Přípravný kurz ke studiu pro žáky 9. tříd ZŠ


Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka realizujeme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd ZŠ

Obsah kurzu:

Obsah kurzu: 20 vyučovacích hodin (10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka)

Termíny konání:

1. cyklus – 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. a 2. 4. 2020 – vždy čtvrtek – 14.20 -17.30 hod.
2. cyklus – 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3. a 4. 4. 2020 – vždy sobota – 8.50 - 12.00 hod.

Místo konání - budova VOŠ a SPŠ, Jičín na Komenského náměstí 45.

Cena kompletního kurzu (20 hodin) je 1100,- Kč.
Platbu proveďte na náš bankovní účet č. 431550207/0100 nejpozději do 21. 2. 2020.
Jako variabilní symbol uveďte při platbě kód, který obdržíte e-mailem po vyplnění přihlášky.

Do kurzu se již nelze přihlásit.
Přípravné kurzy budou probíhat v obou cyklech.