Volby do školské rady


Ředitelka školy ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje na základě ustanovení §167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) doplňovací volby do školské rady Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100.

Volby se budou konat ve středu 9. 11. 2011 v budově školy Pod Koželuhy 100 a ve čtvrtek 10. 11. 2011 v budově na Komenského náměstí 45.

Organizací voleb je pověřen přípravný výbor ve složení:

Mgr. L. Šikýřová
PaedDr. T. Chlumská
Pavel Velešovský


V Jičíně 7. 10. 2011


Ing. Alena Žalská
ředitelka školy