Leonardo da Vinci (výzva 2012)

Odborná stáž českých studentů technických oborů v Anglii
= zvýhodnění na domácím trhu práce

Poskytovatel dotace:
Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Název programu:
Program celoživotního učení Leonardo da Vinci

Typ aktivity:
Mobilita

Celkové náklady:
15 000 €

Přidělená dotace:
15 000 €

Realizace projektu:
červen 2013 – květen 2014
Stáž:
15.9. – 28.9.2013

Anotace projektu:
Projekt bude tvořit jak po obsahové tak i formální stránce jedna stáž. V rámci projektu se zúčastní 8 žáků IT oborů Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, dvoutýdenní odborné stáže v Londýně. Projektu se zúčastní žáci maturitních oborů. Žáci budou v průběhu odborné praxe v zahraničí pobývat v různých firmách a podnicích, které jim zabezpečí přijímající organizace ADC Technology Training Ltd.

Cíle projektu:
Cílem daného projektu je zdokonalení odborných, jazykových, sociálních a interkulturních kompetencí, získání zručnosti a zkušeností všech žáků zúčastněných na projektu. Našim zájmem je pokračovat v rámci dobré spolupráce se zahraničními partnery, podpořit pravidelnost stáží a umožnit tak uvedenému počtu žáků naší školy, zúčastnit se projektu mobility a tím přispět k internacionalizaci vzdělání. Žáci budou mit možnost ověřit si své vědomosti, zručnost v oboru a zkušenosti během reálné praxe v jiné členské zemi Evropské Unie. Žáci se během zahraniční stáže seznámí se systémem a průběhem oborné přípravy mladých lidi v počátečním stadiu vzdělávacího procesu za hranicemi své vlasti. Naučí se nové techniky a technologie ve svém oboru. Ty mohou po svém návratu do vlasti úspěšně transformovat na podmínky v českých firmách. Všechny tyto aspekty mohou výraznou měrou přispět ke zkvalitnění odborných a jazykových znalostí a vědomostí žáka, stejně tak k jeho kompetentnosti pro další osobní a osobnostní rozvoji k zvýšení hodnoty absolventů na trhu práce, rozšíření spektra všeobecných vědomostí. Stejně mohou pomoci zvýšit zájem a atraktivitu vyučovaných oborů. Toto vše by mělo následně motivovat žáky k dalšímu zdokonalování ve svém oboru s ohledem na perspektivu prosazení se v konkurenčním prostředí evropského trhu práce. Žáci tímto způsobem také poznají jinou zemi, jinou pracovní a sociální kulturu, morálku a životní styl. Proto je nezanedbatelnou významnou součástí projektu mobilit, i jeho interkulturní aspekt.Časový harmonogram

červen - září 2013 – přípravná fáze
  • Výběr studentů (jazykový test, ústní pohovor, studijní výsledky)
  • Pedagogická, jazyková, kulturní a odborná příprava
15. – 28.září 2013 – vlastní stáž ve firmách v Londýně

říjen 2013 – květen 2014 – závěrečná fáze:
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Evaluace projektu
  • Diseminace výsledků

Stáž očima účastníků

Je tomu už nějaký čas, co jsme se dozvěděli, že se bude konat stáž v Anglii. Z naší studijní skupiny, vyučující p. Chlumská, tato zpráva zaujala tři z nás. Méně milá zpráva byla, že na stáž může pouze 8 žáků. Když nastal den, kdy se měli psát testy, se mé šance na vybrání snížili hned poté, co jsem uviděl zájem žáků ostatních ročníků. Po testech následovala konverzace. Na řadu jsme se svým spolužákem Milanem přišli +/- po 20 minutách. Nervy nám vybrnkávaly sladkou píseň, ale poté, co jsme vešli, všechno to spadlo. Pak následovalo pouhé čekání. Výsledky byly na nástěnce během pár dní. A ono „ejhle“, jsme tam!


