Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Nadprůměrné výsledky našich maturantů v matematice a angličtině

Centrum pro zjišťování výsledků CERMAT zveřejnilo souhrnné výsledky společné části maturitní zkoušky za rok 2017.

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Obsah kurzu: 20 vyučovacích hodin (10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka)

Přijímací zkouška nanečisto v lednu 2018

Chcete si vyzkoušet přijímací test v prostředí střední školy? Přijďte 12. ledna 2018 ve 13.00 hod. nebo 13. ledna 2018 v 9.00 hod. na budovu Pod Koželuhy 100 nebo na Komenského náměstí 45.

Přihlásit se můžete zde:

Dny otevřených dveří 12. a 13. ledna 2018

Zveme všechny zájemce o studium k návštěvě Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v rámci Dnů otevřených dveří v pátek 12. 1. 2018 (od 9:00 do 16:00 hodin) a v sobotu 13. 1. 2018 (od 9:00 do 12:00 hodin)

Prohlédnout si můžete nejen klidné a moderní prostředí všech budov školy (Pod Koželuhy 100, Komenského náměstí 45) s nadstandardně vybavenými odbornými učebnami, ale také pracoviště pro praktické vyučování a prostory Domova mládeže (Denisova ul. 212).

Současně budou podávány podrobné informace o oborech školy a podmínkách studia u nás, včetně informací o průběhu Jednotné přijímací zkoušky a jejím vlivu na přijímací řízení pro obory s maturitní zkouškou.

Mezitřídní turnaj

VOŠ a SPŠ, Jičín pořádá v prosinci mezitřídní turnaj v sálkové kopané. Přihlášky možno podávat do 15. 12. 2017

Jičínská průmyslovka spolupracuje s firmami – setkání ve společnosti KOBIT Jičín

V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji se potkali zástupci středních a základních škol z regionu ve společnosti KOBIT Jičín. Setkání se účastnili také zástupci města Jičín a Královéhradeckého kraje - místostarosta města pan Mgr. Petr Hamáček a zástupce kraje pan Ing. Vladimír Soběslav.

Číslicová technika v praxi

Funkční model vozítka byl vytvořen jako samostatná práce v předmětu číslicová technika, studentů čtvrtého ročníku oboru Mechatronika.

DALŠÍ ZPRÁVY