Užitečné informace o škole a studiu – pro žáky nastupující do 1. ročníku a jejich rodiče


Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku se uskuteční 20. června 2019 od 15:30 hod.


Upozornění pro žáky nastupující do 1. ročníku střední školy: Do 30. srpna 2019 je žák povinen odevzdat kopii závěrečného vysvědčení ze ZŠ (kopii vysvědčení zašlete poštou, pro osobní předání využijte poslední týden měsíce srpna).
Všichni žáci 1. ročníku absolvují adaptační kurz v září 2019. Poplatek za třídenní adaptační kurz 1300,- Kč uhraďte nejpozději do 31. 7. 2019 na účet 431550207/0100, variabilním symbolem je Vaše registrační číslo.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne 2. září 2019 v 7:50 hod. (přezůvky nejsou v den zahájení nutné).

Potvrzení o studiu vydají třídní učitelé 2. 9. 2019 nebo je možné si ho vyzvednout v kanceláři školy od 26. 8. 2019 v budově Pod Koželuhy 100.

Ubytování včetně celodenního stravování na domově mládeže (Denisova 212, 506 01 Jičín) poskytujeme žákům, kteří nemohou denně dojíždět. Přihlášku k ubytování získáte na webových stránkách školy, v kanceláři školy (Pod Koželuhy 100) nebo v kanceláři na domově mládeže. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu domova mládeže do 31. 5. 2019, v případě kladného vyřízení budete informováni do 15. 6. 2019. Současná cena za ubytování činí 900,- Kč měsíčně. K ceně ubytování je nutné přičíst cenu celodenního stravného (současná cena je 99,- Kč za den).

Stravování: žáci mají možnost stravování v naší školní jídelně, která se nachází v přízemí budovy domova mládeže – vchod z Denisovy ulice. Podrobnější informace včetně přihlášky ke stravování najdete na webových stránkách školy. Ke stravování se žáci mohou přihlašovat v kanceláři školní jídelny od 1. 7. 2019 do 11. 7. 2019, od 19. 8. do 22. 8. 2019 a od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 vždy od 8.00 do 12.00 hod. Současná cena oběda je 35 Kč.

Rodiče a SRPŠ: třídní schůzky se konají pravidelně dvakrát ročně, obvykle v polovině listopadu a v polovině dubna, vždy od 15.30 hod. Finanční příspěvek rodičů do SRPŠ se platí každý rok, výši příspěvku schvaluje rada rodičů (současná částka je 300 Kč/rok/žák).

Učební pomůcky, učebnice a sešity si žáci hradí sami (resp. jejich zákonní zástupci). Jejich nákup je vhodné učinit až na začátku školního roku podle instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů.

Vstup do školy a evidence obědů jsou realizovány čipem, který je pro žáka nezbytný a který si zakoupí ihned po nástupu do školy. Čip současně slouží pro kopírování.