Spolupráce se střední průmyslovou školou v Martině


vlajka_sr.gif, 1,8kB
 • 5.6.2019
  Správce

  Češi a Slováci opět spolu

  „Na to, jaké jsou vztahy Čechů a Slováků dnes, není jednoduché odpovědět. Nejčastěji ale zaslechnete názor, že nejlepší, jaké kdy v minulosti byly. Kontakty mezi oběma národy jsou velmi živé, ať už v oblasti politické, ekonomické nebo kulturní.“

  Pravdivost uvedeného tvrzení dokládá bezesporu i úspěšná spolupráce mezi naší školou a SPŠ ve slovenském Martine. Ve dnech 19.-24. května 2019 proběhl již devátý výměnný pobyt žáků obou partnerských škol. Pro skupinu 12 slovenských studentů v doprovodu 2 pedagogů (D.Najšlová, K.Kadlecová) byl připraven rozmanitý program. Dopolední výuka odborných předmětů ve specializovaných učebnách školy, odpoledne a večer různé volnočasové aktivity - poznávání Jičína a okolí, výlet po Českém ráji, návštěva hvězdárny a požární stanice HZS Jičín, celodenní exkurze do liberecké IQlandie. Zázemí s ubytováním a stravováním zajistil hostům ze Slovenska náš domov mládeže v Denisově ulici.

  Jak bylo zmíněno, výměnné pobyty studentů obou „průmyslovek“ se realizují již několik let. Nejedná se o formální záležitost, spolupráce probíhá v příjemné atmosféře a je založena na vzájemných přátelských i osobních vztazích.

  A protože každé dobré přátelství je třeba podporovat, upevňovat a rozvíjet, již teď se těšíme na další setkání, tedy Na shledanou příště – Dovi nabudúce.

  Alena Chlumská, SPŠ Jičín

   

  2019 návštěva ze Slovenska
 • 4.6.2019
  Správce

  Jičín, mesto rozprávky, kde rozprávková je aj škola.....

  V dňoch 19.5. – 24.5.2019 sa dvanásti naši študenti tretieho ročníka odboru elektrotechnika v sprievode dvoch pedagógov vybrali na výmenný pobyt do spriatelenej školy VOŠ a SPŠ Jičín. Tradícia výmen sa začala presne pred ôsmimi rokmi, kedy prebehol prvý ročník a odvtedy je pravidelná z oboch strán, akurát z našej strany sme trikrát navštívili túto školu v rámci projektu Etrazmus+ v dvoj týždňovom turnuse.

  V pondelok, stredu a štvrtok študenti absolvovali vyučovanie programovania CNC strojov a práce s 3D tlačou, programovanie PLC automatov a najviac ich zaujalo skladanie a programovanie robotov.

  V utorok sme navštívili libereckú IQ landiu, kde sme sa dostali do sveta vedy a techniky populárnou formou. Mohli sme si vyskúšať pokusy z oblasti elektrotechniky, mechaniky, vidieť blesky, simuláciu tornáda, víchrice a taktiež sa porozprávať s robotom. Prehliadku sme zakončili hodinovým programom v planetáriu. Potom sme prešli do centra Liberca a obdivovali sme nádhernú radnicu a mnoho krásnych historických budov v okolí.

  V odpoludňajších hodinách sme navštívili hrad Humprecht s odborným výkladom, hrad Kost a autobusovú prehliadku Jičínska s jeho zaujímavosťami ako Prachovské skaly, Jinolické rybníky, či dedinky, kde sa natáčal kultový film „Jak dostat tatínka do polepšovny“. Medzi nezabudnuteľné zážitky patrila aj prehliadka mesta, Valdštejnskej brány, zámku a záhrad a prechádzka v okolí rieky Cidliny.

  Posledné odpoludnie sme zakončili vychádzkou na kopec Zebín so zastávkou pri Valdštejneskej lódžii, ktorá v súčasnosti slúži ako kultúrny svätostánok. Večerné opekanie na nádvorí internátu sa nieslo v duchu československej internacionálnej večere, s príchuťou hudobného sprievodu slovenských chlapcov.

  Veľké poďakovanie patrí kolektívu vedenia školy, ako aj pedagógom, ktorí sa venovali žiakom v škole po odbornej stránke a vychovávateľkám, ktoré sa o nás starali na školskom internáte.

