Maturitní obory


Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou pro absolventy základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia. Vhodné jako příprava ke studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.


18-20-M/01 Informační technologie

ŠVP (zaměření): Informační technologie

Studijní obor připravuje žáky pro činnost v oblasti informačních technologií. Při studiu žáci získají především znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
  • programování aplikací
  • HW osobních počítačů a periferií (s certifikátem Cisco Academy programu)
  • grafické editory pro 2D a 3D návrhy a tvorba multimediálních projektů
  • počítačové sítě (s certifikáty Cisco Academy programu)
  • tvorba a správa databázových aplikací

Absolventi se uplatní v těchto profesích:
  • projektanti a správci počítačových sítí
  • návrháři www stránek a programátoři win aplikací
  • pracovníci servisu a prodeje PC
  • správci operačních systémů a aplikací

Absolventi oboru získají složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání. Studium těchto oborů umožňuje přímý přechod do praxe a zároveň poskytuje kvalitní základ pro studium na vysokých školách technického směru.

b_browse.png, 265B HODINOVÁ DOTACE


Vzdělávání v programu je zakončeno maturitní zkouškou.V profilové části maturitní zkoušky bude žák konat povinnou zkoušku z informatiky a informačních technologií. Obsahem zkoušky z informatiky budou tyto obsahově příbuzné předměty školního vzdělávacího programu: databázové systémy, počítačová grafika, video a multimédia, programování a tvorba aplikací, programové vybavení. Obsahem zkoušky z informačních technologií budou tyto obsahově příbuzné předměty školního vzdělávacího programu: elektronické počítače, operační systémy, počítačové sítě, technické vybavení. Třetí povinná zkouška bude konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou v tištěné podobě k nahlédnutí u paní ředitelky Ing. Aleny Žalské.