Přípravný kurz ke studiu pro žáky 9. tříd ZŠ


Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Forma konání – ONLINE přes TEAMS

Obsah kurzu:

Obsah kurzu: 20 vyučovacích hodin (10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka)

Termíny konání – JEDNOTNÉ PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ:

každé březnové úterý a středa vždy od 16.30 hod. do 18.00 hod.
2. 3., 3. 3., 9. 3, 10. 3., 16. 3., 17. 3., 23. 3., 24. 3., 30. 3., 31. 3. 2021

Cena a platby za kurz

Cena kompletního kurzu (20 hodin) je 1100,- Kč.
Platbu proveďte na náš bankovní účet č. 431550207/0100 nejpozději do 24. 2. 2021.
Jako variabilní symbol uveďte při platbě kód, který obdržíte e-mailem po vyplnění přihlášky.

Další informace budou přihlášeným zaslány mailem do 25. 2. 2021