  Zvlášť by som vyjadrila poďakovanie pani Alene Chlumskej, ktorá starostlivosť o našu skupinu poňala tak, ako keby jej prišla na návštevu rodina a zorganizovala nám skutočne zaujímavý program od začiatku až do konca, a taktiež pani riaditeľke Alene Žalskej, vďaka ktorej sme sa vrátili k pôvodnému programu výmeny a napriek pracovným povinnostiam v škole si našla čas, aby sa s nami osobne stretla.

  Dagmar Najšlová, SPŠ Martin

 • 30.5.2019
  Správce

  Výměnné pobyty každoročně podporují partnerství se slovenským městem Martin

  V rámci výměnného studijního pobytu strávili naši studenti týden (19. – 24. 5. 2019) na Střední průmyslové škole ve slovenském Martině, které je jičínským partnerským městem. Účastnilo se ho dvanáct studentů ze tříd SC3A, SM3A, SC3B a SM3B, které jako pedagogický dozor doprovázel Mgr. Pavel Velešovský a Mgr. Ondřej Laža. Studenti měli nejen možnost prohlédnout si prostory školy, ale ověřili si také své znalosti jak v technických oborech, tak v anglickém jazyce, když se účastnili běžného vyučování. Naši hostitelé byli jako vždy velmi vřelí a laskaví a pro návštěvu z Jičína si připravili pestrý program, který zahrnoval jak pěší turistiku po stopách historie (prohlídka skanzenu a hradu Strečno), prohlídku kulturních institucí v Martině (pohled do zákulisí martinského divadla), vzdělávací aktivity (popularizace fyziky v místní hvězdárně) a v neposlední řadě také exkurzi v závodě Volkswagen Slovakia. Jediné, co se nevydařilo, bylo počasí, kvůli kterému se musel zrušit celodenní výlet do Tater. Své fyzické zdatnosti si však jičínští strojaři mohli porovnat se Slováky ve florbalovém a volejbalovém zápase. Vzhledem k blízkosti obou národů studenti mezi sebou snadno navázali přátelské vztahy, které, doufejme, vydrží i do budoucna.

  2019 výměnný pobyt na Slovensku 2019 výměnný pobyt na Slovensku
 • 1.6.2018
  Správce

  Výměnná praxe žáků 3. ročníku VOŠ a SPŠ, Jičín

  Jedenáct žáků 3. ročníku se ve dnech 20. - 25. května 2018 zúčastnilo výměnné praxe, která se uskutečnila v partnerské SPŠ v Martině.

  Získání zkušeností, seznámení s vybavením školy, poznání okolí Martina i historie regionu - to bylo cílem výměnné praxe na SPŠ v Martině. Nedílnou součástí bylo i navázání přátelství a schopnost domluvit se ve slovenštině.

  Po příjezdu do Martina jsme byli ubytování na internátě, který je součástí komplexu školy spolu s tělocvičnou a jídelnou.

  Dny pobytu jsme trávili prohlídkou školy, kde se žáci zúčastnili výuky anglického jazyka a programování. Při procházce městem jsme zhlédli jak národní kulturní památky - budovu Matice slovenské, Slovenské národní muzeum, tak kulturní památky - Turčanskou galerii, Slovenskou národní knihovnu. Slovenští hostitelé nám vyjednali prohlídku Divadla SNP a jeho dílen na výrobu rekvizit.

  S velkým zájmem žáků se setkala exkurze do výrobních hal továrny Volkswagen, která se uskutečnila v rámci výměnných praxí poprvé.

  Cestovali jsme také po blízkém okolí. Navštívili jsme Muzeum slovenské vesnice, kde jsou shromážděny obytné, hospodářské, společenské, církevní a technické stavby z Oravy, Turca, Liptova a Kysúc. Překvapila nás rozlehlost hradu Strečno i jeho umístění s nádherným výhledem na údolí řeky Váh. Fyzickou připravenost prověřil celodenní výlet na jednu z dominant Velké Fatry, nádhernou horu Tlstou. Autobusem jsme dojeli pod pohoří a pak překonali 700 m převýšení. Krásný zážitek byl podpořen i prohlídkou blízké jeskyně.

  Poděkování patří personálu školy, počínaje paní ředitelkou Ing. Dagmar Najšlovou, a vychovatelům v domově mládeže, především vedoucímu internátu, panu K. Růžičkovi. Všichni byli velmi srdeční a snažili se nám zpříjemnit každou volnou chvíli.

