ADAPTAČNÍ KURZY

kralovehradecky-kraj-logo, 2kB

Adaptační kurzy 2019/2020


„Mnoho lidí bude přicházet a odcházet z vašeho života, ale jen opravdoví přátelé zanechají stopu ve vašem srdci.“ (Eleanor Roosevelt)

I takové přátele může člověku dát střední škola. Vždyť to jsou léta, na která se obvykle vzpomíná celý život. A po zbytek našich dní nás mnohdy provázejí lidé, které poznáme právě tady. I letošním studentům prvních ročníků byla dána šance lépe se seznámit na tradičních adaptačních kurzech.

Během třetího týdne měsíce září proběhly na naší škole adaptační kurzy. Tentokrát byly určené všem žákům prvních ročníků, a to jak maturitních oborů, tak i učňovských oborů. Adaptační kurzy byly realizované ve dvou turnusech a celkově se jich zúčastnilo 120 žáků a 5 jejich třídních učitelů. V prvním termínu 16.-18. 9. 2019 se sžívaly třídy ET1, ST1, OB1 a SZ1 a v termínu druhém 18.-20. 9. 2019 třídy I1A a I1B.

Místem konání, jak se již stalo zvykem, bylo rekreační středisko Eden v Jinolicích, které nabízí uzavřený areál pro realizaci adaptačních aktivit, navíc je dostupné pěším přesunem z Jičína i nazpět.

Adaptační kurz byl zajištován ve spolupráci s instruktory z K-klubu Jičín, kteří s žáky prováděli vyzkoušené a ověřené aktivity a realizovali i novou a velice zajímavou hru. Některé činnosti, které žáci vykonávali, byly orientovány na různá spektra jejich osobnosti se zaměření na psychický i fyzický rozvoj. Jiné aktivity byly zaměřovány na vytvoření příznivého třídního klimatu a na vzájemné poznání a navození pozitivních vztahů ve třídě. Všech činností se žáci účastnili aktivně, se zaujetím a se zápalem. I jejich závěrečné hodnocení bylo velmi pozitivní, tudíž pevně věřím, že si adaptační kurzy všichni užili i přes poměrně chladné počasí.


R. Junková
výchovný poradce

ADAPTAČNÍ KURZY 2018 - 19


Pro žáky 1. ročníku jsme připravili adaptační kurz ve spolupráci s K – klubem Jičín a osvědčenými instruktory. Ubytování a strava byla opět zajištěna v rekreačním středisku EDEN-Jinolice, které je pro nás dostupné pěšky z Jičína.

Letos jsme uspořádali dva turnusy v termínu od 10. – 14. 9. 2018, kterých se celkem zúčastnilo 86 žáků se svými třídními učiteli.

Instruktoři si na letošní rok pro naše žáky připravili opět nové a velice zajímavé aktivity. Při některých aktivitách si museli studenti vzájemně pomáhat, spolupracovat a obětovat se pro kolektiv. Některé prověřily jejich fyzickou zdatnost, nebo naopak rozum. Ke všem činnostem přistupovali žáci se zaujetím a zápalem.

Věřím, že si všichni účastníci tento adaptačního kurzu užili a odvezli pěkné zážitky, které pomohly jak žákům, tak i třídním učitelům ke vzájemnému poznání.

R. Junková
výchovný poradce

ADAPTAČNÍ KURZY 2017 - 18


V letošním školním roce jsme opět pro studenty 1. ročníků uspořádali adaptační kurz ve spolupráci s K – klubem Jičín a s osvědčenými instruktory. Ubytování a strava byla opět zajištěna v rekreačním středisku EDEN-Jinolice, které je pro nás dostupné pěšky z Jičína.


Letos jsme uspořádali dva turnusy v termínu od 11. – 15. 9. 2017, kterých se celkem zúčastnilo ze 4 tříd 95 studentů se svými třídními učiteli.


Instruktoři si na letošní rok pro naše studenty připravili opět nové a velice zajímavé aktivity. Při některých aktivitách si museli studenti vzájemně pomáhat, spolupracovat a obětovat se pro kolektiv. Některé prověřily jejich fyzickou zdatnost, nebo naopak rozum. Ke všem činnostem přistupovali studenti se zaujetím a zápalem.