Před samotnou stáží proběhlo spoustu přípravných setkání. Scházeli jsme se pravidelně takřka každé ráno před samotnou výukou a dostávali jsme informace, které se týkaly nejen toho, co nás čeká, ale hlavně samotného žití v Anglii. S panem Velešovským jsme probírali základní fráze, které by nám neměly uniknout, pan Pokorný nás zasvětil do životního rytmu Anglie. S panem Hejnou a paní Chlumskou jsme pracovali na našich CV, Registration Form a všech podkladech, které byly nutné vyřídit před stáží, informovala nás o ADC College, etc. Ani si nepamatuji, kolik těch setkání bylo, ale bylo jich opravdu dost.


Čas plynul a pomalu ale jistě se blížilo září. Před odjezdem byly poslední meetingy, ale ty byly už jen ve smyslu: „Nezapomněli jsme ještě na něco?“. Těšil jsem se na 14. září jako na druhé narozeniny nejen proto, že se podívám do Anglie, na Tower Bridge, že uvidím London Eye, ale hlavně, protože mi ADC poskytne něco, co mi nikdo nikdy nedá Pracovní stáž za hubičku. Nemůžu říct, že jsem se nebál, to bych lhal. Přece jenom jiné prostředí, jiní lidé a z informací poskytnutých od kantorů jsem zjistil, že mým nadřízeným bude muž, který je z Bangladéše.


Cesta byla lehce úmorná, ale věděl jsem, že na druhé straně cesty si můžu říct - „Jsem tady“. Druhý den po příjezdu jsme měli informační setkání s p. Kyselovou v ADC College, kde jsme potkali další skupinu ze Slovenska. Dostali jsme oyster card, což je u nás něco jako „lítačka“. Protože jsem pracoval přímo v centru, měl jsem takřka neomezený pohyb po londýnském metru díky oyster card, což bylo skvělé.


V práci jsem měl ze začátku až přespříliš pohodu, a to nejsem nějaký Ferda, práce všeho druhu. Mr. Panna mi dával za úkol dívat se na videa o vyměňování displeye, základních desek a klávesnice u laptopů a občas jsem pomáhal při samotném vyměňování. Vše se změnilo poté, co proběhl ve čtvrtek mentoring v ADC. Po jednom jsme chodili do místnosti, kde se nás Tommaso ptal na různé údaje ohledně rodiny, domova, práce. Poté, co se dozvěděl o mé „vytíženosti“, napsal e-mail mému zaměstnavateli a od druhého týdne pobytu už to takový klid nebyl. Poprvé jsem dostal nefunkční laptop a měl jsem udělat vše, co jsem „viděl“. Naštěstí byl nefunkční, takže to takový stres nebyl. Horší to bylo další den, kdy jsem dostal funkční a měl udělat to samé. Ale práce se vydařila na 1*. Na konci pobytu jsem od mého zaměstnavatele dostal certifikát a reference do budoucna.


Mezi těmi všemi povinnostmi zbyl čas také na nějaké památky. Pracoval jsem pár desítek metrů od Toweru Bridge, a proto jsem tam byl třikrát. Ten krásný pohled do smrti nezapomenu. S paní učitelkou jsme se vydali nejdříve na Leicester square a odtamtud na Trafalgar square, kde jsme si dokonce, u naší státní vlajky, zazpívali hymnu. Byli jsme v národním muzeu Buckinghamského paláce, ve Westminster Abbey, Big Benu, Houses of Parliament, kousek od London Eye, etc. Sám jsem se další den, poté co jsme přivítali p. Hejnu, který se střídal s p. Chlumskou, vydal do muzea Madame Tussauds. Byl to nepředstavitelný zážitek.


Na konci stáže jsme všichni dostali certifikáty a dokonce i uznání od p. Kyselové, že takovou skupinu ještě nezažila“.


Stáž mi dala spoustu zkušeností, životní, pracovní zkušenosti, jazykové. Stály za to všechny přípravné chvíle, strávené před nebo po škole. ADC vybrala nejen skvělou rodinu, kde jsme se měli jako v pohádce, ale i práci, které mě technicky obohatila. Nemůžu si na nic stěžovat, p. Kyselová a vlastně všichni v ADC, s kterými jsme se setkali, byli velice přátelští, milí a ochotní. Jediné, co bych na celé stáži změnil, je délka. Kdyby bylo na mně, strávil bych zde klidně 2 měsíce. Londýn je krásné město, plné neomezených možností!


