Prezentace školy

 • 26.11.2020
  Správce

  test

 • 24.9.2019
  Správce

  Naši studenti si udělali dobré jméno ve společnosti Škoda Auto

  „Škoda - více než 120 let v pohybu.“

  A k tomuto pohybu přispěli v minulém školním roce i naši studenti, kteří ve Škoda Auto v Mladé Boleslavi absolvovali učební praxe. Některé z nich si pak společnost ponechala pro spolupráci i na dobu letních prázdnin.

  Již v lednu navštívili naši školu pracovníci ze společnosti Škoda Auto s cílem představit činnost firmy a nabídnout studentům mimo jiné i možnost praxe. Její zástupce, pan Martin Novotný, absolvent VOŠ a SPŠ, Jičín, svým povídáním zaujal studenty natolik, že se mnozí skutečně pro splnění učební praxe ve „Škodovce“ rozhodli.

  „Jelikož bylo zpracování projektu, co nám zadali (pracovali jsme ve skupinách) kompletně v našich rukou, velká část zkušeností byla kooperace mezi námi. Každý pracoval na jiné části projektu a museli jsme konstantně zajišťovat funkčnost celku, což vedlo k hodně opravování. Jelikož jsme měli volnou ruku, chtěli jsme co nejvíce vypracovat bez pomoci Škodovky, což vedlo k samoučení a aplikování nových znalostí za chodu. (…) Škodovka sama o sobě byla ochotná pomoct a vždy nám vyhověla. (…) Celkově byla praxe velmi přínosná a vedla ke zlepšení jak znalostí IT, tak schopností využitelných na pracovišti.“ (Vojta Špringl, někdejší I2B, současná I3B)

  Nejen studenti, ale i samotná společnost Škoda Auto byla s praxemi velmi spokojená. Pro studenty vytvořila pracovní prostředí, kdy dva týdny učební praxe nebyly jen povinnou nudou, ale skutečně oboustranně přínosnou činností. Studenti získali nové poznatky a zkušenosti, společnost naprogramovanou aplikaci „Zasedačka online“. Na tomto projektu zde v květnu pracovalo celkem 30 dívek a chlapců z Jičína, Prahy a Mladé Boleslavi, přičemž naši studenti byli mezi svými vrstevníky velmi dobří, proto některé z nich oslovila společnost s nabídkou letní praxe – brigády, kdy v dalších projektech pokračovali.

  „Škoda auto jako taková je obří koncern a to v sobě skrývá výhody a nevýhody. Mezi výhody musím rozhodně vypíchnout velice příjemné a klidné prostředím. I vstřícný přístup všech lidí. (…) Samozřejmě to, co jsem se ve škole naučil, se hodilo, ale bylo toho minimum. Na druhou stranu nutno poznamenat, že oblast IT je velice obsáhlá a mi se ve škole učíme od všeho trochu. Takže není divu, když přijdete do týmu, který se daným odvětvím IT zabývá, tak nevíte prakticky nic. Ovšem o tom praxe je, naučit se něco nového a mít možnost učit se od expertů v daném oboru. Ovšem abych jenom nechválil, mezi největší negativa praxe ve Škodovce patří rozhodně obří byrokracie. (…) Ale praxi ve Škoda Auto bych zhodnotil jako takový splněný sen. Dostanete se tady k věcem, o kterých si většinou ve škole jen teoreticky povídáte, ale prakticky vám je škola nemůže ukázat, protože na ně prostě nemá. Tady máte možnost dostat se prakticky ke všem moderním technologiím.“ (Vojta Kuchař, někdejší I2B, současná I3B)

  A co skutečně studenti dělali? Měli za úkol naprogramovat aplikaci „Zasedačka online“ pro systém Android. Po naskenování QR kódu ukáže, zda je daná zasedací místnost volná. Pokud ano, jedním kliknutím vytvoří její rezervaci na konkrétní datum. Také informuje o kapacitě dané zasedací místnosti a jejím technickém vybavení. Informace o jednotlivých zasedacích místnostech, kterých je jen ve Škodě v Mladé Boleslavi zhruba 300, se budou ukládat do databáze.

  Studenti na projektu pracovali od prvního zadání až po samotné programování. Vrcholem čtrnáctidenního úsilí se stala prezentace aplikace vedoucím odborného útvaru, kteří oba soupeřící týmy bodovali. Důležité je, že všichni studenti se zapojili „na plný plyn“ a odnesli si cennou zkušenost.