  Mgr. Milena Drobníková

   

  2018 Návštěva SPŠ Martin 2018 Návštěva SPŠ Martin
  2018 Návštěva SPŠ Martin 2018 Návštěva SPŠ Martin

   

 • 26.5.2016
  Správce

  Výměnná praxe studentů 3. ročníku ve slovenském Martine


  Je 8. 5. 2016 a my vyrážíme na Slovensko. Celou akci řídí a organizuje náš pedagogický dozor-paní Alena Chlumská a pan František Kubín. Cestou nás čeká ještě zastávka na státním hradě Bouzov a u Hranické propasti. Na konci dlouhé cesty konečně přijíždíme před areál školy a jsme rozděleni do pokojů na internátě.

  Výuka a praxe ve škole
  Pondělí 9.5.
  Naše pondělní vyučování začalo dvěma hodinami Perspektivního programování mikroprocesorů, kde jsme se zaměřili na mikroprocesory typu MCS 51. Po přestávce následovala počítačová grafika. Po stručném výkladu a rozdělení grafiky hodina probíhala spíše hravou formou, kdy jsme v pracích studentů školy měli hledat rozdíly a v závěru hodiny jsme si také tvoření rozdílů mohli sami vyzkoušet. První den výuky jsme završili dvouhodinovkou nazvanou Počítadla v elektronice, která byla zajímavější spíše pro nás elektrotechniky. Nejprve nás vyučující pomocí interaktivní tabule seznámil se speciálním programem, který studentům systémem otázek pomáhá řešit a zapojit zadanou měřící úlohu. Poté jsme si své dovednosti mohli vyzkoušet prakticky.
   
  Úterý 10.5.
  Edulab. To je název hodiny, která nás čekala v úterý od osmi hodin. Nedokázali jsme si představit, o co v této hodině půjde. Žádný takový předmět se u nás nevyučuje a tak jsme zprvu měli trochu obavy. Ty ale záhy zmizely. Výuka tohoto předmětu je spjatá s tablety a prací s nimi. Pomocí aplikace, která je využívána i k maturitnímu zkoušení studentů na průmyslovce v Martině, jsme si vyzkoušeli malý test. Ve zbývajícím čase jsme si pomocí jednoho z grafických programů vyzkoušeli tvorbu pohlednice. Druhou a třetí hodinu jsme se lehce zapotili při hodinách anglického jazyka. Kromě jiného si každý zpracoval jednu maturitní otázku a ti nejodvážnější své vypracování předvedli před celou třídou, za což byli odměněni potleskem. Závěr úterního vyučování byl oproti pondělku určen spíše pro strojaře, v hodinách Konstruování CAD/CNC strojů nám vyučující ukázal několik velmi povedených prací zdejších studentů, kteří ke svým výrobkům dokázali vytvářet i animace. Nás nejvíce zaujal obtížný rébus, který se ale několika našim studentům povedlo rozluštit a sestavit.

  Středa 11.5.
  Hned ráno jsme se rozdělili do dvou skupin na hodiny praxí. Zatímco strojaři šli do dílen a věnovali se své práci, my elektrotechnici jsme se přesunuli do elektrické laboratoře. Tady nám byla na interaktivní tabuli promítnuta dvě schémata a my jsme je v nepájivém poli museli zapojit. V první úloze šlo o rozsvícení diody, ve druhé jsme si museli poradit s bzučákem měnícím svou frekvenci. Někteří z nás byli rychlejší, jiným zapojení chvíli trvalo. Na závěr středečního, tedy posledního dne vyučování, jsme se v předmětu Logistika podniku dozvěděli něco nového, protože tento předmět se na naší škole nemáme. Formou hry jsme si díky stavebnici Technic zahráli na firmu vyrábějící automobily. Rozdělili jsme si pracovní pozice (dělníci, skladníci, zásobovači) a v určeném časovém termínu jsme měli vyrobit přesný počet výrobků. Napoprvé jsme příliš úspěchu nesklidili, ale postupnými kroky a zlepšením práce jsme nakonec vše zvládli.


  Lukáš Mokoš, EA3


  Volnočasové aktivity


  V pondělí odpoledne nás čeká prohlídka města. Venku je pěkné počasí, ale žádný strach zmokneme hned cestou zpátky. Vydáváme se i na nádraží, abychom si zařídili kartičky na vlak. Nikdo z nás neměl ani sebemenší tušení, že na nádraží strávíme tolik času a zažijeme takovou zábavu (spousta z nás měla na slovenské poměry moc velkou hlavu, a tak se jejich fotka na kartičku nevešla). Večer se pár z nás vydává odreagovat do divadla, kde hrají maturanti ze zdejší herecké školy.