Věřím, že si všichni účastníci tento adaptačního kurzu pěkně užili, jenom to počasí mohlo být k nám trochu přívětivější. Přesto doufám, že si všichni odvezli pěkné zážitky, které pomohly jak studentům, tak i třídním učitelům ke vzájemnému poznání.


J. Smolík
výchovný poradce

Adaptacni kurz Adaptacni kurz
Adaptacni kurz Adaptacni kurz


ADAPTAČNÍ KURZY 2016 - 17


V letošním školním roce jsme opět pro studenty 1. ročníků uspořádali adaptační kurz ve spolupráci s K – klubem Jičín a s osvědčenými instruktory. Ubytování a strava byla opět zajištěna v rekreačním středisku EDEN-Jinolice, které je pro nás dostupné pěšky z Jičína.


Letos jsme uspořádali dva turnusy v termínu od 12. – 16. 9. 2016, kterých se celkem zúčastnilo z 5 tříd 126 studentů se svými třídními učiteli. Bohužel jsme na 2 turnus museli z hygienických důvodů rekreační zařízení opustit a kurz realizovat s denní docházkou. Instruktoři si na letošní rok pro naše studenty připravili opět nové a velice zajímavé aktivity. Při některých aktivitách si museli studenti vzájemně pomáhat, spolupracovat a obětovat se pro kolektiv. Některé prověřily jejich fyzickou zdatnost, nebo naopak rozum. Ke všem činnostem přistupovali studenti se zaujetím a zápalem.


Věřím, že si všichni účastníci tento adaptačního kurzu pěkně užili, k čemuž napomohlo také velice pěkné počasí. A odvezli pěkné zážitky, které pomohly jak studentům, tak i třídním učitelům ke vzájemnému poznání.


J. Smolík
výchovný poradce

Adaptacni kurz Adaptacni kurz
Adaptacni kurz Adaptacni kurz


ADAPTAČNÍ KURZY 2015 - 16


V letošním školním roce jsme opět pro žáky 1. ročníků uspořádali adaptační kurz ve spolupráci s K – klubem Jičín a s osvědčenými instruktory. Ubytování a strava byla opět zajištěna v rekreačním středisku EDEN - Jinolice a opět jsme udělali správně. Pěkné prostředí a dobré ubytování a strava jsou důležité.


Letos jsme uspořádali jeden turnus v termínu od 7. – 9. 9. 2015, kterého se celkem zúčastnilo ze 3 tříd 84 žáků se svými třídními učiteli. Instruktoři si na letošní rok pro naše žáky připravili opět nové a velice zajímavé aktivity. Při některých aktivitách si museli žáci vzájemně pomáhat, spolupracovat a obětovat se pro kolektiv. Některé prověřily jejich fyzickou zdatnost, nebo naopak rozum. Ke všem činnostem přistupovali žáci se zaujetím a zápalem.


Věřím, že si všichni účastníci tohoto adaptačního kurzu, který proběhl za velice rozmanitého počasí, odvezli pěkné zážitky, které pomohly jak žákům, tak i třídním učitelům ke vzájemnému poznání.


J. Smolík
výchovný poradce

Adaptacni kurz Adaptacni kurz
Adaptacni kurz Adaptacni kurz
Adaptacni kurz Adaptacni kurz


ADAPTAČNÍ KURZY 2014 - 15


V letošním školním roce jsme opět pro studenty 1. ročníků uspořádali adaptační kurz ve spolupráci s K – klubem Jičín a s osvědčenými instruktory. Ubytování a strava byla tento rok zajištěna v rekreačním středisku EDEN-Jinolice a určitě jsme udělali správně. Pěkné prostředí a dobré ubytování a strava je důležité.


Letos jsme uspořádali dva turnusy v termínu od 8. – 12. 9. 2014, kterých se celkem zúčastnilo z 5 tříd 121 studentů se svými třídními učiteli. Instruktoři si na letošní rok pro naše studenty připravili opět nové a velice zajímavé aktivity. Při některých aktivitách si museli studenti vzájemně pomáhat, spolupracovat a obětovat se pro kolektiv. Některé prověřily jejich fyzickou zdatnost, nebo naopak rozum. Ke všem činnostem přistupovali studenti se zaujetím a zápalem.


