Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020/21


Výsledky přijímacího řízení naleznete:

  • v PDF souboru umístěném vpravo -->
  • ve výsledcích je uvedeno Vaše registrační číslo
  • Vaše registrační číslo pro druhé kolo je uvedeno v našem oznamovacím dopise

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

V případě přijetí odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 23. června 2020.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou.

Převzetí rozhodnutí a přijetí a odevzdání zápisového lístku můžete provést osobně v kanceláři školy 16. června 2020 od 12:00 do 16:00 hod., v dalších dnech od 7:30 do 13:00 hod.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Pokud jste nebyli přijati z důvodu nedostatečné kapacity, není ještě nic ztraceno. Ne všichni přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek (mnozí mají naši školu na 2. místě) a tím se bude postupně měnit hranice přijetí.

Po převzetí rozhodnutí o nepřijetí musíte podat žádost o vydání nového rozhodnutí ředitelce školy.
Vzor žádosti si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout při předání rozhodnutí.

Ředitelka školy neprodleně rozhodne.


V případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte:

  • ředitelka Ing. Alena Žalská - 736 441 706
  • hospodářka Bohuslava Kořínková - 493 532 686, 702 153 526