Šel bych si opět zabrnkat na nervy před testem a konverzací, protože za to stálo!Lukáš Šanda, I3b
foto - Leonardo foto - Leonardo
foto - Leonardo foto - Leonardo
foto - Leonardo  

Pracovní stáž studentů VOŠ a SPŠ, Jičín v Londýně


Myšlenka vycestování za hranice naší rodné vlasti každému alespoň jednou prolétla hlavou. Zejména mladí lidé si neustále myslí, že za plotem je tráva zelenější. Vybraným studentům informačních technologií ze třetích a čtvrtých ročníků Vyšší odborné a Střední průmyslové školy v Jičíně se naskytla možnost toto tvrzení potvrdit, nebo vyvrátit. Čekala je totiž pracovní stáž v Londýně, na které je doprovázela první týden paní učitelka PaedDr. Taťána Chlumská a druhý týden učitel Ing. Petr Hejna.


Po měsících příprav studentů, papírování a vzdělávání v loňském školním roce se letos osm žáků vypravilo 14. září autobusem do Velké Británie, přesněji řečeno do hlavního města. Po nekonečně dlouhé cestě si tu měli „užít“ necelé dva týdny práce ve firmách a otestovat si tak své vědomosti, které jim za ty roky předali jejich učitelé, v praxi.


Pobyt v rodinách a pracovní místa ve firmách zajišťovala firma ADC College, v jejíž budově první den probíhala informativní schůzka a přednáška o hlavním městě Velké Británie, jeho městské dopravě, tamějším životě a bezpečnosti. Po takto stráveném dopoledni dostali studenti první úkol: dopravit se městskou hromadnou dopravou do místa pro ně vybrané firmy a zase se vrátit zpět. Každý jednal na vlastní pěst, pouze s dočasně poskytnutým mobilním telefonem ADC pro případ, že by nastaly neočekávané potíže. Všichni se vrátili ve zdraví, nicméně zjistili, že někdy jim trvá déle než hodinu dorazit do práce.


Účastníci projektu bydleli v anglických rodinách, které se nestaraly jen o to, aby se měli studenti kam uložit ke spánku a čím se zasytit, ale i velmi pravidelně procvičovaly jejich schopnosti z angličtiny a jako bonus je obohacovaly o zvyklosti, historii a tradice anglické kultury.


Žáci školy pracovali v různých firmách, které ADC College vybrala s ohledem na jejich studijní zaměření - tedy IT (informační technologie). Jejich zaměstnavatelé byli s nimi po dvou týdnech velmi spokojeni, ba dokonce s nimi ještě nyní udržují úzké kontakty. Zlaté české ručičky pořád ve světě mají co do činění...


Čeští „turisté“ zjistili, že mezi symboly Londýna již dávno nepatří gentlemani v buřince, smokingu a s vycházkovou holí popíjející čaj o páté. Gentlemani pořád jsou, nicméně se jedná o město otevřené nápadům a všem kulturám bez rozdílu. V tomto ohledu se má „srdce“ Evropy co učit.


Ve volném čase, zejména o víkendu, skupinu zaplavila kulturní vlna, kterou na ni vrhlo samotné centrum města. Krom toho si poslechla výklad ze svých řad k jednotlivým památkám – každý žák si totiž připravil krátkou prezentaci na předem zadané téma. Pro všechny se jistě jednalo o nezapomenutelný zážitek, který by si určitě rádi někdy v budoucnu zopakovali.


Poslední den stáže získali studenti za své výkony certifikáty od ADC College. Následně se rozloučili s hostitelskými rodinami a v sobotu 28. září vyrazili zpět do své rodné vlasti, naplněni zkušenostmi a vzpomínkami, které jim už nikdy nikdo nevezme. Nicméně doma je doma.


Nejednalo se o žádný rekreační pobyt, ale o seznámení s cizí kulturou, zvyklostmi a otestování vlastních technických znalostí a prohloubení komunikace v anglickém jazyce. Tento projekt navíc ukázal, že není všechno zlato, co se třpytí, ale i že je lepší vycestovat za prací do ciziny, než sedět pasivně doma na a bát se okolního „neznámého“ světa.


Michal Klacik, student třídy I4A, VOŠ a SPŠ, Jičín


logo_naep.gif, 9,0kB   logo_leonardo.gif, 6,7kB