jako jediní soutěžící v tomto oboru tak postoupili do kraje.


  V oboru Sociologie soutěžili jako jediní Lukáš Šebela, Michal Antoš a Josef Pokorný s prací:“Myslet nebolí“ a tím dostali šanci postoupit do krajského kola.


  Jedinou prací byla rovněž i soutěžní práce Petra Binhaka:“Kreslení pravou hemisférou dle Dr.Betty Edwards“ v oboru Umělecká tvorba. I tuto prací odborná komise doporučila k postupu do krajského kola.


  Všechny práce, prezentované na školním kole soutěže SOČ měly velmi dobrou úroveň a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli za jejich obětavou práci. Soutěž byla veřejná a mnozí studenti se přišli podívat, jak jejich spolužáci dovedou prodat výsledky své práce. Doufáme, že zejména mladší studenty bude toto letošní kolo inspirovat k účasti na soutěži v příštím školním roce.


  Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 10.5.2012 v Hradci Králové. Doufáme, že i letos postoupí některý z našich studentů do celostátního kola, které se bude konat 15. až 17. června v Kutné Hoře.

   

 • 18.5.2011
  Správce

  Studentská odborná činnost na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Jičín.

   

  I v tomto školním roce se naše škola zúčastnila 33. ročníku „Studetské odborné činnosti“. Do školního kola se přihlásilo 17 studentů, kteří soutěžili v šesti kategoriích. Školní kolo proběhlo dvoukolově ve dnech 9.4 a 15.4. 2011. Odborná komise, složená z pedagogů naší školy vyhodnotila nejlepší práce z jednotlivých oborů a ty pak postoupily do krajského kola soutěže. Toto kolo se kolnalo 12.5.2011 v Domě dětí a mládeže Hradec Králové. Naši školu zde reprezentovalo 6 studentů ve čtyřech kategoriích.


  V kategorii „Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie“ Petr Tauchman s prací „Pneumaticko – elektrický převodník“. V kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ Jakub Brendl s prací „Zlepšování kvality regulace u nespojitě řízených technologických procesů“ a Vojtěch Skřivánek s prací „Devítipásmový ekvalizér s indikátorem buzení“. V kategorii „Informatika“ prezentovali svoji práci „Nástroj pro měření útlumových charakteristik, osciloskop a generátor“ Ondřej Janata a Lukáš Neoproud. V oboru „Fyzika“ nás zastupoval Martin Vít s prací „Dynamické vlastnosti automobilového tlumiče“.


  Práce hodnotily odborné komise, složené z odborníků z praxe a pracovníků Domu dětí a mládeže. Tyto komise hodnotily vždy několik oborů.


  Obhajoby studentských prací probíhaly tak, že nejprve studenti stručně prezentovali řešení své práce a její případné pokračování do budoucna. V další části obhajoby pak porota a přítomní mohli řešitelům klást otázky.


  V letošním ročníku obstáli naši studenti velmi dobře, o čemž svědčí i výsledné umístění. V kategorii „Informatika“ obsadili Ondřej Janata a Lukáš Neoproud 1. místo a postoupili tak do celostátního kola SOČ . V kategorii „Fyzika“ jsme obsadili 1. místo Martinem Vítem, který tak rovněž postoupil do celorepublikového kola. Petr Tauchman obsadil se svojí prací 4. místo, Vojtěch Skřivánek 5. místo a Jakub Brendl 6. místo.


  Úspěchem v letošním ročník krajského kola jsme tak navázali na velmi dobrý výsledek v loňském ročníku, ve kterém rovněž dva naši studenti postoupili do celorepublikového kola.


  Všem účastníkům krajského kola gratulujeme k umístění a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Postupujícím do celostátního kola pak přejeme co nejlepší umístění.
   

   

     
     
 • 16.6.2010
  Ing. Vladimír Vik

  Vynikající výsledek v celostátní přehlídce SOČ


  Ve dnech 11. až 13. června proběhlo v Chrudimi celostátní kolo studentské odborné činnosti, do kterého se nominovali předchozím umístěním v krajském kole naši studenti Vojtěch Drbohlav a David Novotný. V kategorii „Tvorba učebních pomůcek“ Vojtěch Drbohlav s prací „Mikroprocesorový výukový systém“ obsadil vynikající 2.místo ze šestnácti účastníků. I druhý z našich zástupců David Novotný obstál velice dobře, protože v kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ s prací „Autonomní robot s možností bluetooth spojení s PC“ obsadil 4. místo z patnácti soutěžících.
   

