Software dostupný pro pedagogy a studenty

Office 365 + Windows 10 Education

Každý student nástupem do školy má zdarma dostupné klíčové software firmy Microsoft: Office 365 a Windows 10 EDU. Pro získání obou těchto SW je nuté použít aktivní školní login.


Office 365

Po dobu studia na VOŠ a SPŠ Jičín získáváte zdarma Office 365 včetně desktopových a mobilních aplikací až pro 5 zařízení.
Adresa pro přístup do školních Office 365 je: https://portal.office.com

 • Jako login použijte login@spsjc.cz
 • Heslo je vaše školní. LOGIN nahraďte vaším školním přihlašovacím jménem.
 • Příklad: 19ia00_master@spsjc.cz

Získáte zdarma:

 • desktopové Office 365
 • 1 TB Onedrive
 • školní email


Windows 10 Education

Studenti u učitelé mají možnost získat 1 licenci Windows 10 EDU.

 • Licence nezaniká ani po ukončení studia či pracovního vztahu na VOŠ a SPŠ Jičín.
 • Je možno získat POUZE 1 LICENCI !! Proto doporučuji neaktivovat tuto licenci na starý notebook/pc, který budete brzo nahrazovat.
 • Po objednání Windows 10 dle návodu je nutno do 31 dnů si vyzvednout jeho licenční číslo.
 • Instalační soubory je možno stáhnout při objednávání, ale i libovolně kdy později z adresy https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10
 • Při ztrátě licenčního čísla před aktivací Windows, bude jeho opětovné získání komplikované, či nemožné.
 • Pokud jste již Windows 10 EDU aktivovali, na daném PC při reinstalaci již číslo nebude potřeba.

Přehled dostupných programů:

Název programu Informace
SolidEdge CZ
TDS technik pro Solid Edge vpn
Creo 6.0 vpn
Solidworks EDU 2019/20 vpn
Visual Studio Community 2019 info
Heidenhain iTNC 640 (demo) info
V5-6 R2019 info vpn
Legenda
 • info Návod k instalaci
 • info Nutné VPN spojení
 • info Licenční ujednání


Pravidla používání software přes školní VPN tunel:

 1. Výše uvedený software (dále jen software) je možno používat, pouze pokud jste pedagogem či žákem (dále jen uživatel) VOŠ a SPŠ, Jičín.
 2. K používání většiny uvedeného softwaru je nutno mít internetové připojení a nainstalován VPN klient. Návod k jeho instalaci naleznete na stránkách školy.
 3. Po ukončení studia či pracovního poměru s VOŠ a SPŠ, Jičín je nutno okamžitě a bezpodmínečně jakýkoliv software získaný od VOŠ a SPŠ, Jičín odinstalovat a dále používat již jen legálně získanou verzi. Zároveň je také zrušen VPN přístup (tím pádem také možnost získání licencí přes VPN) uživatele.
 4. Uživatel se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem šířit tento software, ani jej kopírovat jiným osobám, ač dle pravidel mají právo tento software používat.
 5. Uživatel se zavazuje dodržovat jakákoliv další pravidla a omezení vyplývající z originální licenční smlouvy produktu.
 6. Programy je možno získat pouze instalací na osobní PC (notebook), kterou provede správce sítě.
 7. Uživateli instalací nevzniká oprávnění na technickou podporu produktu. Jakékoliv dotazy je možno směrovat na adresu spravce@vos-sps-jicin.cz
 8. Jakékoliv porušení pravidel bude sankcionováno dle školního řádu, v případě zjištění neautorizovaného užívání či šíření bude automaticky ve spolupráci s Policií ČR iniciováno TRESTNÍ ŘÍZENÍ s daným uživatelem.

! Změny či doplnění pravidel vyhrazeno