Režim dne na Domově mládeže

Režim dne

6.30 budíček
6.30 - 7.15 os.hygiena,úklid pokojů,příprava na odchod do školy
7.15 - 7.30 předávání pokojů
6.45 - 7.15 výdej snídaně
11.45-14.45 výdej oběda
14.00-18.00 zájmová činnost, os. volno, vycházky
(středa do 19:00 hod)
17.00-17.45 výdej večeře
18.00-20.00 studijní doba (ve studijní době musí být v celé budově klid)
20.00-21.00 osobní volno, zájmová činnost
21.00-21.30 ukončení činnosti v klubovnách,os.hygiena,příprava na večerku
22.00-06:00 večerka, noční klid