Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Přípravný kurz

Přípravné kurzy budou probíhat v obou cyklech. Čtvrteční cyklus bude zahájen 22. 2., sobotní 24. 2. Kurzy se konají vždy v budově na Komenského náměstí 45.

 

MEMORIÁL PETRA LETOŠNÍKA – 17. ROČNÍK

I v letošním školním roce proběhne v tělocvičně VOŠ a SPŠ, Jičín v březnu už 17. ročník volejbalového turnaje studentů této školy. Tento turnaj je věnován vzpomínce na našeho bývalého kolegu Petra Letošníka. Těšíme se na férový boj a přejeme hodně skvělých výkonů.

Bobřík informatiky - 3. místo A. Říhy

1.2.2018 - Již podruhé jsme se účastnili celostátního kola Bobříka informatiky – soutěže v oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Funkční model číslicově řízeného dopravníku

Funkční model číslicově řízeného dopravníku. Ke konstrukci vozítka byly využity součásti stavebnice fischertechnik, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín.

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Obsah kurzu: 20 vyučovacích hodin (10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka)

Dny otevřených dveří 12. a 13. ledna 2018 - přijď mezi nás

Zveme všechny zájemce o studium k návštěvě Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v rámci Dnů otevřených dveří v pátek 12. 1. 2018 (od 9:00 do 16:00 hodin) a v sobotu 13. 1. 2018 (od 9:00 do 12:00 hodin)

Prohlédnout si můžete nejen klidné a moderní prostředí všech budov školy (Pod Koželuhy 100, Komenského náměstí 45) s nadstandardně vybavenými odbornými učebnami, ale také pracoviště pro praktické vyučování a prostory Domova mládeže (Denisova ul. 212).

Současně budou podávány podrobné informace o oborech školy a podmínkách studia u nás, včetně informací o průběhu Jednotné přijímací zkoušky a jejím vlivu na přijímací řízení pro obory s maturitní zkouškou.

3. místo ve fotografické soutěži

Po dvanácti soutěžních tématech se naše škola umístila na krásném 3. místě v konkurenci fotografických kroužků žáků a studentů z celé republiky.

DALŠÍ ZPRÁVY