  Třetí den navštěvujeme hrad Strečno. Autobusem přijíždíme pod kopec, na kterém hrad stojí, a vyrážíme vzhůru. Během prohlídky hradu nás čeká i hudební představení v kapli. Poté se ještě jedeme podívat na blízkou lávku, ze které byl nejen krásný výhled na řeku Váh, ale i na samotný hrad. Po návratu na internát nás ještě čeká turnaj ve florbalu, ve kterém obsazujeme stupně vítězů i poražených (takže na naší straně spokojenost).
  Čtvrtý den máme odpočinkový program. Po obědě je pro nás uchystán turnaj ve stolním fotbálku a můžeme si také zastřílet ze vzduchovky.


  Pátý den nás čeká celodenní výlet na Štrbské pleso. Našim třídním se podařilo objednat ukázkové počasí, takže se můžeme vyfotit v kraťasech a tričku na hromadě sněhu. Ke Štrbskému plesu jedeme vlakem (opět z našeho oblíbeného nádraží) a část cesty i autobusem, protože je výluka. Dáváme si jedno kolečko kolem vodní plochy a někteří z nás si i vybíhají na skokanský můstek, který stojí nedaleko. Vzhledem ke krásnému počasí je i nádherný výhled do okolí. Cestu zpět začínáme jízdou v tzv. zubačce a poté jedeme vlakem zase na naše nádraží. O večerní program se starají z veliké části zdejší studenti a samozřejmě studentky.


  Poslední den nás hned po snídani čeká cesta domů, ale několik z nás tu chce zůstat alespoň týden navíc.


  Josef Steklý, SM3
   

  2016 výměnný pobyt v Martině 2016 výměnný pobyt v Martině
  2016 výměnný pobyt v Martině 2016 výměnný pobyt v Martině
  2016 výměnný pobyt v Martině 2016 výměnný pobyt v Martině
 • 15.6.2015
  Správce

  Slovenští studenti opět v Jičíně


  V rámci spolupráce mezi naší školou a SPŠ ve slovenském Martině se uskutečnila ve dnech 31. 5. – 5. 6. 2015 již pátá výměnná stáž studentů obou partnerských škol. V neděli 30. května odjelo 12 našich studentů do Martina spolu se dvěma pedagogy.


  Současně přijelo 12 slovenských studentů se svými učitelkami M. Šturmovou a A. Pisarovičovou k nám. Pro slovenské studenty byl přichystán bohatý program. Během jednoho týdne se seznámili se školou, zúčastnili se dopolední výuky a navštívili místní firmy Kobit a Sklopísek Střeleč. Samozřejmě zbyl čas i na sport a zábavu. Ve čtvrtek vyrazili studenti na jednodenní výlet po Českém ráji. Z obce Příhrazy se vydali společně s českými učiteli i studenty k Drábským světničkám a dále na hrad Valečov. A protože navíc počasí bylo nádherné, tak se nejen výlet, ale i celý týden vydařil. A už se těšíme na příští rok!
   

  Partnerství se Slovenskem Partnerství se Slovenskem
  Partnerství se Slovenskem Partnerství se Slovenskem
 • 15.6.2015
  Správce

  Slovensko již popáté!


  Dvanáct studentů 3. ročníku se ve dnech 31. května až 5. června 2015 zúčastnilo výměnné praxe, která se uskutečnila v partnerské SPŠ v Martině.


  Vstřícnost a srdečnost slovenských studentů a vychovatelů, profesionalita vyučujících, to vše jsme zažívali každý den. Tamější škola se snaží udržet kredit moderní technické školy, a proto spolupracuje s řadou firem nejen v regionu Turca, ale i v celém Slovensku. My jsme se seznámili v odborných učebnách pod dohledem zkušených pedagogů s možnostmi slovenských studentů rozvíjet své teoretické znalosti a praktické dovednosti. Programovali jsme x51 v jazyku C (Ing. Jadroň), modelovali v 3 D (Ing. Matejíček), tvořili webové stránky (Ing. Huňorová), či pracovali s tablety v programu Edulab (Ing. Čiljak) a ověřovali znalosti technické angličtiny (Mgr. Kušnierová). V dílnách jsme vykonali několikahodinovou praxi (Mgr. Vanko), pozorně jsme sledovali využívaní robotů ve výuce Ing. Kováčik).


