Pravidla přístupu na internet v učebnách LVT

Pravidla:

  • Vstup do učeben je povolen jen v době, kdy není vyučování, student je povinen se chovat tiše a nerušit ostatní studenty či vyučující.
  • Je zakázáno surfování po stránkách obsahujících pornografické materiály, stahování her a jejich ukládání na domovský disk. Více viz Provozní řád LVT
  • Přístup na internet vyžaduje ověření na školním firewallu. Používáte-li Mozilla Firefox nebo Internet Explorer, ověření proběhne automaticky.

Důležité upozornění - čtěte !

  •  Veškerá nastaveni a rozšíření zde uvedených aplikací se ukládají do složky G:\PROFILY\
  •  Pokud je složka PROFILY smazána, je při příštím přihlášení automaticky vytvořena
  •  Pokud přestane program fungovat, zazálohujte si složku PROFILY,poté v této složce smažte podadresář příslušné aplikace, odhlaste se a znovu se přihlaste

Dostupné internetové prohlížeče:


Ostatní komunikační programy:


Programy pro tvorbu WWW stránek:


Programy, jejichž zpřístupnění se předpokládá:


Doporučení správce sítě:

  • Používejte prohlížeč Mozilla Firefox, umožňuje Vám největší flexibilitu a bezpečnost (viz. "výhody Mozilla Firefoxu")
  • V případě nekorektního zobrazení www stránky (chyby jejich tvůrce) použijte alternativní prohlížeče IE či Operu
  • Dodržujte pravidla bezpečnosti a nesdělujte nikomu své heslo od účtu, Firefox, Opera i Miranda si ukládají svůj profil a nastavení na Váš disk G, jejich odcizení by mohlo vést k Vaší kompromitaci !
  • V případě zájmu o zpřístupnění dalšího komunikačního programu svou žádost zašlete na adresu spravce@vos-sps-jicin.cz. Nezapomeňte v E-mailu uvést svůj login !

Výhody Mozilla Firefoxu:


FAQ (často kladené dotazy):

Otázka:
Kam se ukládá nastavení prohlížečů, rozšířeni + motivy Firefoxu a zprávy z Mirandy ?
Odpověď:
Pokud je to možné, veškerá nastavení aplikací se ukládají na disk G: do složky G:\PROFILY

Otázka:
Pokud používám prohlížeč OPERA, internet mi nefunguje, ikdyž v učebně je povolen.
Odpověď:
Prohlížeč Opera nepodporuje autentifikaci pomocí NTLM. Do adresního řádku napište: http://fw a přihlašte se na firewall pomocí svého LOGINu a hesla do LVT.