Informace pro strávníky

 • 28.6.2019
  Správce

   Výdejní doba obědů o prázdninách
  první červencový týden
  2019

  Pondělí 1.7. 11.30 - 12.15
  Úterý 2.7. 11.30 - 12.15
  Středa 3.7. 11.30 - 12.15
  Čtvrtek 4.7. 11.30 - 12.15
  Pátek 5.7. Státní  svátek  
   
  Jídlonosiče     11.15 11.30

   Výdejní doba obědů o prázdninách
  třetí červencový týden
  2019

  Pondělí 15.7. 11.30 - 12.15
  Úterý 16.7. 11.30 - 12.15
  Středa 17.7. 11.30 - 12.15
  Čtvrtek 18.7. 11.30 - 12.15
  Pátek 19.7. 11.30 - 12.15
   
  Jídlonosiče     11.15 11.30

   Výdejní doba obědů o prázdninách
  poslední srpnový týden
  2019

  Pondělí 26.8. 11.35 - 13.00
  Úterý 27.8. 11.35 - 13.00
  Středa 28.8. 11.35 - 13.00
  Čtvrtek 29.8. 11.35 - 13.00
  Pátek 30.8. 11.35 - 13.00
   
  Jídlonosiče     11.15 11.35

   

 • 5.6.2019
  Správce

  Provoz školní jídelny o prázdninách

  studenti:          ŠJ vaří do 28.6.2019

  Od 2.9.2019 jsou studenti přihlášeni ke stravování automaticky tak, jako v letošním školním roce.

  cizí strávníci:  ŠJ vaří do 28 .6.2019

  Prázdninový provoz 1.7. - 4. 7. a 15.7. - 19.7. 2019

  začíná vařit od 26.8.2019

  Cizí strávníci JSOU přihlášeni ke stravování v těchto termínech automaticky podle běžné docházky. Případné změny si prosím dojednejte v kanceláři ŠJ, přes terminál nebo přes strava.cz

  zaměstnanci VOŠ a SPŠ + MOA:

  • ŠJ vaří do 28 .6.2019
  • Prázdninový provoz 1.7. - 4. 7. a 15.7. - 19.7. 2019
  • a začíná vařit od 26.8.2019

  Zaměstnanci obou škol NEJSOU o prázdninovém provozu přihlášeni ke stravování.

  V případě zájmu o stravování v těchto dnech si dojednejte přihlášení stravy v kanceláři ŠJ, přes terminál nebo přes strava.cz

 • 16.3.2015
  Správce

  ALERGENY V POTRAVINÁCH

  Specifikace alergenů:

  Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
  Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

  Vysvětlení:

  Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku.
  V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

  Alergická reakce :

  Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí.
  Zpravidla 1 hodinu po požití.

  Projevy alergické reakce:

  kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, Svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.
  Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

  Intolerance – averze:

  Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

  Prahové hodnoty:

  Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

  Běžné potravinové alergeny:

  Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení

  Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,
  rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.