  Za příkladnou reprezentaci školy oběma našim zástupcům v celostátní přehlídce studentské odborné činnosti děkujeme a věříme, že získané znalosti a zkušenosti uplatní i v dalším studiu.

   

  Kompletní výsledky jsou ke stažení zde: http://www.sspst-chrudim.cz/file.php?nid=3471&oid=1845026

   

   

  V.Vik

 • 13.5.2010
  Správce

  V. Drbohlav a D. Novotný postoupili do celostátního kola SOČ

   

  10. 5. 2010 se v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové konalo krajské kolo studentské odborné činnosti. Naši školu v tomto kole reprezentovalo ve čtyřech kategoriích šest studentů.

   

  V kategorii „Tvorba učebních pomůcek“ Vojtěch Drbohlav s prací – „Mikroprocesorový výukový systém“. V kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ David Novotný s prací – „Autonomní robot s možností bluetooth spojení s PC“, Bruno Schinkmann – s prací „Aplikace bezdotykových snímačů“ a Michal Šolc – s prací „Regulace otáček motoru“. V kategorii „Informatika“ prezentoval svoji práci „Nástroj pro kreslení a vizuální simulaci vývojových diagramů“ Miroslav Voda. V oboru „Strojírenství“ nás zastupoval Martin Vancl – s prací „Návod na implementaci a komplexní využívání SW – TDS Technik, kusovníku a šablon výkresových dokumentů v SW – Solid Edge ST“.

   

  Práce hodnotily odborné komise, složené z odborníků z praxe a pracovníků Domu dětí a mládeže. Tyto komise hodnotily vždy několik oborů.


  Obhajoby studentských prací probíhaly tak, že nejprve studenti stručně prezentovali řešení své práce a její případné pokračování do budoucna. V další části obhajoby pak porota a přítomní mohli řešitelům klást otázky.


  V letošním ročníku obstáli naši studenti velmi dobře, o čemž svědčí i výsledné umístění. V kategorii„Tvorba učebních pomůcek“ obsadil Vojtěch Drbohlav 1. místo a postoupil tak do celostátního kola SOČ. V kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ obsadil 1. místo David Novotný, který tak rovněž postoupil do celorepublikového kola a 2. místo Bruno Schinkmann, Michal Šolc skončil na 4. místě. David Novotný obdržel i cenu poroty za nejlepší práci v hodnocených kategoriích. V Kategorii „Informatika“ se Miroslav Voda umístil na druhém místě. První místo v kategorii „Strojírenství“ nám uniklo jen díky náhlé zdravotní indispozici Martina Vancla, který nemohl dokončit prezentaci své práce.


  Letošní ročník krajského kola byl pro naše studenty velice úspěšný a splnil naše přání z loňského roku, probojovat se do celostátního kola.


  Všem účastníkům krajského kola gratulujeme k umístění a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Postupujícím do celostátního kola pak přejeme co nejlepší umístění.
   

   

 • 9.4.2010
  Správce

  Školní kolo studentské odborné činnosti – březen 2010

   

  Tak jako v loňském roce i v letošním školním roce bylo na naší škole uspořádáno 25. 3. 2010 školní kolo studentské odborné činnosti. Do soutěže se původně přihlásilo se svými pracemi 13 studentů. Někteří z nich však nezvládli dokončit své práce v termínu a nezúčastnili se soutěže. Své práce tak představilo 8 studentů. Jejich prezentace byla zahájena v 8,00 hod. v demonstrační učebně elektrooddělení. Soutěžilo se v pěti kategoriích:

   

    - informatika
    - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
    - elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
    - automatizace
    - robotika

   

  Z každé kategorie mohla postoupit do dalšího kola nejlepší práce. Úroveň některých prací byla však tak vysoká, že bylo rozhodnuto umožnit prezentovat tyto práce v dalším kole soutěže i když bylo porušeno pravidlo postupu pouze jedné práce. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nekoná v Jičíně okresní kolo SOČ, postupují autoři nejlepších prací přímo do krajského kola, které se bude konat 10. 5. 2010 v Hradci Králové.