  „Musím přiznat, že jsem byl překvapen vysokou odborností, energií a týmovým zapojením. Znalosti některých studentů v oblasti programování byly na takové úrovni, že by se bez problémů mohli zapojit do některého reálného projektu,“ uvedl Martin Novotný, který studenty koordinoval během jejich praxe.

  https://www.skoda-kariera.cz/blog/2019-07-15-studenti-naprogramovali-aplikaci-zasedacky-online

   

 • 18.12.2018
  PhDr. Irena Bílková

  Spojuje je vůle ke svobodě, pevnost charakteru a čisté srdce…

  V životě jsou okamžiky, které zanechávají nesmazatelné stopy v naší paměti. Bohužel jich není tolik, o to více si však jejich výjimečnost pamatujeme. Pro jičínské a zejména pro učitele a žáky VOŠ a SPŠ to bylo letošní předávání ocenění účastníkům protikomunistického odboje, protože mezi osmadvaceti oceněnými byl i náš kolega a učitel pan PhDr. Josef Novotný. Tuto pro nás výjimečnost znásobil i rok udělení - 2018 - zrcadlení osmiček v historii našeho národa až do roku 1918. Rok, kdy si připomínáme události bouřlivé, radostné i ty tragické a kdy se inspirujeme osobnostmi, které nás svým myšlením a postoji stále motivují a posouvají kupředu.

  V pondělí 19. listopadu 2018 v Konferenčním sále Vojenského klubu Praha 6 předala náměstkyně ministra obrany JUDr. Alena Netolická ocenění přímým účastníkům protikomunistického odboje. Slavnostního aktu se zúčastnili ředitel Ředitelství speciálních sil MO brigádní generál Pavel Kolář, ředitel odboru pro válečné veterány plukovník gšt. Eduard Stehlík a arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka. Ministr obrany udělil panu Josefu Novotnému Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu za autorství přepisů a šíření exilové a samizdatové literatury, kterou vydával v edici NOS. Pro středoškolského profesora, bývalého poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum po sametové revoluci, zakládajícího člena Závěsného divadla a současného radního to nebyla premiéra. Již v roce 2008 z rukou tehdejšího starosty města obdržel Cenu města Jičína za celoživotní pedagogickou činnost a přínos pro rozvoj kulturního dění v Jičíně. Gratulujeme!

  Dodatek pro oceněného …mezi knihami, s knihami a o knihách… Žákovskou knihovnu ze tří stran rámují dřevěné police, na kterých leží více či méně zaprášené knihy v obalech více či méně vyšisovaných, nebo zcela nových zářících barvami, které naznačují čtenářům šedivost i rozmanitost lidského života. Příhodné místo! Opatrně pokládám několik svazků knih na svůj pracovní stůl. Mé ruce s pokorou přejíždí po na první pohled nezajímavých brožurách v měkkých papírových deskách, které omšelostí dokazují, že prošly nevyčíslitelným množstvím rukou lidí toužících po obyčejné pravdě. Teprve po otevření se setkávám s pány Seifertem, Hrabalem, Pavlem, Havlem, Orwellem… Průklepový papír je lehoučký a jeho tak typické šustění dodává této chvilce neopakovatelnou atmosféru – mé oči hltavě letí po řádcích strojopisu, a tak začínám cítit souznění se všemi těmi, kteří mnohem a mnohem dříve v úplně jiné atmosféře, atmosféře strachu, ale se stejným nadšením nasávali jednotlivá slova, věty, kapitoly … cítím tu sílu, která z knih přechází do čtenáře a přesvědčuje ho, že i on může v rámci svých možností svět měnit. Školní zvonění mě vytrhuje z příjemného snění.

  Pane profesore, děkuji jménem kolegů za ubezpečení, že učitel musí být pro žáka nejen profesionálem a příkladem, ale musí ho vést k sebevědomému občanství, děkuji jménem češtinářů za přestávky naplněné pábitelskými vyprávěními, na která se všechny těšíme a hltáme Vaše slova, gesta, a hlavně děkuji jménem obyčejných lidí, že jste „ …neztratil smysl a touhu po životě v pravdě…“ (V. Havel) a že víte „… že dnešnímu světu není třeba nenávisti, nýbrž dobré vůle, ochoty, shody a spolupráce…“! (K. Čapek). Jste pro nás inspirací.

  PhDr. Irena Bílková

  2018 ocenění našeho kolegy

   

   

 • 20.6.2018
  Správce

  3D tisk na naší škole

  Žáci druhých ročníků oboru Informační technologie, kteří se neúčastnili vodáckého kurzu, se pod vedením našich učitelů seznamovali s dalšími technologiemi dostupnými v naší škole. Vyzkoušeli si například i návrh 3D modelu v online aplikaci tinkercad.com. Výsledné návrhy si následně vytiskli na 3D tiskárně. Vyzkoušeli si tak i její nastavení, zavádění struny filamentu a spouštění tisku. Po vytištění z výrobků odstraňovali nutné podpory a prováděli hrubou povrchovou úpravu pomocí nože a smirkového papíru, případně drobné opravy lepením. Během tisku černých šachových figurek jsme vyzkoušeli i doposud nepoužívaný materiál PLA 1.75 Carbon Fiber. Stejný materiál byl využit i pro tisk černých částí šachovnice, která je tištěna v jednom kuse s využitím přerušení tisku pro výměnu filamentu. Autory modelů jsou Roman Tomáš (šachy) a Tomáš Strnad ze třídy I2B pod vedením Mgr. J. Vaníčka a Mgr. I. Hamanové, za fotografie děkujeme Mgr. M. Polákové.

  2018 Ukázka 3D tisku 2018 Ukázka 3D tisku