Věřím, že si všichni účastníci tohoto adaptačního kurzu, který proběhl za velice rozmanitého počasí (první turnus za sluníčka, druhý i za deště) odvezli pěkné zážitky, které pomohly jak studentům, tak i třídním učitelům ke vzájemnému poznání.J. Smolík
výchovný poradceADAPTAČNÍ KURZY 2012 - 13


V letošním školním roce jsme opět pro studenty 1. ročníků uspořádali adaptační kurz ve spolupráci s K – klubem Jičín a s osvědčenými instruktory. Ubytování a strava byla jako loni zajištěna v rekreačním středisku Pařez-Blata.


Vzhledem k počtu tříd jsme uspořádali jeden 2,5 denní turnus v termínu od 10. – 12. 9. 2012, kterého se celkem zúčastnilo z 3 tříd 77 studentů se svými třídními učiteli. Instruktoři si i letošní rok pro naše studenty připravili velice zajímavé aktivity. Při některých aktivitách si museli studenti vzájemně pomáhat a spolupracovat, některé prověřily jejich fyzickou zdatnost nebo naopak rozum. Ke všem činnostem přistupovali studenti se zaujetím a zápalem.


Věřím, že si všichni účastníci tohoto adaptačního kurzu, který proběhl opět za pěkného počasí, odvezli pěkné zážitky, které pomohly jak studentům, tak i třídním učitelům ke vzájemnému poznání.J. Smolík
výchovný poradce

 


ADAPTAČNÍ KURZY 2011 - 12

 

V letošním školním roce jsme opět pro studenty 1. ročníků uspořádali adaptační kurzy ve spolupráci s K – klubem Jičín a s osvědčenými instruktory. Ubytování a strava byla jako loni zajištěna v rekreačním středisku Pařez-Blata.


Jednalo se o dva 2,5 denní turnusy v týdnu od 12. – 16. 9. 2011, kterých se celkem zúčastnilo ze 4 tříd 96 studentů se svými třídními učiteli. Instruktoři si pro letošní rok pro naše studenty připravili nové, velice zajímavé aktivity. Určitě se studenti poprvé seznámili s natáčením videoklipu. S tímto nelehkým úkolem se všechny skupiny vypořádaly velice pěkně a nápaditě. K velice zajímavým aktivitám patřila půldenní hra, kdy měly třídy za cíl plněním dílčích úkolů získat součástky z jízdního kola, které museli zprovoznit a s jeho pomocí zachránit důležitou tekutinu. Nejvíce fyzicky náročné bylo koulení traktorové pneumatiky.


Věřím, že si všichni účastníci tohoto adaptačního kurzu, který proběhl za pěkného počasí, odvezli pěkné zážitky, které pomohly jak studentům, tak i třídním učitelům ve vzájemném poznání.

 

J. Smolík
výchovný poradce
 

   
   

 ADAPTAČNÍ KURZY 2010 - 11


V letošním školním roce jsme pro žáky 1. ročníků uspořádali adaptační kurzy. Tyto kurzy se letos konaly poprvé. Program byl zajištěn K-klubem Jičín a na jeho realizaci se podíleli mladí instruktoři. Ubytování a strava byla zajištěna v rekreačním středisku Pařez-Blata.


Jednalo se o dva 2,5 denní turnusy v týdnu od 13. – 17. 9. 2010, kterých se celkem zúčastnilo ze 4 tříd 100 žáků se svými třídními učiteli. Žáci si v připravených aktivitách měli možnost vyzkoušet své dovednosti, fyzickou zdatnost a spolupráci ve skupinách. K nejzajímavějším určitě patřily lana různě napnutá mezi stromy a jejich překonávání. Nejvíce fyzicky náročné bylo koulení traktorové pneumatiky a přesnou spolupráci ve skupině vyžadovalo tažení spolužáka na kole.


Věřím, že si všichni účastníci tohoto adaptačního kurzu odvezli pěkné zážitky, které pomohly jak žákům, tak i třídním učitelům ve vzájemném poznání.


J. Smolík
výchovný poradce

foto - adaptacni kurz foto - adaptacni kurz
foto - adaptacni kurz foto - adaptacni kurz