Možnosti uplatnění našich
absolventů na trhu práce

NABÍZENÉ STUDIJNÍ OBORY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Přijímací zkouška nanečisto v lednu 2018

Chcete si vyzkoušet přijímací test v prostředí střední školy? Přijďte 12. ledna 2018 ve 13.00 hod. nebo 13. ledna 2018 v 9.00 hod. na budovu Pod Koželuhy 100 nebo na Komenského náměstí 45.

Přihlásit se můžete zde:

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Obsah kurzu: 20 vyučovacích hodin (10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka)

Exkurze Ronal ČR s.r.o. Jičín

Ve středu 8. 11. 2017 jsme se třídami SC4A a SC4B navštívili jičínskou pobočku společnosti Ronal Group. Společnost se zaměřuje na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a prodej vysoce kvalitních kol z lehkých slitin pro osobní automobily a užitkové vozy. Cílem exkurze bylo získat zajímavé informace z oblasti 3D skenování, které zažívá v současnosti široký rozvoj a stává se nepostradatelnou součástí všech moderních společností.

Navštívili jsme laboratoře Technické univerzity v Liberci

V pondělí 23. 10. 2017 se třídy I3A a I3B zúčastnily prohlídky Technické univerzity Liberec. Žáci byli po příjezdu rozděleni na 3 skupiny, které se postupně prostřídaly v jednotlivých laboratořích. V prvním bloku se jednalo o laboratoře měření elektrických a neelektrických veličin a laboratoř řečových a dalších technologií.

Třídní schůzky


Třídní schůzky SRPŠ se konají v pondělí 13. 11. 2017  v budově Pod Koželuhy 100 a v úterý 14. 11. 2017 v budově na Komenského náměstí 45 vždy od 15.30 hod.

Nabídka pracovních pozic pro strojaře ve Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav

Automobilový průmysl má v České republice dlouhou tradici. Patří mezi důležitá průmyslová odvětví, jeho vliv na ekonomiku stále roste a má také velký podíl na zaměstnanosti. Při výrobě automobilů se uplatní množství profesí, velký zájem je i o technicky kvalifikované odborníky.

Nové pracovníky hledá i největší český výrobce osobních automobilů - Škoda AUTO Mladá Boleslav. Ve středu 25. října 2017 navštívili 2 zástupci této firmy naši školu.

Austrálie

Dne 13. 10. 2017 měli studenti 2. – 4. ročníků možnost zhlédnout poutavou a zajímavou prezentaci o australském kontinentu, kterou jim přednesl cestovatel a spisovatel Václav Špillar .

DALŠÍ ZPRÁVY