Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

3. kolo přijímacího řízení na VOŠ se bude konat 27. srpna 2019.
Přihlášky podávejte do 26. srpna 2019.Více informací maleznete zde

Naposledy zazvonilo, prázdniny otevírají dveře…

Poslední školní týden se nesl již v uvolněném duchu. Po pondělním úklidu tříd a šaten následovaly dva dny exkurzí a výletů, které strávila každá třída dle svého gusta. Na vodě, zájezdem do polského Krakova a Osvětimi, do Krkonoš, výletem do Prahy, turistickými pochody po okolí nebo na koupališti, kterému nahrávalo především velmi teplé počasí. 

Stopy historie

Vztah k minulosti utváří vztah k současnému dění.

25. a 26. června 2019 se někteří žáci tříd I1A, E1, I2A a SC/SM3A zúčastnili zájezdu do Krakova a Osvětimi, organizovaného vyučujícími českého jazyka a literatury, dějepisu a občanské nauky - PhDr. I. Bílkovou, PaedDr. A. Chlumskou a Mgr. R. Novákovou.

Naši skvělí SOČkaři v celostátním kole

„Vědecká práce je naší jedinou cestou k poznání okolní reality.“ (Sigmund Freud)

David Dlouhý a Vítek Vaníček, dnes již naši úspěšní absolventi z odcházejících tříd I4A a I4B, svojí vědeckou prací nejen poznali další kus okolního světa, ale dali poznat i nám ostatním, jakých kvalit lze dosáhnout, když má člověk o něco zájem, pracuje pilně a s plným nasazením.

 

Schůzka rodičů žáků 1. ročníku

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku se uskuteční 20. června 2019 od 15:30 hod.

Schůzka rodičů žáků oborů informační technologie a elektrotechnika se uskuteční v budově školy Pod Koželuhy 100. Schůzka rodičů žáků oborů strojírenství, obráběč kovů a strojní mechanik proběhne v budově školy na Komenského náměstí 45.

Praha už volá!

Před koncem školního roku jsme uskutečnili dlouho plánovanou exkurzi s prvními ročníky oboru informačních technologií do Prahy. Cílem naší výzvědné cesty se stala hlavní budova České televize a tzv. Pečkárna v Petschkově paláci. Cesta měla tedy jak technický, tak humanitní poznávací charakter.

StreTech 2019

Třináctý ročník konference StreTech 2019 proběhl ve středu 5. června 2019 na ČVUT v Praze. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky a bylo prezentováno přes stovku příspěvků z desítek středních škol. Účastníci se sjeli k prezentaci prací z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické.

DALŠÍ ZPRÁVY