Prezentace školy

  • 20.6.2018
    Správce

    3D tisk na naší škole

    Žáci druhých ročníků oboru Informační technologie, kteří se neúčastnili vodáckého kurzu, se pod vedením našich učitelů seznamovali s dalšími technologiemi dostupnými v naší škole. Vyzkoušeli si například i návrh 3D modelu v online aplikaci tinkercad.com. Výsledné návrhy si následně vytiskli na 3D tiskárně. Vyzkoušeli si tak i její nastavení, zavádění struny filamentu a spouštění tisku. Po vytištění z výrobků odstraňovali nutné podpory a prováděli hrubou povrchovou úpravu pomocí nože a smirkového papíru, případně drobné opravy lepením. Během tisku černých šachových figurek jsme vyzkoušeli i doposud nepoužívaný materiál PLA 1.75 Carbon Fiber. Stejný materiál byl využit i pro tisk černých částí šachovnice, která je tištěna v jednom kuse s využitím přerušení tisku pro výměnu filamentu. Autory modelů jsou Roman Tomáš (šachy) a Tomáš Strnad ze třídy I2B pod vedením Mgr. J. Vaníčka a Mgr. I. Hamanové, za fotografie děkujeme Mgr. M. Polákové.

    2018 Ukázka 3D tisku 2018 Ukázka 3D tisku