Soutěže


Soutěže považujeme za důležitý nástroj k vyhledávání talentovaných nebo nadaných žáků a studentů. Slouží i pro jejich sebereflexi a motivaci k dalšímu vzdělávání a rozvíjení vlastních schopností a dovedností nad rámec školního učiva.


Pravidelně se naši žáci a studenti umisťují na čelních příčkách v soutěžích v CNC programování, Středoškolské odborné činnosti, KYBER robot, CISCO Netacad, celostátní Matematické soutěži aj.


Žákům a studentům:
  • dávají srovnání, jak se jim podařilo osvojit znalosti a dovednosti
  • přinášejí motivaci k vyhledávání nových informací, řešení problémů
  • umožňují rozvíjet komunikativní schopnosti (vyjádřit myšlenku a obhájit ji)

Soutěže Soutěže

Skvělé výsledky VOŠ a SPŠ, Jičín v programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Také letos chceme excelovat v Excelenci

Jako v loňském školním roce, tak i letos se naše škola účastní programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Excelence SŠ“. Po skvělém umístění z minulého školního roku máme i pro nový ročník programu co nabídnout. Naši studenti se úspěšně účastnili soutěží i na celostátní úrovni, to může přinést škole mimo jiné také finanční dotaci plynoucí právě z tohoto programu.

V hodnocení programu Excelence středních škol je VOŠ a SPŠ, Jičín vnímaná jako velmi úspěšná škola, v Královéhradeckém kraji se pohybuje na předních příčkách. Řadí se tak mezi prestižní střední odborné školy v České republice. Program Excelence středních škol vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, hodnotí žáky a školy podle umístění v soutěžích. Za výsledky žáků ve školním roce 2018/19 získala naše škola finanční podporu 47090 Kč, která má být uplatněna na podporu pedagogů rozvíjejících možnosti nadaných žáků středních škol nad rámec svých pracovních povinností. Program cílí na žáky, kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT. Další motivací tohoto programu je zvýšení zájmu a podnícení žáků i škol o účast v soutěžích. Dotace je vyčíslena v závislosti na úspěšnosti žáků v krajských, celostátních a mezinárodních kolech.

Také minulý školní rok přinesl mnoho školních úspěchů, z nich připomeneme 1. místo v celostátní Matematické soutěži Kristýny Petrlíkové z I1B (dnes I2B), 4. místo Davida Dlouhého v celostátním kole SOČ z I4B (dnes úspěšný absolvent), kterému předcházelo vítězství v kraji spolu s dalšími dvěma spolužáky ze 4. ročníků (Vítek Vaníček, Martin Lešák). Věříme tedy, že i letošní ročník programu Excelence přinese škole dobré umístění a zpětnou vazbu o vysoké kvalitě a úrovni vědomostí a dovedností našich žáků a skvěle odváděné práci pedagogů.