  Jednotlivá odpoledne jsme trávili prohlídkou města, které je centrem národní kultury Slováků. Zhlédli jsme jak národní kulturní památky - budovu Matice slovenské, Slovenské národní muzeum, Národní hřbitov, tak kulturní památky – Turčanskou galerii, Divadlo SNP, Slovenskou národní knihovnu, katolický a evangelický kostel atd. Navštívili jsme také Muzeum slovenské vesnice v Jahodnických lesích, kde jsou shromážděny obytné, hospodářské, společenské, církevní a technické stavby z Oravy, Turca, Liptova a Kysúc.


  Večery byly ve znamení sportovních zápasů ve florbalu, basketbalu či volejbalu (vychovatelé DM).


  Vyvrcholením pobytu byl určitě celodenní výlet do Vysokých Tater ( PaeDr. Malinovský). Zubačka nás vyvezla ze stanice Štrba ke Štrbskému plesu, odkud jsme kamenitými chodníčky stoupali k Popradskému plesu. Výhledy byly nádherné!


  Posezení u ohně, poslech hudby, rozhovory s novými kamarády či kamarádkami ukončily vydařenou několikadenní výměnu na Slovensku. Velký dík patří všem, kteří se zasloužili o nezapomenutelnou atmosféru.


  PhDr. I. Bílková, Dis. F. Kubín
   

  Partnerství se Slovenskem Partnerství se Slovenskem
  Partnerství se Slovenskem Partnerství se Slovenskem
  Partnerství se Slovenskem Partnerství se Slovenskem
 • 26.9.2014
  Správce

  V roce 2014 proběhla již po čtvrté výměnná praxe žáků 3. ročníku obou škol. V srpnu nás navštívili i kolegové z řad učitelů martinské priemyselné školy.

  Návštěva slovenských kolegů Návštěva slovenských kolegů
  Návštěva slovenských kolegů Návštěva slovenských kolegů
  Návštěva slovenských kolegů Návštěva slovenských kolegů
  Návštěva slovenských kolegů Návštěva slovenských kolegů
  Návštěva slovenských kolegů Návštěva slovenských kolegů
  Návštěva slovenských kolegů Návštěva slovenských kolegů
 • 1.6.2011
  PaedDr. Alena Chlumská

  Výměnná praxe 3. ročníků – slovenští studenti na SPŠ v Jičíně


  Ve dnech 14. až 20. 5. 2011 proběhla výměnná praxe 3. ročníků naší školy se studenty ze Stredné priemyselné školy v Martině na Slovensku. Různorodý pracovní program hostujících slovenských studentů oboru elektrotechnika probíhal v obou budovách naší školy. Tato skupina v počtu 12 žáků se účastnila výuky odborných předmětů, seznámila se s vybavením specializovaných učeben, řešila zadané úkoly. Program byl doplněn o příjemně strávené volné chvíle. Sportovní vyžití bylo kombinováno s poznáváním Jičína a jeho okolí. Studenti ze Slovenska navštívili také Český ráj (Trosky, Podtrosecká údolí, Valdštejn, ...), jedno odpoledne bylo věnováno návštěvě ojedinělých skalních útvarů - Prachovským skalám. Zahraniční studenti projevili také spokojenost s ubytováním a vřelou atmosférou na našem domově mládeže.


  Dle odezvy všech studentů můžeme výměnnou praxi hodnotit velmi kladně. V následujících letech předpokládáme další úspěšnou spolupráci obou škol.


  Petr Hejna, Alena Chlumská


   

 • 24.5.2011
  Správce

  Výměnná praxe studentů 3. ročníku VOŠ a SPŠ, Jičín

   

  Celý týden jsme byli pryč. V neděli brzo ráno mnozí z nás vstávali, aby byli u školy na šestou v nevlídném počasí, které nás provázelo celou cestu. Do cíle cesty, kterým byla Stredná priemyselná škola v Martině na Slovensku jsme dorazili i s přestávkami za šest hodin. Bylo to rychleji než všichni čekali a tak nás na místě nikdo nevyhlížel. Během chviličky však dorazil pan ředitel i studenti, kteří v rámci výměnné praxe studentů 3.roč. nastoupili do našeho autobusku a jeli směr Jičín.


  Po ubytování na internátě, který je součástí komplexu školy spolu s tělocvičnou a jídelnou, jsme se přemístili do útulného bistra, kde jsme byli svědky toho, jak naši hokejisté získali bronzovou medaili, což nám všem spravilo trochu náladu z pošmourného dne.


