Informace pro strávníky

 • 6.6.2022
  Správce

  Provoz školní jídelny o prázdninách

  studenti: ŠJ vaří do 30.6.2022

  Od 1.9.2022 jsou studenti přihlášeni ke stravování automaticky tak, jako v tomto školním roce.

  cizí strávníci:

  • ŠJ vaří do 8.7.2022
  • začíná vařit od 22.8.2022

  Cizí strávníci JSOU automaticky na prázdniny přihlášeni ke stravování. V případě, že stravování nechcete, musíte si sami stravování odhlásit.

  zaměstnanci VOŠ a SPŠ + MOA:

  • ŠJ vaří do 8.7.2022
  • začíná vařit od 22.8.2022

  Zaměstnanci obou škol NEJSOU na prázdniny automaticky přihlášeni ke stravování.
  Od 1.9.2022 budou zaměstnanci škol automaticky přihlášeni ke stravování jako v letošním školním roce.

  Přihlásit se můžete:

  • na www.strava.cz
  • v kanceláři ŠJ
  • mailem klamrtova@spsjc.cz

   

 • 16.3.2015
  Správce

  ALERGENY V POTRAVINÁCH

  Specifikace alergenů:

  Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
  Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

  Vysvětlení:

  Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku.
  V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

  Alergická reakce :

  Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí.
  Zpravidla 1 hodinu po požití.

  Projevy alergické reakce:

  kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, Svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.
  Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

  Intolerance – averze:

  Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

  Prahové hodnoty:

  Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

  Běžné potravinové alergeny:

  Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení

  Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,
  rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.