Povinně zveřejňované informace

Schválený finanční plán školy na rok 2021 usnesením č. RK/17/1026/2021 ze dne 7. 6. 2021 a střednědobé výhledy pro roky 2022-2023.


bookopen.png, 1,4kB
Rozpočet PO 2021

Schválený finanční plán školy na rok 2020 usnesením č. RK/15/761/2020 ze dne 25. 5. 2020


bookopen.png, 1,4kB
Rozpočet PO 2020

Schválený finanční plán školy na rok 2019 usnesením č. RK/15/854/2019 ze dne 27. 5. 2019


bookopen.png, 1,4kB
Rozpočet PO 2019

Schválený finanční plán školy na rok 2018 usnesením č. RK/13/815/2018 ze dne 14. 5. 2018

částky v tis. Kč
Vlastní výnosy hlavní činnost 5395,028
Výnosy doplňková čininnost 2386,000
Vlastní výnosy celkem 7781,028
 
Náklady hlavní činnost 46573,44
Náklady doplňková činnost 2211,800
Náklady celkem 48785,24
 
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem
(hlavní činnost)
41178,412
Výsledek hospodaření
(doplňková činnost)
174,200
Investiční dotace a příspěvky 400,000


Schválený finanční plán školy usnesením č. RK/12/677/2017 ze dne 15. 5. 2017

částky v tis. Kč
Vlastní výnosy hlavní činnost 5531,623
Výnosy doplňková čininnost 2581,000
Vlastní výnosy celkem 8112,623
 
Náklady hlavní činnost 44052,436
Náklady doplňková činnost 2374,300
Náklady celkem 46426,736
 
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem
(hlavní činnost)
38520,813
Výsledek hospodaření
(doplňková činnost)
206,700
Investiční dotace a příspěvky 400,000

Schválený střednědobý výhled školy usnesením č. RK/35/1966/2017 ze dne 11. 12. 2017

ROK 2019 částky v tis. Kč
Vlastní výnosy hlavní činnost 5036,000
Výnosy doplňková čininnost 2516,000
Vlastní výnosy celkem 7552,000
 
Náklady hlavní činnost 44979,300
Náklady doplňková činnost 2363,000
Náklady celkem 47342,300
 
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem
(hlavní činnost)
39943,300
Výsledek hospodaření
(doplňková činnost)
153,000
Investiční dotace a příspěvky 0,000

ROK 2020 částky v tis. Kč
Vlastní výnosy hlavní činnost 5044,00
Výnosy doplňková čininnost 2516,000
Vlastní výnosy celkem 7560,000
 
Náklady hlavní činnost 44960,300
Náklady doplňková činnost 2363,000
Náklady celkem 47323,300
 
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem
(hlavní činnost)
39916,300
Výsledek hospodaření
(doplňková činnost)
153,000
Investiční dotace a příspěvky 0,000

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název školy:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Adresa školy:
Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

Právní forma:
Příspěvková organizace

Zřizovatel:
Královéhradecký kraj

Zřizovací listina:
č.j. 14700/SM/2009

Ředitelka:
Ing. Alena Žalská

IČO:
60116820

DIČ:
CZ60116820

REDIZO:
6000012069

Datová schránka:
5rdwrqs

Součásti školy:
Střední průmyslová škola
Vyšší odborná škola
Domov mládeže
Školní jídelna

Číslo telefonu:
+420 493 532 686, 493 532 831

E-mail:
posta@vos-sps-jicin.cz

Webové stránky:
www.vos-sps-jicin.cz

Vymezení předmětu činnosti:

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.


Informace poskytují:
Ing. Alena Žalská – ředitelka školy, tel. 736 441 706, reditel@vos-sps-jicin.cz
Mgr. Lea Vojtěchová – zástupkyně ředitelky, tel. 734 475 954, vojtechova@vos-sps-jicin.cz
Ing. Jiří Šafránek. – zástupce ředitelky, safranek@vos-sps-jicin.cz
Bohuslava Korinkova – hospodářka, tel. 493 532 686, korinkova@vos-sps-jicin.cz

Příjem žádostí a dalších podání:
Sekretariát ředitelky školy, Pod Koželuhy 100, Jičín, tel.: 493 532 686

Úřední hodiny:
pondělí – pátek 7:30 – 16:00

Hlavní dokumenty: viz záložka Dokumenty

Právní předpisy vztahující se k činnosti školy:
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
  • Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Právní předpisy jsou umístěny na www.msmt.cz.