  Studenti prezentovali výsledky své práce ústně, písemnou zprávou a předvedením navržených zařízení v činnosti. Mohli si tak sami na sobě vyzkoušet jak dovedou obhájit výsledky své práce na veřejnosti. Tato zkušenost spolu se zkušenostmi, které získali zúčastnění studenti při realizaci vlastních nápadů je jistě velkým přínosem pro jejich budoucí povolání.
  Předvedené práce hodnotila pětičlenná hodnotitelská komise, která vybrala jako nejlepší tyto práce:

   

    - v oboru Informatika – Voda Vojtěch, P4A s prací „Vizuální simulace vývojových diagramů“,
    - v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie – Drbohlav Vojtěch, P4A s prací „Mikroprocesový výukový systém“ a Vancl Martin, S4A s prací „Návod na implementaci a komplexní využíváni SW – TDS Technik, kusovníku a šablon výkresových dokumentů v SW Solid Edge“,
    - v oboru Automatizace – Šinkman Bruno, M4 s prací „Aplikace bezdotykového snímače“ a Šolc Michal, M4 s prací „Regulace otáček motoru“,
    - v oboru Robotika – Novotný David, ET1 s prací „Autonomní robot“.

   

  Všem postupujícím gratulujeme a přejeme úspěch i v krajském kole.

  Z. Zikeš

       

   

 • 13.5.2009
  Správce

  Krajské kolo studentské odborné činnosti.

   

  Dne 30. 4 2009 se v Domě dětí a mládeže v Hradci králové konalo krajské kolo studentské odborné činnosti. Naší školu v tomto kole reprezentovali ve třech oborech čtyři studenti.


  V oboru Tvorba učebních pomůcek - Tomáš Rolenec E4 s laboratorním zdrojem a Pavel Svoboda S 3B s přístrojem na měření tažných a tlačných pružin.


  V oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace nás reprezentoval Michal Šolce E4 s časomírou pro hasičské soutěže. V oboru Informatika prezentoval svoji práci Bezdiskové stanice na Ubuntu Linuxu Martin Vancl S3A.


  Práce hodnotily odborné komise, složené z odborníků z praxe a pracovníků Domu dětí a mládeže. Tyto komise hodnotily vždy několik oborů najednou.
  Obhajoby studentských prací probíhaly tak, že nejprve studenti stručně přítomné seznámily s průběhem řešení své práce a jak v ní hodlají pokračovat do budoucna, a v další části obhajoby pak porota a přítomní mohli řešitelům klást otázky.


  Všichni naši studenti obstáli dobře, o čemž svědčí i výsledné umístění. V kategorii Tvorba učebních pomůcek jsme obsadili 4. místo Pavlem Svobodou a 5. místo Tomášem Rolencem. V kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace jsme obsadili 2. místo Michalem Šolcem a jeho prací. Konečně v oboru Informatika obsadil Martin Vancl se svoji prací rovněž druhé místo.


  Protože jsme se této soutěže zúčastnili v letošním školním roce poprvé, jsme s výsledky našich studentů velice spokojeni a doufáme, že příští rok se probojujeme až do celostátního kola.


  Všem účastníkům krajského kola gratulujeme k umístění.

   


   

 • 2.4.2009
  Ing. Zdeněk Zikeš

  Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti

   

  V letošním školním roce se poprvé na naší škole konalo dne 27. 4. 2009 školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Prezentace deseti přihlášených prací byla zahájena v 8 hod. ve speciální učebně strojního oddělení. Soutěžilo se ve třech kategoriích :
  - informatika
  - tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  - elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

   


  Z každé kategorie mohly postoupit do dalšího kola dvě nejlepší práce. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nekoná v Jičíně okresní kolo SOČ, postupují autoři nejlepších prací přímo do krajského kola, které se bude konat 30. 4. 2009 v Hradci Králové.
  Žáci prezentovali výsledky své práce ústně, písemnou zprávou a předvedením navržených zařízení v činnosti. Mohli si tak sami na sobě vyzkoušet jak dovedou prezentovat výsledky své práce na veřejnosti. Tato zkušenost spolu se zkušenostmi, které získali zúčastnění studenti při realizaci vlastních nápadů je jistě velkým přínosem pro jejich budoucí povolání.
   

  Předvedené práce hodnotila šestičlenná hodnotitelská komise, která vybrala jako nejlepší tyto práce:
  - v oboru Informatika práci Martina Vancla S3A – Bezdiskové stanice na Ubuntu Linuxu
  - v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie práci Pavla Svobody S3B – Přístroj na měření pružin a práci Tomáše Rolence E4 – Laboratorní zdroj
  - v oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace práci Michala Šolce – Hasičská časomíra
   

  Všem postupujícím gratulujeme a přejeme úspěch i v krajském kole.