Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Třídní schůzky

Třídní schůzky SRPŠ se konají ve středu 20. listopadu 2019 v budově školy Pod Koželuhy 100 a ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v budově na Komenského náměstí 45  vždy od 15.30 hod.

 

Jdeme do finále fotografické soutěže

Odborná porota časopisu FotoVideo měsíc co měsíc hodnotí fotografie školních kolektivů. Soutěžní téma jedenáctého kola – Co vytvořila lidská ruka, nám přineslo hned trojí ocenění. „Makronky“ Adély Ortové byly k nakousnutí a naší škole přinesly 100 bodů do celkového hodnocení.

Přijďte pobejt!

Také v letošním školním roce koná naše škola dny otevřených dveří v termínech 29. a 30. listopadu 2019 a 12. února 2020. Uchazeči o studium, jejich rodiče, absolventi školy, široká veřejnost se může přijít podívat do prostor všech tří budov VOŠ a SPŠ. Naši pedagogové vás ochotně provedou všemi zákoutími a představí vám zázemí školy s nejnovějším vybavením, které si příležitostně budete moci i vyzkoušet.

Nuda v Brně? Rozhodně ne!

Máme rádi tradice a s oblibou se vracíme k osvědčeným záležitostem. Proto se naši studenti také letos vypravili ve čtvrtek 10. 10. 2019 na 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

 

Také letos chceme excelovat v Excelenci

Jako v loňském školním roce, tak i letos se naše škola účastní programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Excelence SŠ“. Po skvělém umístění z minulého školního roku máme i pro nový ročník programu co nabídnout. Naši studenti se úspěšně účastnili soutěží i na celostátní úrovni, to může přinést škole mimo jiné také finanční dotaci plynoucí právě z tohoto programu.

Co s volným časem?

Chceš smysluplně využít čas po škole? Chceš se zdokonalit? Chceš být lepší v tom, co tě baví? Přijď mezi nás na některý ze zájmových kroužků, který škola nabízí. K dispozici ti v odborném vedení budou naši pedagogové. Naučíš se lépe pracovat s nejnovější technikou. Zažiješ legraci se spolužáky, zdokonalíš se v práci v týmu.

Neváhej a udělej něco pro sebe, buď ještě lepší!

Nová maturita - informace pro rok 2019/2020

Začal nový školní rok. Pro studenty čtvrtých ročníků rok poslední na SŠ. Pro to, abyste ho i zdárně dokončili vytouženou maturitní zkouškou, můžete něco udělat už dnes. Na školních webových stránkách byly zveřejněny nejnovější materiály k maturitní zkoušce - předměty profilové části MZ, seznam četby, úlohy z ANJ, tematické okruhy z odborných předmětů aj. Nepodceňte přípravu a podívejte se na https://www.vos-sps-jicin.cz/?main=nova_maturita. Protože štěstí přeje připraveným. :-)

DALŠÍ ZPRÁVY