Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100


 • škola umožňuje získat svářečský průkaz absolvováním zdejší svářečské školy
 • škola po absolvování praxe umožňuje absolventům oboru elektrotechnika získat osvědčení o způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1979 Sb.
 • škola funguje jako certifikované školicí středisko CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill
 • škola je certifikovanou akademií Cisco Networking Academy Program – žáci absolvující tento kurz získávají vysoce odborné a podrobné znalosti z oblasti počítačových sítí, doložené mezinárodním certifikátem
 • škola se může chlubit žáky úspěšnými v řadě soutěží (SOČ, Napájeni Sluncem, Matematická soutěž, AV ENGINEERING AWARDS, KYBER ROBOT)
 • škola organizuje pro studenty adaptační, vodácké a lyžařské kurzy, další sportovní a kulturní akce
 • škola zajišťuje odborné exkurze do firem a na veletrhy (ABB, FESTO, Microrisc, MSV Brno), jazykové exkurze v zahraničí odborné a jazykové stáže (Slovensko, Anglie, Německo, Holandsko)
 • škola poskytuje žákům tříletých učebních oborů stipendia
 • škola umožňuje provozování volnočasových aktivit: kroužek robotiky, volejbalu, programování v jazyce JAVA, šachový kroužek, kroužek závodění na automobilovém simulátoru aj.
 • škola předává úspěšným absolventům Europassy
 • škola disponuje vlastním domovem mládeže a jídelnou