  Říci, že na nás byli všichni hodní, by bylo trochu málo. Všichni členové personálu školy, počínaje panem ředitelem Ing. Jozefem Juricou, CSc., byli velmi příjemní a snažili se nám zpříjemnit každou volnou chvíli. Dokladem toho je následující pečlivě připravený program:

   

  V pondělí ráno jsme hned po raňajkách (snídani) nastoupili odbornou praxi. Nejdříve jsme v učebně CAD/CAM strojírenství navrhovali v programu Pro/Engineer jednoduché součásti. Pak jsme odměřovali na měřicím zařízení rozměry vyrobených modelů s přesností na 0.001m. V učebně automatizace jsme viděli krásně seřazeny tři skupiny úloh systému FESTO Didactic : 1) pneumatika, 2) elektropneumatika, 3) elektropneumatika s řízením PLC. V programu SFC se programovaly jednoduché i složité úlohy z automatizace : 1) výtah ve třípatrovém domě, 2) třídění barevných kuliček, 3) model křižovatky.


  Odpoledne jsme si při prohlídce města uvědomili, že zde v Martině se právem nachází kulturní i národní centrum Slovenska. Na každém kroku nějaký důkaz : zde vznikla deklarace pro vznik společného státu Československo v r.1918, zde vznikla Matice slovenská, zde je cintorín(hřbitov), kde jsou pochováni ti nejvýznačnější Slováci, zde je Národní knižnice slovenská, zde je...


  Večer jsme toho všeho ještě neměli dost a tak jsme si dali fotbálek, šachy, posilovnu i ping-pong.

  V úterý jsme v elektro laboratoři zapojovali AKO a MKO (jednoduchá zapojení s logickými obvody) a pak jsme se snažili zkrotit v laboratoři roboty. Nejdříve korejský ROBOROBO, pak německý Fischer, dánské LEGO a nakonec i český Merkur. Odpolední program tvořila prohlídka skansenu, kde je několik dedín(vesnic). Potkali jsme tu norskou svatbu a prohlédli si, jaký je rozdíl mezi stavením bezzemka a samostatného rolníka. (Hlavně malá okýnečka, hliněná podlaha a nízké stropy). Večer jsme si to rozdali s místními ve florbalu, které jsme vyhráli.

   

  Nejkrásnějším zážitkem byl pro většinu z nás středeční výstup na jeden z vrcholů Velké Fatry (Ostrá 1265m). Autobusem jsme dojeli pod pohoří a pak překonali během 2,5hod. 600m převýšení. Počasí nám přálo natolik, že byla i nahoře výborná viditelnost. Byl to, myslím, nejsilnější zážitek z celého pobytu.

   

  Čtvrtek byl posledním „pracovním dnem“ a měli jsme možnost programovat pohyb MITSUBISHI robota a seznámit se se základy CNC programování. Odpoledne jsme si prohlédli výstavu „Ohýbaj ma mamko...“ (Ohýbej mě mami...), která ukazuje různé exponáty z prostředí rodiny a výchovy dětí na Slovensku za posledních 100 let. Tato výstava zaujala pochopitelně více pedagogy než studenty. Večerní program tvořila opékačka a diskotéka pro zájemce.

   

  V pátek ráno jsme odjížděli s bohatými zážitky a příjemnými pocity. Tak se již teď těšíme na příští návštěvu.

   

  Milena Drobníková a Zdeněk Pokorný, VOŠ a SPŠ Jičín

   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   

 • 24.5.2011
  Mgr. Milena Drobníková

  Výměnná praxe studentů 3. ročníku VOŠ a SPŠ, Jičín


  Získání zkušeností, seznámení s přístrojovým vybavením školy, navázání přátelství i schopnost domluvit se ve slovenštině - to všechno bylo cílem první výměnné praxe na SPŠ v Martině.


  Studenti 3. ročníku se zúčastnili přednášek, vyzkoušeli si práci s přístroji a zařízením na odbornou výuku, obdivovali ročníkové práce tamních studentů. Volný čas byl vyplněn kulturně - historickým poznáním Martina, návštěvou blízkého skanzenu slovenské vesnice, výletem na Velkou Fatru i sportovním utkáním ve florbale.


  Výměnná praxe splnila beze zbytku naše očekávání.


  Mgr. Milena Drobníková,
  třídní učitelka, VOŠ a SPŠ Jičín