Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole v Jičíně


Úkolem a cílem tohoto sdružení je ve spolupráci s vedením Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, pedagogickým sborem a všemi příznivci školy podporovat studentské aktivity, spoluvytvářet dobré a tvůrčí klima školy a především pomáhat zabezpečovat činnost žáků alespoň minimálními finančními prostředky.

Při této své činnosti seznamujeme rodiče s cíly a úkoly školy a problematikou jejich dosažení; seznamujeme vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů; přispíváme škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálovými a finančními prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí.

Dokument Stanovy SRPŠ naleznete v sekci: SOUBORY KE STAŽENÍ
Dokument Výroční zprávu SRPŠ za rok 2018 naleznete v sekci: SOUBORY KE STAŽENÍ