Užitečné informace o škole a studiu – pro žáky nastupující do 1. ročníku a jejich rodiče

Kontakty:   VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín
  tel.: 493 533 137, 736 441 706 (ředitelka školy), 493 532 686, 493 532 831, 493 592 535, 493 524 788 (jídelna), 493 524 789 (domov mládeže)
  e-mail: posta@spsjc.cz nebo prijmeni_ucitele@spsjc.cz

Rozvrh hodin: 1. 7:50-8:35 5. 11:30-12:15 9. 14:55-15:40
  2. 8:40-9:25 6. 12:25-13:10 10. 15:45-16:30
  3. 9:35-10:20 7. 13:15-14:00  
  4. 10:40-11:25 8. 14:05-14:50  

Upozornění: Do 31. srpna 2020 je žák povinen odevzdat kopii závěrečného vysvědčení ze ZŠ (kopii vysvědčení zašlete poštou nebo mailem, pro osobní předání využijte poslední týden měsíce srpna).
Všichni žáci 1. ročníku absolvují adaptační kurz v září 2020. Poplatek za třídenní adaptační kurz 1 300,- Kč uhraďte nejpozději do 31. 8. 2020 na účet 431550207/0100, variabilním symbolem je jméno a příjmení žáka.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne 1. září 2020 v 7:50 hod. (přezůvky nejsou v den zahájení nutné).
Potvrzení o studiu vydají třídní učitelé 1. 9. 2020 nebo je možné ho vyzvednout v kanceláři školy od 24. 8. 2020 v budově Pod Koželuhy 100.

Ubytování včetně celodenního stravování na domově mládeže (Denisova 212, 506 01 Jičín) poskytujeme žákům, kteří nemohou denně dojíždět. Přihlášku k ubytování získáte na webových stránkách školy, v kanceláři školy (Pod Koželuhy 100) nebo v kanceláři na domově mládeže. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu domova mládeže do 10. 7. 2020, v případě kladného vyřízení budete informováni do 17. 7. 2020. Současná cena za ubytování činí 900,- Kč měsíčně. K ceně ubytování je nutné přičíst cenu celodenního stravného (současná cena je 99,- Kč za den).

Stravování: žáci mají možnost stravování v naší školní jídelně, která se nachází v přízemí budovy domova mládeže – vchod z Denisovy ulice. Podrobnější informace včetně přihlášky ke stravování najdete na webových stránkách školy. Ke stravování se žáci mohou přihlašovat v kanceláři školní jídelny od 29. 6. 2020 do 17. 7. 2020, a od 24. 8. 2020 do 31. 8. 2020 vždy od 8.00 do 12.00 hod. Současná cena oběda je 35 Kč.

Učební pomůcky, učebnice a sešity si žáci hradí sami (resp. jejich zákonní zástupci). Jejich nákup je vhodné učinit až na začátku školního roku podle instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů.

Vstup do školy a evidence obědů jsou realizovány čipem (současná cena 43 Kč), který je pro žáka nezbytný a který si zakoupí ihned po nástupu do školy. Čip současně slouží pro kopírování.

Další informace včetně školního řádu naleznete na www.vos-sps-jicin.cz.