Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2019/20


Výsledky přijímacího řízení naleznete:

  • v PDF souboru umístěném vpravo -->
  • ve výsledcích je uvedeno Vaše registrační číslo
  • vaše registrační číslo naleznete v pozvánce od Cermatu

Jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

V případě přijetí odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 15. května 2019.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou.

Převzetí rozhodnutí a přijetí a odevzdání zápisového lístku můžete provést osobně od 29. dubna do 15. května 2019 vždy od 7.30 do 16.00 hodin.

Ve středu 1. května a 8.května je škola UZAVŘENA !!!

Informace pro nepřijaté uchazeče - odvolání

Pokud jste nebyli přijati z důvodu nedostatečné kapacity, není ještě nic ztraceno. Ne všichni přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek (mnozí mají naši školu na 2. místě) a tím se bude postupně měnit hranice přijetí.

Po převzetí rozhodnutí o nepřijetí musíte podat do tří pracovních dnů odvolání (§60 zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.) proti nepřijetí ředitelce školy.
Vzor odvolání si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout při předání rozhodnutí.

Ředitelka školy neprodleně rozhodne.


V případě jakýchkoliv nejasností prosím volejte:

  • ředitelka Ing. Alena Žalská - 736 441 706
  • hospodářka Bohuslava Kořínková - 493 532 686