Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

INZERÁT

Přijmeme:
- Učitele odborných předmětů pro obor informační technologie, elektrotechnika a strojírenství.
- Mistra odborného výcviku pro obor Obráběč kovů.
Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte co nejdříve na e-mail reditel@vos-sps-jicin.cz

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení na SPŠ.

  • Vaše evidenční číslo naleznete v pozvánce na přijímací řízení

Převzetí rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku můžete provést osobně od 24. května od 12.00 do 16.00 hodin. V ostatní dny od 8.00 do 16.00 hodin.

Naši studenti kralovali 41. ročníku SOČky ve svých oborech

13. května 2019 se konalo na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo 41. ročníku Studentské odborné činnosti. Již v kole krajském dokázali studenti kvality svých prací, které se potvrdily skvělým umístěním i na kraji. Pro naši školu získali studenti senzační dvě 1. místa a jedno umístění na 3. příčce.

Nejde o to být nejlepší ze všech, ale dělat věc nejlépe, jak umím. A naše studentka uměla nejlépe ze všech!

Studenti naší školy se úspěšně zúčastnili celostátního kola Matematické soutěže. Kristýna Petrlíková ze třídy I1B se přitom stala vítězkou ve své kategorii, kde dosáhla nejlepšího výsledku z 295 soutěžících!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

2. kolo přijímacího řízení na obory SPŠ a SOU se bude konat 24. května 2019.
Přihlášky podávejte do 17. května 2019.

Potkala nás cesta na sever…

Naši studenti navštívili polskou Svídnici v rámci projektu „Přeshraniční vzdělávání žáků“. Čekaly je tři dny plné nových zkušeností a poznatků. Mimo jiné se seznámili i se studenty z Polska, měli tak možnost porovnat úroveň technického vzdělávání v obou zemích a překonávat jazykovou bariéru ve vzájemné spolupráci.

Důležité termíny a informace pro přijaté žáky

Byly zveřejněny informace pro přijaté žáky a jejich rodiče. Více po kliknutí na nadpis této aktuality.

Sportovní reprezentace naší školy ve školním roce 2018/2019

Jak je již dobrým zvykem, také v letošním školním roce se naše škola zúčastnila mnoha meziškolních sportovních soutěží. Naši studenti ve školním roce 2018/2019 reprezentovali „průmku“ v atletice, přespolním běhu, volejbale, fotbale a florbale.

DALŠÍ ZPRÁVY